-
Samfunn

Slik skaper vi fremtidens helsevesen

Per Ingvar Olsen

Norge har allerede mange av løsningene vi trenger for å skape et effektivt og godt helsetilbud utenfor sykehusene. Vi må bare finne gode og effektive måter å iverksette og skalere dem på.

C3 – Senter for fremtidig helse har de siste 8 årene forsket på fremtidens helsetjeneste gjennom design, anskaffelser og skalering.

Nå skal senteret oppsummere veien videre for digital medisinsk avstandsoppfølging, hjemmebehandling og andre innovative helsetjenester på sin avslutningskonferanse som arrangeres i Handelshøyskolen BIs lokaler 5. til 7. juni 2023.

Samler hele helsesektoren

Konferansen samler forskere, helsepersonell og beslutningstakere for å diskutere forskning på helseinnovasjon og utforske fremtidens helsetjenester.

– Vi skal blant annet å diskutere utfordringer og løsninger for å få på plass IKT-plattformer i helsetjenestene for sikker datadeling med eksterne leverandører av innovative digitale helsetjenester. Noen slike løsninger er under utvikling og er allerede er tatt i bruk i noen av helseforetakene og kommunene, sier Per Ingvar Olsen. 

– Det vil være nøkkelen for å skalere de fantastiske nærmedisintjenestene som for lengst har demonstrert at de skaper tryggere, rimeligere, mer effektive og tilgjengelige helsetjenester utenfor sykehusene.

Speiler en global trend

Professoren ved BIs Institutt for strategi og entreprenørskap har primært jobbet med gründere og teknologiselskaper for å forstå innovasjonssystemers evne til å frembringe nye utviklingsfronter. Da C3 ble opprettet ble han forskningsleder, og har siden 2019 ledet senterets partnerforum for forskning på skalering av nærmedisinske løsninger. 

– C3s eksistens er knyttet til den langvarige globale trenden å flytte ikke-akutt behandling ut av sykehuset. Det neste tiåret skal for eksempel «OUS hjemme» stå for 30 prosent av OUS sin behandling, det vil si at behandlingen flyttes hjem til folk, sier Olsen. 

Løfter frem mulighetene

Med pandemien som et ubehagelig bakteppe vekker løsninger for medisinsk avstandsoppfølging stadig større interesse. Helsenæringen har besvart ropet etter løsninger som effektiviserer offentlige helsetjenester når personlig oppmøte er krevende. De siste årene er det i samarbeid med næringslivet testet og pilotert mange løsninger som muliggjør dette. C3 har forsket på flere av dem.

– Under konferansen vil våre bedriftspartnere som Dignio, Diffia og Siemens Healthineers og CGI stå på scenen og blant annet diskutere betydningen av en åpen plattform der ingen låses inne i et leverandørkontrollert interface – et plug-and-play-system der du enkelt kan dele data gitt at du oppfyller kravene, sier professoren.

– Det er faktisk ikke så vanskelig dette her.

The connected Care conference foregår 5.-7.juni 2023 på Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Se hele programmet og meld deg på her

 

C3 - et senter for forskningsdrevet innovasjon

C3 - senter for fremtidig helse har de siste åtte årene utviklet kunnskapsbaserte metoder og verktøy som gjør det mulig for pasienten å være aktiv i egen behandling og oppfølging. Senteret, som er finansiert av Forskningsrådet, har hatt fokus på samarbeid for hurtig og effektiv implementering av nye helsetjenester innen avstandsoppfølging og hjemmesykehus.

Publisert 31. mai 2023

Du kan også se alle nyheter her.