-
Næringsliv

Bakgrunnsbildet i videomøter kan ha større betydning enn mange tror

Linda Lai

Det du viser av hjemmekontoret i videomøter påvirker andres vurderinger av din kompetanse og lederkvalifikasjoner.

Bruken av hjemmekontor og videomøter har økt sterkt de siste årene, ikke minst etter pandemien. Mange viser frem deler av hjemmet sitt. Noen dukker opp på skjermen fra kjøkkenbordet eller et hjørne i stuen eller soverommet. Andre sitter på et velutstyrt og romslig hjemmekontor med døren lukket. Atter andre skjuler bakgrunnen ved å bruke et falskt bakgrunnsbilde.

Spiller det egentlig noen rolle så lenge jobben blir gjort?

Forskeren Andrew C. Loignon og kolleger har sett nærmere på dette i flere studier. (Se faktaboks.) Funnene deres tyder på at bakgrunnsbildet i videomøter fra hjemmekontoret kan ha større betydning for hvordan man blir vurdert av andre enn mange tror.

Forskerne samlet først inn en rekke bakgrunnsbilder fra medarbeidere som jobbet fra hjemmekontor. (Medarbeiderne selv var ikke med på bildet.) Medarbeiderne ble også bedt om å oppgi utdannelsesnivå og inntekt samt hvor høy (sosioøkonomisk) status de selv mente å ha sammenlignet med andre i sine omgivelser.

Deretter fikk en annen gruppe medarbeidere se på et tilfeldig utvalg bakgrunnsbilder. De ble så bedt om å gjette hvor høy status personen som brukte hjemmekontoret hadde, og forklare hvorfor.

Det var en klar sammenheng mellom hva brukeren av hjemmekontoret hadde oppgitt om sin inntekt, utdannelse og sosiale status og hvordan andre medarbeidere vurderte denne personens sosiale status basert på bakgrunnsbildet fra hjemmekontoret. Med andre ord ga ett enkelt bakgrunnsbilde så mye informasjon at de som så bildet gjennomgående gjettet ganske riktig.

Slik gir du inntrykk av å være kompetent

Det var særlig tre egenskaper ved bakgrunnsbildet som påvirket vurderingene av brukerens sosioøkonomiske status:

  • Om arbeidsplassen så ut til å være et område som kun var avsatt til uforstyrret jobbing, og ikke i et område som var beregnet på noe annet eller med mange mulige distraksjoner.
  • Om møbler og utstyr så ut til å være av god kvalitet, nytt og kostbart, og ikke beregnet på annen eller personlig bruk.
  • Om rommet var stort, lyst, rent og ryddig og så profesjonelt ut, uten rot og mange personlige eiendeler.

Forskerne gjennomførte så flere oppfølgingsstudier, der de brukte identiske opptak av videomøter, med ulike bakgrunnsbilder. Når medarbeideren i videoen hadde et bakgrunnsbilde som ga inntrykk av høy status, ble hen sett på som mer kompetent, mer lederaktig og fikk oftere lederoppgaver av andre. Som leder oppnådde medarbeideren også bedre resultater fra sine følgere.

Med andre ord tyder funnene på at bakgrunnsbildet i et videomøte påvirker hvor kompetent man blir oppfattet som, og også mulighetene for å bli valgt og fungere godt som leder.

Effekten var den samme uansett om de som vurderte medarbeideren trodde at bakgrunnsbildet var ekte eller ikke. Og nesten ingen hadde negative holdninger til bruk av falske bakgrunnsbilder i jobbsammenheng. Tvert imot.

Forskerne bak studien peker på at et bakgrunnsbilde fra hjemmekontoret åpner et vindu til eget hjem som gir signaler som tolkes av tilskuerne, både om kompetanse og sosioøkonomisk status. Dette kan påvirke fremtidige karrieremuligheter og også bidra til at sosiale forskjeller forsterkes. Forskerne anbefaler derfor både medarbeidere og ledere å være bevisst hvilke omgivelser de viser til profesjonelle kontakter i møter på nett.

Én mulighet (for noen) er å ominnrede. En annen er å bruke en falsk virtuell bakgrunn med egnet innhold. En tredje mulighet, som også bør være i arbeidsgivers interesse, er at arbeidsgiver tilbyr godt designede bakgrunnsbilder, slik at medarbeiderne fremstår som mest mulig kompetente og profesjonelle, uavhengig av egen økonomi og sosiale status.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/ledelse/dn-ledelse/linda-lai/bakgrunnsbildet-i-videomoter-kan-ha-storre-betydning-enn-mange-tror/2-1-1526616

Publisert 6. oktober 2023

Du kan også se alle nyheter her.