-
Ledelse

Step Up for fremtidens helsetjenester

Kari Jorunn Kværner

Altfor ofte mislykkes nye løsninger i helsesektoren. Tidlig metodevurdering kan gjøre at helseinnovasjoner faktisk kommer til nytte.

En aldrende befolkning og et økende behov for helsehjelp krever at vi tenker smartere om fremtidens helsetjeneste. Derfor har vi utviklet Step Up, en metode som hjelper helseledere til å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt. 

Den klassiske metodevurderingen, health technology assessment (HTA), måler nytteverdi av eksisterende løsninger og tiltak. Det gjør at man ofte mangler data på effekt tidlig i innovasjonsprosessen, lenge før løsningen eksisterer og kan evalueres med HTA. Mangel på evalueringsmetoder tidlig i prosessen gjør at tvilsomme innovasjoner kan bli implementert og tatt i bruk, mens gode innovasjoner aldri når frem til pasientene. 

I C3 Senter for fremtidig helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), har vi forsket på hvordan tidlig metodevurdering kan brukes til å vurdere nytte underveis. En vurdering underveis gjør det mulig for innovatører å justere kursen og avvise ineffektive løsninger på et tidlig tidspunkt. 

Fire steg mot innovasjon

Forskningen har resultert i Step Up, en åpent tilgjengelig metode for alle som er opptatt av innovasjon og tjenesteutvikling i helsesektoren. Metoden består av fire deler, som steg for steg tar et innovasjonsprosjekt fra idé til en faktisk endring. Hver del inneholder aktiviteter som innovasjonslederen og resten av teamet gjør i fellesskap.

Illustrasjon av arbeidsmetoden

Illustrasjon av arbeidsmetoden.

 

De fire delene av Step Up er: 

 1. Et solid fundament 
  For å løse det riktige problemet, undersøker teamet alle sider ved problemet slik at beslutninger er basert på kunnskap. 
 2. En verdifull løsning 
  For å velge riktig blant mange muligheter, sammenligner teamet løsningene og velger den som har størst potensiell nytteverdi og samtidig er mulig å realisere. 
 3. Et felles veikart
  For å stå samlet fra start til mål, blir teamet enige om hvilke milepæler de skal nå fram mot implementering. 
 4. En stødig leder 
  For å legge til rette for å ta nye steg, reflekterer lederen over sin rolle i prosessen. 

Når lederen og teamet gjennomfører aktivitetene i de fire delene, får de hjelp til en stegvis progresjon i arbeidet med å gjøre en endring eller utvikle en helt ny tjeneste. 

Tatt i bruk over hele landet

Step Up er allerede en del av undervisningen på MBA-programmet Ledelse av tjenesteutvikling på BI. Studentene bruker Step Up til å lage bedre helsetjenester i sine hjemkommuner, og erfaringene deres bekrefter forskningsfunnene om verdien av Step Up. 

“På min avdeling skjer det små endringer hele tiden. Jeg ser helt klart nytten av å bruke én eller to aktiviteter for å løse dem på en god måte. Det som er så bra med Step Up, er at metoden tvinger deg til å sette deg inn i alle fordeler og ulemper ved en innovasjon, ikke bare det økonomiske.”

– Anette Borge Erlandsen, tidligere student og tjenesteleder i Tønsberg kommune. 

Metoden er også tatt i bruk både på sykehus og i kommuner rundt omkring i landet. Så langt har vi sett innovatører bruke Step Up i arbeidet med å innføre digital behandling og hjemmeoppfølging knyttet til alt fra eldreomsorg til antibiotikabehandling. 

Andre bruker Step Up til å utvikle helt nye tjenester sammen med pasienter, pårørende og ansatte, eller til å effektivisere driftsoppgaver. Erfaringene deres viser at metoden er både fleksibel og kraftig.

“I en presset kommuneøkonomi kan vi bare bruke pengene én gang, derfor har vi ikke råd til å bomme. Step Up gjør at vi går for løsninger som funker. Det bør bli obligatorisk for kommuner å bruke Step Up.” 

– Birgit Pedersen, tidligere student og nå avdelingsleder i Larvik kommune.

Den trinnvise tilnærmingen i Step Up avdekker om en løsning vil fungere eller ikke i god tid før implementering. Som figuren under viser, vil den potensielle nytteverdien av en innovasjon øke for hvert steg man tar. Hvert steg er knyttet til bestemte aktiviteter og beslutninger, noe som også bidrar til å redusere risiko og kontrollere kostnader underveis. 

Det lønner seg med andre ord å tenke seg om. Det sparer både tid og ressurser.Figuren viser verdien av trinnvise beslutninger. Den gule linjen viser hvordan den potensielle verdien av en innovasjon “øker” i trappen. 

 

Figuren viser verdien av trinnvise beslutninger. Den gule linjen viser hvordan den potensielle verdien av en innovasjon “øker” i trappen. 

Slik kommer du i gang med Step Up

Step Up er en åpent tilgjengelig metode som alle kan bruke. Du trenger ingen forkunnskaper, og for å bli kjent med metoden kan du lese metodehåndboken før du gjør aktivitetene. Gjør helst aktivitetene i et arbeidsmøte mens dere sitter fysisk sammen rundt et bord, men om det passer bedre for deg og teamet ditt å jobbe digitalt, kan dere bruke de digitale arbeidsbøkene.  

For å bruke Step Up får du nytte av flere ressurser:

Metodehåndbok

Metodehåndboken beskriver hva Step Up er og hvordan du tar det i bruk, både på egen hånd og sammen med teamet ditt.

Last ned metodehåndboken (PDF)

Aktivitetsark

Aktivitetsarkene er A3-ark som du skriver ut og bruker i engasjerende verksteder eller arbeidsmøter der dere jobber sammen rundt et bord.  

Last ned aktivitetsarkene (PDF) 

Digital arbeidsbok

Om du heller ønsker å jobbe digitalt, kan du bruke den digitale arbeidsboken. Her finner du både teorien fra metodehåndboken og aktivitetsarkene som kan fylles ut digitalt. 

Arbeidsboken er fin å ha om du skal presentere Step Up til andre eller bruke de ferdig utfylte aktivitetene til dokumentasjon i søknader, underlag i møter osv.  

Last ned den digitale arbeidsboken (PPT)

Bli bedre kjent med Step Up

Se introduksjonsfilm på YouTube.

Kilder

Kværner, K.J. & Støme, L. (2023a). Tidlig metodevurdering. I Kværner, K., og Hoholm, T. (Red.) Håndbok i helseinnovasjon. (s. 82-94). Cappelen Damm Akademisk

Kværner, K.J. & Støme, L. (2023b) Evaluere for å forbedre underveis. I Kværner, K., og Hoholm, T. (Red.) Håndbok i helseinnovasjon. (s. 95-104). Cappelen Damm Akademisk

Publisert 19. desember 2023

Du kan også se alle nyheter her.