-
Samfunnsøkonomi
BI Business Review

«Håp» om økt kjøpekraft kan gjøre vondt verre

mandag 19. februar 2024 - Hilde Christiane Bjørnland