-
Ledelse

X-faktoren i arbeidslivet

Ann-Mari Farsund Lilleløkken

Når utfordringene står i kø på jobb, er det én følelse som loser oss igjennom alt.

Følelser er ofte oversett i samarbeidet på jobben. Følelser som lidenskap, frykt, og jovialitet spiller viktige roller for hvordan samspillet fungerer i arbeidshverdagen.

Den følelsen som nok er mest oversett både i forskningsverden og ute i arbeidslivet, er håp.

Hvorfor er håp en viktig følelse på jobb?

Håp er en positiv og optimistisk forventning til at noe skal skje. Selv om håp virker som en generelt positiv og overfladisk følelse, så viser nyere forskning at håp spiller en komplisert og viktig rolle for å håndtere de største utfordringene på arbeidsplassen.

En arbeidskultur preget av håp, hvor vi deler forventninger, tanker, idealer, og arbeidsformer som dyrker håpefull tankegang, skaper friske og engasjerte kollegaer. I møte med usikkerhet, så er følelsen av håp viktig for å klare å ta tak i de aller viktigste og vanskeligste målene.

3 tips for å dyrke en håpefull arbeidskultur:

  1. Medarbeiderne deler samme tankesyn om en håpefull fremtid. De må tro at det er mulig å flytte seg selv forbi dagens utfordringer og oppnå ønskelige mål i fremtiden.
  2. Medarbeiderne forstår hvordan de skal oppnå målene sine via metoder eller arbeidsformer som de selv opplever som pålitelige og velfungerende.
  3. I en håpefull bedrift klarer ansatte virkelig å tro at de har det som skal til for å overleve stormen. De igangsetter felles mål som gjør at de deler den samme motivasjonen.

Håpet løfter oss fremover

Forskning viser at følelsen av håp er en markør for kvaliteten av opplevelsen på jobb. Den frembringer kreativitet i prosessarbeid, endringsledelse i prosjekter, og den former hvordan de ansatte ser livet sitt i et helhetsperspektiv. Håpet farger fremtidsbildet.

Organisasjoner bør utnytte håpet på en klok og produktiv måte, ifølge Harvard Business Review. Håpet anerkjenner at feil er uunngåelig, men leder oss også igjennom utfordringene som er nødvendig for suksess. Håpet understøtter realistisk optimisme. For eksempel, ved å dele positive historier kan organisasjoner oppnå mye mer enn de faktisk trodde var oppnåelig.

En smittsom drivkraft

Fordi følelser på jobben generelt sett er smittsomt, kan følelsen av håp lede de ansatte fremover. Vi kaller dette «emosjonell smitte». Dersom man klarer å skape følelsen av håp vil det smitte over på andre og drive frem en håpefull kultur på arbeidsplassen.

Vær klar over at stabilitet i den håpefulle kulturen er alfaomega. Når man opplever utfordringer eller feil, er det derfor viktig å diskutere hva som er ennå mulig. Selv om en dør stenger, finnes det alltid håp bak en annen dør. Når ansatte ser mulighetene som kan lede de fremover vil håpet hjelpe dem å ta tak i de nye målsetningene. Håpet er propellen som får skipet til å fosse fremover.  

Referanser:

Carlsen, A., Landsverk Hagen, A., & Mortensen, T. F. (2012). Imagining hope in organizations: From individual goal-attainment to horizons of relational possibility. The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 288-303. DOI:10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0022 

Sawyer, K. B. & Clair, J. A. (2022). Research the complicated role of hope in the workplace. Harvard Business Review. 

Sawyer, K. B., & Clair, J. A. (2022). Hope cultures in organizations: Tackling the grand challenge of commercial sex exploitation. Administrative science quarterly, 00018392211055506.

 

Publisert 11. november 2022

Du kan også se alle nyheter her.