-
Samfunn
BI Business Review

Utdanning taper til kunstig intelligens

fredag 1. desember 2023 - Jan Ketil Arnulf