-
Faglig administrasjon

Pedagogisk råd

Formålet med det pedagogiske rådet

Formålet til det pedagogiske rådet er å diskutere forbedringer og videreutvikling av undervisningstilbudet ved Handelshøyskolen BI. Det har en rådgivende rolle overfor prorektor for forskning og fagressurser, og prorektor for studier og programmer.

Ansvarsområder

Rådet skal levere forslag og veiledning rundt hvordan BI kan videreutvikle og styrke kvaliteten på undervisningstilbudet. Det skal jobbe for å fremme læring i BIs studieprogrammer, og samtidig øke kompetansen på pedagogikk ved BIs institutter.

Møter og medlemmer

Det pedagogiske råd møtes to ganger hvert semester, totalt fire ganger i året. Det er rom for å møtes flere ganger ved behov.

Leder av det pedagogiske rådet:

  • Prorektor for studentenes læring: Harald Øverby.

Mandat

Rådet skal levere forslag og veiledning rundt hvordan BI kan videreutvikle og styrke kvaliteten av undervisningstilbudet. De skal jobbe for å promotere læring i Bis studieprogrammer, og samtidig øke kompetansen på pedagogikk ved Bis institutter.