-
Næringsliv

Hvordan få produktivitet ut av (generativ) AI?

Espen Andersen

Det kommer til å ta tid, og det kommer andre steder enn der vi tror. Og vi må reorganisere for å få det til.

Her forleden snakket jeg med en leder i et stort, internasjonalt selskap. Han var ansvarlig for en intern leverandør av IT- og administrative tjenester, og hadde nettopp fått ordre fra toppledelsen om å doble tjenesteproduksjonen uten å øke antall ansatte. Det er jo ikke så enkelt, men toppledelsen mente det burde gå greit for «nå har vi AI».

Og det fikk meg til å lure på hvordan vi egentlig skal få noe produktivitet ut av AI – særlig generativ AI, også kalt store språkmodeller – i et tradisjonelt selskap?

Produktivitet og informasjonsteknologi

Produktivitet er definert som hvor mye resultat vi får av en innsats – men som regel betyr det hvor mange ansatte vi trenger for å få gjort noe. Når det gjelder fysisk produksjon, er det ikke så vanskelig å måle produktivitet: Flere produkter produsert, gitt samme innsats og kvalitet, er økt produktivitet.

Og det er jo greit nok – få inn en maskin som gjør jobben raskere, og hvis økningen i hastighet er verdt prisen på maskinen, vel, der har du konklusjonen.

Problemet oppstår når effekten av produktiviteten oppstår et annet sted, eller ikke som et direkte resultat av maskinen.

I 1998 ble jeg involvert i en diskusjon om produktivitet og datamaskiner. En forsker hadde skrevet et innlegg i Aftenposten om at PCer ikke økte produktiviteten noe særlig. Han viste til forskning der man hadde tatt tiden på hvor fort det gikk å skrive et dokument på en skrivemaskin og på et PC-tastatur, og konkluderte med at det gikk bare ca. 10% raskere å skrive på PCen, så det var liten vits i å investere i dem. Jeg skrev et motinnlegg der jeg påpekte at når jeg skrev mitt innlegg, sendte jeg det til Aftenposten som e-post, og at de kunne ta det rett inn i avisen uten å måtte skrive det om igjen. Det var en voldsom produktivitetsgevinst for Aftenposten – i hvert fall hvis de kunne få gjort noe med typografenes fagforening, som insisterte på å skrive alt om igjen.

Eksemplet er banalt, men viser to viktige ting: For det første oppstår produktivitet av informasjonsteknologi gjerne andre steder enn der teknologien er synlig. Da blir det vanskelig å se og måle effekten. For det andre, og mye viktigere: For virkelig å få effekt av ny teknologi, må man reorganisere det man driver med rundt teknologien. Det er enda vanskeligere å måle, og er en av årsakene til at nye organisasjoner, som ikke har en gammel måte å gjøre ting på, ofte drar nytte av teknologien lenge før de gamle.

Produktivitetsparadokset

I 1987 skrev den kjente økonomen Robert Solow at «Vi finner datamaskinene overalt, bortsett fra i produktivitetsstatistikken.» Han pekte på store investeringer i datamaskiner på 1970- og 1980-tallet, uten at de store kostnadsbesparelsene hadde kommet. I debatten som fulgte, ble mange årsaker foreslått, fra forsinkelser forårsaket av læring og omorganisering rundt den nye teknologien til kulturelle forklaringer («ledere ønsker å administrere mange ansatte» eller vanskeligheter med å måle kostnader og fordeler.

I løpet av 90-tallet skjøt imidlertid produktiviteten fart – banker, for eksempel, fant ut hvordan de kunne redusere antall ansatte ved å flytte kundene over fra filialer til digitale kanaler. Internett og etter hvert mobiltelefoni gjorde at mange «call centers» kunne legges ned. Innen offentlig forvaltning fikk vi digitale skattemeldinger og hjemmesider med informasjon og digitale søknadsskjema. Effektene kommer, men vi glemmer at vi har dem: I høydigitale samfunn, som Norge, lurer du noen ganger på hvor produktivitetseffekten av IT ble av, helt til du innser at du svært sjelden står i kø for noen form for informasjonsbasert transaksjon, som å kjøpe en billett eller levere et skjema.

