-
Forskning

Institutt for kommunikasjon og kultur

Vi utvikler og formidler kunnskap basert på kommunikasjon og kulturelle utfordringer i en bærekraftig fremtid der digitalisering står sentralt. Dette skjer gjennom engasjement med studenter, dialog og samarbeid med partnere.

Kursporteføljen inkluderer to av BIs bachelorstudier: Ledelse av Kreativ Næring og Digital kommunikasjon og markedsføring, samt et av BIs masterstudier: Master of Science in Digital Communication Management. I tillegg tilbyr instituttet programkurs på Master of Science-nivå og ni program på Executive Master of Management.


Instituttet har delt opp sin forskning i følgende sentre: #NORA – The Nordic Alliance for Communication and Management, Senter for kreative næringer, Senter for internett og samfunn og Senter for innovasjon i utdanning.

Bilde av Sut I Wong

Sut I Wong

Instituttleder Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410723

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

E-mail: silje.engeseth@bi.no
Telefon: 464 10 150

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vår profil

Gjennom forskning og undervisning arbeider instituttets medarbeidere med overordnede problemstillinger og kritisk tenkning i organisasjoner og samfunn, kommunikasjon og kultur.

 • Vi arbeider både med intern og ekstern kommunikasjon og utvikler ny kunnskap og nye program basert på fremtidens kommunikasjonsutfordringer hvor digitalisering står sentralt.
 • Vi arbeider med betydningen av kultur for enkeltindivider og organisasjoner, inklusive kulturledelse, utdanningsledelse og personlig utvikling, samt det å forstå betydningen av kulturelle forskjeller i ulike land og organisasjoner.

Undervisnings- og forskningspolitikk, likestilling og globalisering er viktige temaer i både vår forskning og undervisning.

 

 • Fredag 8. mars 2024 - Aftenposten

  Vidunderbarnet

  Her i Norge har Jørgen Smedsrud intervjuet flere av barna som bykser forbi sine jevnaldrende i klasserommet. Man kan bli litt paff av å møte slike barn, sier forskeren og spesialpedagogen.

 • Fredag 23. februar 2024 - Nettavisen

  Westerlin: – Kjenner meg ikke igjen i beskyldningene

  En annen som deler skepsisen til Blindheim, er Peggy Simcic Brønn. Hun er professor emerita ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI.

 • Mandag 19. februar 2024 - NRK

  Ordføreren frykter for Drammens omdømme

  – Omdømmebyggingen begynte etter at Drammen Teater brant for 30 år siden, og siden har det bare gått oppover. De har lyktes bedre enn noen byer i Norge, og derfor er Drammen et så interessant…

Ansattintervju

Peder Inge Furseth

Professor Peder Inge Furseth forsker på ledelse, innovasjonsevne og digital transformasjon, i tillegg til å være underviser ved Handelshøyskolen BI.