-
Næringsliv

Derfor gjør de «gode» arbeidsgiverne det bedre på børsen

Mads Nordmo Arnestad

I tradisjonell økonomi fremstilles ofte eieres og ansattes interesser som motsetninger. Men er det virkelig slik at det å ivareta de ansatte bryter med eiernes interesser?

Analyseselskapet FTSE Russell har studert aksjekursene til de 100 børsnoterte selskapene som klassifiseres som Great Place to Work, altså fremragende arbeidsgivere.

Disse selskapene er kjent for å ta eksepsjonelt godt vare på sine ansatte, og sette deres trivsel og velferd svært høyt på agendaen.

I analysen ble kursutviklingen i perioden 1998 til 2022 lagt til grunn. I denne perioden gikk de 1000 største selskapene som utgjør referanseindeksen, altså sammenlikningsindeksen, ganske godt. Disse selskapene økte sin samlede aksjepris med 539 prosent.

Dette tallet blekner i sammenlikning med utviklingen til de 100 selskapene som ansees som fremragende arbeidsgivere. I samme periode kan disse 100 selskapene vise til 1.811 prosent økning i aksjepris, altså 3,36 ganger så god avkastning.

Dette tallet er naturligvis bare en korrelasjon. Vi kan ikke vite om disse selskapene utvikler seg godt fordi de tar godt vare på sine ansatte, eller om de tar godt vare på sine ansatte fordi de utvikler seg bra. Vi har allikevel en håndfull holdepunkter for hvordan og hvorfor det å ta godt vare på de ansatte kan være direkte lønnsomt.

Ulykkelige ansatte er dyre

For det første leder det til mindre slutting. De ansatte i selskapene, som utgjør de 100 beste arbeidsgiverne, er halvparten så troende til å slutte som tilsvarende ansatte i samme sektor. Ulykkelige ansatte, som forlater sin post, er kolossalt dyrt for selskaper.

Når en dyktig medarbeider slutter må selskapet lyse ut stillingen, velge en søker, og gi vedkommende opplæring. Alt dette tar tid og koster penger. Det er imidlertid mye lettere å tiltrekke seg dyktige søkere fra andre selskaper når man er kjent for å være en fantastisk arbeidsgiver.

For det andre kan de gode arbeidsgiverne vise til ansatte med bedre psykisk og fysisk helse. En god jobb regnes som en av de viktigste kildene til god helse gjennom livet.

83 prosent av de ansatte hos de fremragende arbeidsgiverne beskriver sin arbeidsplass som sunn. Kun 52 prosent av de ansatte i tilsvarende selskaper i referanseindeksen sier det samme om sin jobb. Og når de ansatte er syke, blir selskapets prestasjoner svakere.

Ekstrarolleadferd

Den tredje viktige årsaken til hvorfor gode arbeidsforhold lønner seg, er ekstrarolleadferd. Moderne selskaper er avhengige av ansatte som utfører arbeid utover det som i snever forstand regnes som sitt ansvarsområde og sine oppgaver.

Dersom man ønsker seg ansatte som yter en innsats til selskapets beste, også innsats som ikke er en del av organisasjonens kontroll- og målstyring, må man ha ansatte som er glad i bedriften og vil den vel. Det er en grunnleggende menneskelig impuls å behandle andre slik vi opplever at de behandler oss. Hvis arbeidsgiver behandler oss bra, får de fleste lyst til å gi noe tilbake.

Alt i alt tyder disse tallene på at motsetningen mellom eiers og medarbeideres interesser er noe overdrevet. Investorer gjør antakelig klokt i å la bedriftens behandling av sine ansatte være en del av sin investeringsbeslutning.

Teksten ble først publisert i Dagens Perspektiv: https://dagensperspektiv.no/2023/synspunkt-mads-nordmo-arnestad-sammenhengen-mellom-borskurs-og-behandling-av-ansatte

Kilde

Kitterman, T. (2023, April 26). When Employees Thrive, Companies Triple Their Stock Market Performance | Great Place To Work®. https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/when-employees-thrive-companies-triple-their-stock-market-performance.

 

Publisert 21. juni 2023

Du kan også se alle nyheter her.