Men: Økt produktivitet betyr ikke nødvendigvis økt lønnsomhet. En rekke studier ledet av Erik Brynjolfsson fra MIT dokumenterte at økt produktivitet nok kunne føre til endringer innen en bransje (et firma som var tidlig ute kunne utkonkurrere andre firma), men lønnsomheten konkurreres bort og havner hos forbrukeren (Brynjolfsson og Hitt 2000). Som en bekjent av meg pleide å si: I næringslivet må vi hvert år bli mer effektive, jobbe hardere og smartere, og belønningen er at neste år får vi lov til å gjøre det en gang til.

Med mindre vi endrer hvordan vi er organisert.

Dette at eksisterende selskaper sliter med nye organisasjonsformer, gjør at i mange tilfeller er det nye selskaper, organisert med teknologien som basis, som definerer nye normaler. Automattic, selskapet bak WordPress-plattformen som rundt 43 % av alle nettsteder er programmert i, har (ifølge deres egen nettside) kun 1 994 ansatte i 94 land. I Norge har vi sett det der f.eks. Skandiabanken kom inn og flerdoblet antall kunder per ansatt ved kun å være en Internettbank. Skandiabanken er nå overtatt av Norges største bank, DNB – men det er en bank som nå er kun en tredjedel av størrelsen av hva den var da Skandiabanken ble lansert, og som har krympet ved å kopiere mye av det Skandiabanken gjorde.

Jente i fremtiden

Espen Andersen er faganansvarlig/foreleser for disse relevante EMM-kursene

AI og produktivitet: Individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige effekter

For enkeltpersoner kan GenAI være utrolig produktivt. Nylig satt jeg med en programmerer som ønsket å teste om et nettsted kunne bygge inn et Google-dokument. Det viste seg at det ikke gikk, men det kunne bygge inn HTTP (hypertekst). Så han tok Google Doc-lenken, hoppet over til ChatGPT, skrev «legg denne i en iFrame». ChatGPT produserte pliktoppfyllende den nødvendige koden i løpet av noen sekunder. Han kopierte koden, limte den inn – og det fungerte.

Dette er utvilsomt en produktivitetsøkning for denne programmereren, som ellers ville ha måttet huske og skrive koden for en iFrame-omslag (eller i det minste vite hvor den skulle finne den.) Dette eksemplet viser også hva ChatGPT er flott for: Reprodusere, med rimelig kontekstualisering, varianter av det som har blitt produsert før. Selv har jeg brukt det til å generere det første utkastet til kontrakter, emnebeskrivelser og, ja, elementer av essays (ikke dette). ChatGPT og dets konkurrenter kan hjelpe deg med å generere tekst, bilder, presentasjoner og annet materiale, så lenge originalitet ikke er nødvendig eller verdsatt – og kan gi nokså store produktivitetsgevinster på individnivå.

På organisasjonsnivå er det litt annerledes. Fra store bedrifter i USA har man sett at opplæring og kvalitet på kundesentre er forbedret ved bruk av generativ AI, men resultatene er ikke voldsomt høye foreløpig (Brynjolfsson et al 2023). En leder jeg snakket med fortalte meg at hovedeffekten av ChatGPT han hadde sett så langt var at e-poster hadde blitt mye høfligere. Men veltalenhet er ikke informasjonsdybde, og jeg tviler på om raskere generering av tekst og bilder vil føre til produktivitetsgevinster i organisasjonen, siden de som skal motta informasjonen også må øke sin produktivitet.

Mine studenter kan nå produsere svada i et imponerende tempo og med en kompleksitet verdig en fransk postmodernist. Men min evne (og vilje) til å lese og forstå det som kommer er ikke økt. På den annen side kan jo jeg bruke ChatGPT til å lese og karaktersette – et eksempel på at studentene later som de skriver og jeg later som jeg leser.

Om dette er en situasjon vi egentlig vil ha, er jo noe vi bør diskutere. Er dette et tegn på tidens forfall, eller begynnelsen på en ny kommunikasjonsform, der min AI snakker til din AI og avtaler ting på våre vegne? Kanskje jeg endelig kan få tilbake den sekretæren jeg hadde på nittitallet…

En parallell til søketeknologi?

For noen år siden deltok jeg i et forskningsprosjekt som studerte bruken og effektene av søketeknologi. En av konklusjonene (Andersen 2012) var at søkemotorer fungerte utmerket i generelle Internett-søk (dvs. Google, Baidu og Bing), ganske bra på kunderettede nettsider (dvs. aviser, Amazon, teknologiselskaper som Dell), men nokså dårlig for interne søk. Mens teknologien var den samme, var både hvordan den ble brukt (dvs. hva folk lette etter) og hvordan resultatene ble prioritert forskjellig. I en generell søkemotor søker folk over millioner av nettsider. Vanligvis vil man ha det samme som andre – så Google viser de mest populære resultatene. For et kommersielt nettsted søker folk etter spesifikke ting (som et fysisk produkt, et svar på vanlige spørsmål eller en nyhetsartikkel), og generelt vil de enten ha det mest populære valget eller det selskapet ønsker å vise dem – f.eks. varer som er på lager og lønnsomme.

