-
Ledelse

Tenk på planeten før kundene når du bygger business

Rune Schanke Eikum, Kristian Wengen

Organisasjoner må løfte sitt ambisjonsnivå på bærekraft og gå fra ord til handling. Her får du fem prinsipper for bærekraftig innovasjon som sørger for at arbeidet gir ekte bærekraftsverdi.

I dag har organisasjoner flest satt bærekraft på kartet, og ledere flest tar bærekraft på alvor. De ser at bærekraft er noe de er nødt til å forholde seg til, en forretningsmulighet, og de ønsker å bidra til å løse verdens utfordringer. Men det er krevende å gå fra strategi til handling.

PWC sin Klimaindeks 2022 viser at bare 10 av de 100 største bedriftene i Norge har redusert sine klimagassutslipp fra 2020 til 2021 i henhold til Parisavtalen. For å lykkes må lederne omfavne kompleksiteten i bærekraftig innovasjon.

Innovasjon med planeten i sentrum

De siste ti-årene har gjennomgangstonen i innovasjonssjargongen vært brukersentrering, kundeinnsikt, og rask testing på brukere. Dette kan ha uheldige konsekvenser sett i et bærekraftsperspektiv; når vi setter bruker eller kunde i sentrum setter vi planeten på siden.

Et planet-sentrert perspektiv blir spesielt viktig i innovasjons- og utviklingsarbeid. Bærekraftsarbeid er i seg selv komplekst, og når man går fra rapportering til å innovere med planeten som vår viktigste interessent stilles nye krav til vår tilnærming.

Innovasjonsforskeren Idil Gaziulusoy har det siste tiåret fokusert på bærekraftig innovasjon og samfunns-transformasjoner. Hun løfter frem fem sentrale prinsipper som må være på plass for å sikre bærekraftig og planet-sentrert innovasjon. Vi har jobbet med disse prinsippene og ser at samtidig som de stiller nye krav til ledere og innovatører, kan vi ved en stegvis tilnærming sikre at endringsprosessen bli både håndterlig og motiverende.

Prinsipper og aktiviteter

Med utgangspunkt i Gaziulusoys fem prinsipper har vi i vårt arbeid med bedrifter over hele landet foreslått aktiviteter som gjør at de kan ta bærekraftsarbeidet på alvor.

  1. System-perspektiv: Vi må forstå hvordan systemet påvirker våre løsninger, hvordan vi påvirker systemet, og også hvordan vi kan bidra til å endre systemet. Et første skritt kan være å utvide interessent- og systemanalyser (eks. PESTEL) til å også inkludere påvirkningen på systemet og hvilke endringer av systemet vi ønsker/kan jobbe for.
  2. Radikalt: Vi må ha store ambisjoner og fokusere på å skape størst mulig verdi. Det kan bety å ha et sterkt skaleringsfokus også på bærekraftsprosjekter, eller det kan bety å vri fokus fra små forbedringer på miljøskadelige prosesser til hvordan man kan fjerne de helt.
  3. Langsiktighet: Vi må utvikle løsninger som sikrer organisasjonens konkurransekraft inn i den grønne transformasjonen, og bruke innovasjonsressursene der det har størst effekt. Det finnes enkle digitale verktøy hvor virksomheter enkelt kan inkludere livssyklusanalyser som et verktøy inn i innovasjonsprosessen. Slik kan organisasjonen f.eks. sammenligne dagens utslipp med potensielle utslipp for hele livsløpet til en ny løsning eller tjeneste.
  4. Sterk bærekraft: Vi må faktisk sette planeten først og slutte med grønnvasking og svak bærekraft. Det fordrer at man gjør gode vurderinger av den faktiske miljø-effekten av en løsning. Enkle vesentlighetsanalyser bidrar til å definere mål basert på koblingen mellom objektive kriterier og organisasjonens handlingsrom.
  5. Endring av tankesett: Det å lykkes krever en ny tilnærming – også organisatorisk. Man må kanskje redefinere sin rolle som organisasjon, leder og innovatør? Ved å trene seg selv og organisasjonen på å vurdere bærekraftsdimensjonen i alt man gjør går man også fra ord til handling. Innføring av verktøy og rutiner som sikrer dette er en god start, og både «Flourishing business canvas» og verktøysett relatert til planet-sentrert design er gode startpunkter.

Vær proaktiv i den grønne omstillingen

Bærekraftig innovasjon er den nye normalen, og planetens tåleevne må øverst på prioriteringslisten. For mange organisasjoner er dette et utfordrende landskap. Vår erfaring er at tydelige strategier og verktøy for å håndtere de fem ulike prinsippene gjør det lettere å håndtere dette drastiske skiftet.

Du kan starte med hvor dere kan gjøre den største miljømessige forskjellen: Hva vil være den beste måten for teamet vårt – med de ressursene vi har – å være en aktiv del av den grønne omstillingen? Hvilken type produkter og tjenester kan vi levere for å dekke behovene til planeten og våre kunder, med lavere – eller positiv- klimaeffekt?

Det er et radikalt tankeskifte som over tid vil føre til radikalt nye løsninger, tjenester og produkter – og som har planetens tålegrense i fokus.

Innlegget ble først publisert i Shifter 16.februar 2023

Referanser:

Adams, R., Jeanrenaud, S., Bessant, J., Denyer, D., & Overy, P. (2016). Sustainability-oriented Innovation: A Systematic Review: Sustainability-oriented Innovation. International Journal of Management Reviews, 18(2), 180–205.

Gaziulusoy, A. I. (2015). A critical review of approaches available for design and innovation teams through the perspective of sustainability science and system innovation theories. Journal of Cleaner Production, 107, 366–377.

Gratis veileder for bærekraft og vesentlighetsanalyser fra Digital Norway.

 

Publisert 28. februar 2023

Du kan også se alle nyheter her.