-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #1 Christoph Lutz

Christoph Lutz er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for internett og samfunn på BI. Han har jobbet på BI siden 2016 da han først begynte som postdoktor. Forskningsinteressene hans er knyttet til digital teknologi og inkluderer sosiale medier, deltakelse på nettet, personvern og digitale ulikheter.

Hva har vært din karrierevei frem mot din nåværende stilling?

- Jeg har bakgrunn i sosiologi og tok masteren min i Zürich, Sveits. I løpet av mastergraden min innså jeg hvor godt jeg liker forskning, lesing og det å engasjere meg i faglige emner. Etter endt master hadde jeg et 9-måneders praksisopphold i Madrid før jeg ble tilbudt en stilling som doktorgradsstipendiat ved University of St.Gallen. Her ble jeg møtt med en bratt læringskurve som jeg har vært veldig takknemlig for i ettertid. Under doktorgraden tilbrakte jeg også ett år i utlandet ved Oxford Internet Institute. Til sammen brukte jeg fire år på å fullføre doktorgraden min.

- På den tiden da jeg var ferdig med doktorgraden, var en av mine tidligere mentorer, Christian Fieseler, på jakt etter en ny postdoktor ved Nordisk Senter for Internett og Samfunn ved BI. Jeg hadde aldri vært i Norge før og tenkte “hvorfor ikke?”. Jeg flyttet til Norge i 2016 og fikk mye ansvar og frihet i stillingen helt fra begynnelsen. Etter 3-4 år søkte jeg om å bli førsteamanuensis. Nylig ble jeg også meddirektør i Nordisk Senter for Internett og Samfunn med Christian Fieseler.

"Jeg hadde aldri vært i Norge før og tenkte “hvorfor ikke?”. Jeg flyttet til Norge i 2016 og fikk mye ansvar og frihet i stillingen helt fra begynnelsen. Etter 3-4 år søkte jeg om å bli førsteamanuensis. Nylig ble jeg også meddirektør i Nordisk Senter for Internett og Samfunn med Christian Fieseler."

Christoph Lutz

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Kan du fortelle oss om dine nåværende forskningsprosjekter?

- Foreløpig er hovedforskningsprosjektet jeg er involvert i "Future Ways of Working in the Digital Economy". Det er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Vi ser på nye nettbaserte arbeidsmåter, for eksempel digitale arbeidsplattformer. Jeg er interessert i forskjellige sider av dette temaet, for eksempel aspektet som omhandler personvern og ulikhet. I tillegg har jeg også noen sideprosjekter knyttet til sosiale roboter og personvernimplikasjonene av kunstig intelligens.

Hvorfor er forskningen din meningsfull for deg?

- Folk bruker så mye tid på teknologi i hverdagen, noe som i praksis gjør dette til en viktig del av livet vårt. Dette innebærer både utfordringer og muligheter, så jeg synes det er viktig å både studere og reflektere over temaer knyttet til dette. Forskningen kan også bidra til at det føres mer bevisst og ansvarlig teknologipolitikk. Annet enn samfunnsrelevansen, synes jeg også det er personlig tilfredsstillende å være i et team med flotte kolleger, og jeg liker det intellektuelle samarbeidet.

Kan du fortelle oss om kursene du underviser dette semesteret?

- “GRA 6843 - Doing Digital Business” er et masterkurs jeg som jeg har sammen med Christian Fieseler. Der vi ser på startups, digitale virksomheter og forretningsmodellinnovasjon. “ELE 2766 - Sosiale nettverk og lokalsamfunn” er et bachelorkurs som omhandler sosiale medier og dets rolle i næringslivet og samfunnet. En ting jeg liker spesielt godt med dette kurset er at en del av opplegget er at studentene skal være sosiale media-konsulenter for en frivillig organisasjon eller en offentlig institusjon.

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

- Så vidt jeg vet er jeg den høyeste ansatte på BI!