For bedriftssøk, der du søker på tvers av enten all informasjonen din bedrift har, eller spesifikke samlinger av informasjon (for eksempel en lovdatabase eller et sett med interne instruksjoner), har du problemer: For det første har du ikke nok data til å virkelig få maskinlæringsmodellene til høy presisjon, fordi selv store selskaper vil ha begrensede samlinger av informasjon sammenlignet med hele Internett. For det andre er målfunksjonen til søket – det vil si hva du leter etter – normalt ikke den mest populære varen, men noe mye mer spesifikt. I en bedriftssetting er det mye mer sannsynlig at du søker etter et spesifikt dokument, ofte bare relevant for deg eller en liten arbeidsgruppe, og som sådan vil du måtte stole mer på kategorisering (Andersen 2006), i form av kuraterte data og hierarkiske, menneskelig navigerbare datastrukturer.

For meg er det i hvert fall fullt mulig at produktivitetsgevinstene fra generativ AI vil komme saktere i eksisterende selskaper av omtrent samme årsak som søketeknologi ofte svikter der: Datasettet er ikke stort nok, og kravene ikke enhetlige nok.

AI-ing, AI-isering, AI-transformasjon

Unruh og Kiron (2017) deler digitalt drevet endring inn i digitisering (gjør det analoge digitalt), digitalisering (endringsprosesser for å utnytte den digitale teknologien) og digital transformasjon som den komplette omorganiseringen rundt den nye teknologien. David (1990) observerte at det tok omtrent tretti år å realisere de fulle produktivitetsgevinstene fra den andre industrielle revolusjon (dvs. å erstatte damp- eller vannkraft overført gjennom belter og trinser med elektrisk kraft distribuert gjennom kabler) fordi fabrikkeierne fortsatte å stille opp maskinene der beltene og trinsene hadde vært.

Nåværende innsats for å bruke AI for å øke produktiviteten er fremdeles i den den første fasen. Teknologien er rettet mot prosesser som er repeterbare, kjedelige og arbeidskrevende, for eksempel automatisk klassifisering og kontroll av reiseutgifter, talegjenkjenning for å rute kundeanrop til riktig agent, chat-bots for å håndtere enkle kundeforespørsler, og tale- og bildegjenkjenning for å fremskynde opplæring av ansatte. Produktivitetsgevinster har en tendens til å være beskjedne i spesifikke tilfeller, men kan være ganske dramatiske samlet sett – og de kommer først og fremst for de enkle oppgavene.

Så ja, det kommer til å bli produktivitet ut av AI. ChatGPT også. Men det kommer til å ta tid, og det kommer til å skje andre steder enn der man har trodd.

Og vi må reorganisere for å få det til.

Kilder

Andersen, Espen. "The waning importance of categorization." Ubiquity 2006.May (2006): 1-1.

Andersen, Espen. "Making enterprise search work: from simple search box to big data navigation." Center for Information Systems Research (CISR) Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School Management 12.11 (2012).

Brynjolfsson, Erik, and Lorin M. Hitt. "Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance." Journal of Economic perspectives14.4 (2000): 23-48.

Brynjolfsson, Erik, Daniel Rock, and Chad Syverson. "Artificial intelligence and the modern productivity paradox: A clash of expectations and statistics. The economics of artificial intelligence: An agenda." University of Chicago Press. https://doi. org/10 3386 (2018): w24001.

Brynjolfsson, Erik, Danielle Li, and Lindsey R. Raymond. Generative AI at work. No. w31161. National Bureau of Economic Research, 2023.

David, Paul A. "The dynamo and the computer: an historical perspective on the modern productivity paradox." The American Economic Review 80.2 (1990): 355-361.

Hitt, Lorin M., and Erik Brynjolfsson. "Productivity, business profitability, and consumer surplus: Three different measures of information technology value." MIS quarterly (1996): 121-142.

Unruh, G. and D. Kiron (2017). «Digital Transformation on Purpose.» MIT Sloan Management Review Blog

Publisert 24. april 2024

Du kan også se alle nyheter her.