-
Næringsliv

Smilefjes og jobb

Linda Lai

Smileys i jobbmail er risikosport hvis man vil virke kompetent.

Stadig flere bruker såkalte emojis, som smileys, også i jobbkommunikasjon. Etter at disse små bildesymbolene ble en integrert funksjon i de fleste sosiale nettverk, chatter og meldingstjenester, har bruken eksplodert. De siste årene har det også oppstått en smitteeffekt over til jobbmail, som typisk er blitt regnet som en ganske formell form for kommunikasjon.

Smileys er den mest brukte emojien av alle, og blir av mange sett på som et nøytralt symbol. Et lite uttrykk for en vennlig innstilling. Nærmest som et «Med vennlig hilsen» i symbolform. Men er smileys egentlig bare et nøytralt symbol?

Jeg og tidligere doktorgradsstudent Lewend Mayiwar så nærmere på dette i et eksperiment med over 840 deltagere. Deltagerne fikk lese en jobbmail som enten var uten smileys eller med to smileys. Eksperimentet bygget på tidligere forskning som tydet på at smileys i jobbmail hadde en negativ effekt på førsteinntrykket av avsenders kompetanse, men bare hvis jobbmailen handlet om noe direkte jobbrelatert, som et planlagt jobbmøte, og ikke noe mer uformelt, som en sosial sammenkomst.

Når vi testet dette, fant vi derimot at bruk av smileys medførte at avsender ble vurdert som mindre kompetent, uansett om mailen var direkte jobbrelatert eller ikke.

Bruk av smileys medførte også at avsender ble sett på som varmere og mer imøtekommende, uansett om mailen var direkte jobbrelatert eller ikke.

I tillegg gjorde bruk av smileys at mailen som helhet ble vurdert som mindre passende og velformulert. Dette var også uavhengig av om mailen var jobbrelatert eller ikke.

Kan påvirke førsteinntrykket negativt

Med andre ord ser det ut til at bruk av smileys i jobbmail har både positive og negative effekter, og at disse effektene oppstår uavhengig av hva mailen dreier seg om. En avsender som bruker smileys, blir sett på som varmere og mer imøtekommende, men også som mindre kompetent, og mailen blir sett på som mindre passende og velformulert. Dette innebærer et dilemma. De fleste vil gjerne fremstå som både kompetente, vennlige og profesjonelle.

Vel å merke handler disse effektene om førsteinntrykket av en person på jobb, det vil si en person man ennå ikke har møtt eller rukket å bli kjent med som kollega. Men førsteinntrykket kan ha store konsekvenser, og også påvirke inntrykket man danner seg av en annen person over tid.

Et tilleggsfunn vi gjorde, var at en jobbmail med smileys ble sett på som ekstra upassende når avsenderen var en kvinne. Dette er interessant i lys av at flere studier viser at kvinner i større grad enn menn bruker smileys og andre positive emojis, som for eksempel hjerter og hender som uttrykker takk. Menn bruker derimot færre smileys og flere negative emojis, som sinte eller sure fjes.

Vi sammenlignet også effekten av smileys i jobbmail i Norge og USA, på grunnlag av et tidligere eksperiment jeg har gjennomført sammen med tre masterstudenter. Bruk av smileys gjorde at avsender ble sett på som mindre kompetent i begge land.

Funnene tyder dermed på at selv om mange tenker på en smiley som et nøytralt symbol, og som en vennlig gest, er effektene ikke nøytrale. Det kan straffe seg å forsøke å være hyggelig ved å slenge på en smiley eller to, spesielt hvis du er kvinne og vil vise at du er kompetent og behersker kunsten å skrive jobbmail.

Utslagene vi finner er ikke store, men de er store nok til at det er grunn til å tenke seg om hvis man vil gi et godt førsteinntrykk av sin kompetanse. Da er det risikosport å bruke smileys i jobbmail for å virke vennlig og positiv. Kanskje burde man heller forsøke å formulere noen velvalgte ord for å virke både kompetent, profesjonell og vennlig innstilt i digital jobbkommunikasjon. Og spare smileyene til personlig kommunikasjon på andre kanaler, der man ikke blir vurdert på kompetanse og profesjonalitet.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/ledelse/dn-ledelse/linda-lai/smilefjes-og-jobb/2-1-1552226

Kilde

Lai & Mayiwar, The Dark versus Bright Side of a Smiley, Collabra: Psychology, 2023 (in press).

Publisert 17. november 2023

Du kan også se alle nyheter her.