-
Ledelse

Resilient ledelse i tøffe tider

Torhild Anita Sørengaard

Fire grunner til at flere ledere og organisasjoner burde utvikle og praktisere resilient ledelse.

Usikkerhet, endringer og uforutsette hendelser er naturlige deler av både ledelse og forretningsverdenen.

Resilient ledelse er en tilnærming til ledelse som innebærer å bygge og opprettholde motstandsdyktighet og fleksibilitet i organisasjonen i møte med kriser, utfordringer og tøffe tider.

I stedet for å anse slike ting som noe for enhver pris må forhindres, kan man som leder heller omfavne disse faktorene som drivkrefter med potensiale til å forbedre organisasjonen og dens resultater på lengre sikt.

Hva er resilient lederatferd? 

En resilient leder forstår viktigheten av å være proaktiv og forberedt på uforutsette hendelser. Dette innebærer å utvikle evnen til å raskt identifisere og håndtere kriser, samtidig som man opprettholder organisasjonens operative funksjoner og beskytter sine ansatte.

Resiliente ledere anerkjenner at motstandsdyktighet ikke bare handler om å håndtere kriser når de oppstår, men også at man må bygge et solid fundament av ressurser, relasjoner og fleksible systemer for å håndtere ulike utfordringer fortløpende.

En sentral del av resilient ledelse involverer også å utvikle en organisasjonskultur og lederatferd som kan tilpasses og trives, selv under svært utfordrende forhold og betydelig stress.

Hva kjennetegner resilient ledelse?

Evne til å disponere egne og organisasjonens ressurser, holde hodet kaldt under indre og ytre press og å være tilpasningsdyktig i møte med utfordringer er noen av de viktigste kjennetegnene på resilient ledelse.

Samtidig klarer ledere som er gode på denne typen ledelse å opprettholde retning, optimisme og kommunikasjon selv om situasjonen er kaotisk og uoversiktlig. I møte med kriser er det å være stødig og følelsesmessig stabil noen av lederens viktigste oppgaver. Dersom lederen klarer det, blir også de ansatte tryggere på at de sammen kan klare å mestre utfordringene de står ovenfor.

Forretningsdame som holder en kaffekopp

Lederskap i uforutsigbare omgivelser

Det er viktig at organisasjoner er tilpasningsdyktige og motstandsdyktige i en verden preget av usikkerhet. Dette kurset vil gi deg kunnskap og verktøy for å takle disse utfordringene.

Les mer om kurset.

Hva krever det av deg som leder? 

For å lykkes med å praktisere resilient ledelse, må du som leder være i stand til å inspirere og motivere eget team til å holde seg fokusert, positivt innstilt og klarttenkende, selv i møte med motgang.

Dette krever at du lykkes med å kommunisere tydelig, være empatisk og i stand til å skape en støttende arbeidskultur. En resilient leder bygger sterke relasjoner med teamet sitt, og oppmuntrer til åpen kommunikasjon og samarbeid.

Dette skaper ikke bare et fellesskap som kan støtte hverandre gjennom tøffe tider, men legger også til rette for mer effektiv problemløsning og innovasjon.

Fire fordeler med resilient ledelse

Resultatene av vellykket resilient ledelse kan være omfattende og ha en solid positiv effekt på organisasjoner og medarbeideres effektivitet, prestasjoner og resultater. Her er fire konkrete fordeler resiliente ledere og organisasjoner nyter godt av:

  • 1) Økt trivsel og engasjement

Når ansatte føler seg støttet og opplever at deres ledere er i stand til å håndtere utfordringer med ro og stødighet, skaper det en atmosfære av tillit og trygghet. Dette kan bidra til redusert stressnivå, forbedret helse, økt jobbtilfredshet og lavere turnover blant de ansatte.

  • 2) Bedre organisatorisk tilpasningsevne

Ved å utvikle en kultur som verdsetter endring og innovasjon, blir organisasjonen sterkere rustet til å tilpasse seg nye forhold, teknologiske fremskritt og markedsendringer. Dette gir organisasjonen en konkurransefordel ved å være i stand til å reagere raskere og mer effektivt på endringer i interne og eksterne rammer.

  • 3) God læring for organisasjonen

Gjennom grundig evaluering av hendelser og kriser, lærer organisasjonen hvordan den kan forbedre seg og rette opp i mangler. Dette kontinuerlige læringsaspektet bidrar til organisasjonens evne til å unngå gjentatte feil, lære av erfaringer og bygge en stadig mer hardfør struktur.

  • 4) Styrker omdømmet

Når eksterne interessenter ser at organisasjonen takler utfordringer på en proaktiv og konstruktiv måte, kan det bidra til å bygge tillit og troverdighet. Dette kan være spesielt viktig i situasjoner der organisasjonen står overfor offentlige kriser.

Et solid fundament

Resilient ledelse fremhever viktigheten av å skape og opprettholde en organisasjonskultur som verdsetter fleksibilitet, tilpasningsevne, læring og støtte.

En slik tilnærming gir ikke bare organisasjonen og medarbeiderne verktøyene de trenger for å håndtere uforutsette hendelser, men også et solid fundament for bærekraftig vekst og gode resultater på sikt.

Historien har vist oss at ledere, organisasjoner og nasjoner med mye motstandskraft ikke bare overlever tøffe tider – de kommer styrket ut av det.

Publisert 20. mars 2024

Du kan også se alle nyheter her.