-
Næringsliv

Equinors veivalg påvirker hele Norge

Per Espen Stoknes, Daniel B. Sollien, Jonas Kittelsen

Både Equinor sin toppledelse og ikke minst våre politikere må begynne å løfte blikket.

Midt under årets hetebølger ga sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness på seminaret Energy Perspectives en presis presentasjon av den geopolitiske situasjonen:

  • Ukraina-krigen.
  • Økende stormaktsrivalisering.
  • Økt mistro overfor styresmaktene.
  • Inflasjon og prisøkninger på energi og matvarer over hele verden.
  • Flere skogbranner, tørke- og flomkatastrofer.

Wærness sin sluttkonklusjon er at det blir veldig vanskelig å nå 1.5 graders målet fra Paris-avtalen. Derfor mener han at vi velge mellom en verden hvor vi når klimamålene og en verden hvor vi reduserer ulikhetene.

Vi er sterkt uenige.

For lite for sent?

En stor gruppe ledende økonomiske tenkere og forskere, deriblant Per Espen Stoknes, har nylig gått sammen for å utarbeide en plan - kalt Earth4All - som viser hvordan vi kan øke velferden til hele menneskeheten på en måte som holder oss innenfor jordens tålegrenser.

Equinors energiomstillingsplan viser alvorlige mangler i møtet med Earth4All. Equinor har to scenarier for fremtiden; Vegger og Broer på norsk. Disse er det nærliggende å sammenligne med de to scenariene beskrevet i Earth4All: For lite-for sent og kjempesprang. Både 'vegger' og 'for lite-for-sent' scenariene beskriver videreføring av den veien vi allerede er inne på, mens 'broer' og 'kjempesprang' beskriver de nødvendige endringene vi må gjennom for å dra menneskeheten ut av de problemene vi har satt oss selv i.

I Energy Perspectives-presentasjonen er det lite beskrivelse av den direkte strategien til Equinor, men dette året har Equinor lansert sin rettferdige omstillingsplan: "Å nå netto null, sammen", for Equinor ønsker "Å spille en nøkkelrolle i energiomstillingen, siden vår prioritet er å unngå eller minimere eventuelle negative virkninger av virksomheten vår". 

Samtidig går fremdeles over 80 prosent av Equinor sine investeringer til olje og gass, og nærmere 100% av sluttresultatet i 2022 kom derfra. Nå i 2023 nekter konserndirektør Anders Opedal å investere i det som blir omtalt som  grønt pengesluk, selv om det ble rapportert om tidenes krigsprofitt i fjor, og tilsvarende utbytte til aksjonærer. 

Må være seg sitt ansvar bevisst

Her mener vi at både Equinor sin toppledelse, men ikke minst våre politikere må begynne å løfte blikket. For er det virkelig Equinor eller Norges kortsiktige inntjening som er det viktigste å prioritere? Verden står oppe i en serie med kriser som beskrevet over. Likevel er svaret å fortsatt investere maksimalt i olje og gass. Earth4All forklarer hvordan disse krisene beskrevet av Wærness henger sammen, og de må forstås som ett system for å løses. 

Det er avgjørende å gi verdens fattige land bedre tilgang på investeringer i ren energi, og samtidig forbedre fordelingen mellom fattige og rike innad i alle land, for å møte økende ulikhet og misnøye med den politiske eliten i store deler av verden. 

Er det urimelig å gi Equinor ansvar å bidra til å løse dette, når hovedproduktet til Equinor er den største bidragsyteren til hetebølgene som tar titusenvis av menneskeliv? Snarere burde det nettopp kreves fra et selskap som har Always Safe som sentral del av sitt motto. Nå bidrar selskapet til det motsatte. Selv om det snakkes om grønn vekst, er det likevel grå vekst som teller i realiteten. Samme linje følges i begge våre to styringspartier og Equinor. 

Vi mener at det skjer så store endringer rundt oss nå, at de prognosene som Equinor bruker til investeringsbeslutninger vil se ganske annerledes ut med bruk av noe lengre tidshorisont enn den aksjespekulantene bruker.

Dersom de som eier og styrer Equinor ikke tar dette innover seg, så vil det uvegerlig gå ut over nettopp det mottoet som både ledelsen i selskapet og politikere virker å bry seg mest om, nemlig High Value.

Mens hetebølger herjer verden over fortsetter oljeselskapene og politikere å sette kortsiktig profitt framfor vår langsiktige velferd og felles livsbetingelser. Skal vi faktisk få en "verden for alle" må vi umiddelbart skifte strategi.

Teksten ble først publiser i Stavanger Aftenblad: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/ve1dQm/strategivalg-under-heteboelger

Publisert 14. september 2023

Du kan også se alle nyheter her.