-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi er et ledende institutt som utvikler og formidler kunnskap innen kommunikasjon, kultur og utdanning. Instituttet har flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Horizon 2020 i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

Kursporteføljen inkluderer to av BIs bachelorstudier: Creative Industries Management og Digital kommunikasjon og markedsføring, samt et av BIs masterstudier: Master of Science in Digital Communication Management. I tillegg tilbyr instituttet programkurs på Master of Science-nivå og ni program på Executive Master of Management.


Instituttet har delt opp sin forskning i følgende sentre: #NORA – The Nordic Alliance for Communication and Management, Senter for kreative næringer, Senter for internett og samfunn og Senter for innovasjon i utdanning.

Sut I Wong

Instituttleder Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410723

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

E-mail: silje.engeseth@bi.no
Telefon: 464 10 150

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vår profil

Gjennom forskning og undervisning arbeider instituttets medarbeidere med overordnede problemstillinger og kritisk tenkning i organisasjoner og samfunn, kommunikasjon og kultur.
- Vi arbeider både med intern og ekstern kommunikasjon og utvikler ny kunnskap og nye program basert på fremtidens kommunikasjonsutfordringer hvor digitalisering står sentralt.
- Vi arbeider med betydningen av kultur for enkeltindivider og organisasjoner, inklusive kulturledelse, utdanningsledelse og personlig utvikling, samt det å forstå betydningen av kulturelle forskjeller i ulike land og organisasjoner.

Undervisnings- og forskningspolitikk, likestilling og globalisering er viktige temaer i både vår forskning og undervisning.

 

Kalender

Kommende aktiviteter

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.

 • Onsdag 25. Mai 2022 - Kom24

  PR-eksperter inviterer Vedum til undervisningstime om hva PR-bransjen egentlig er

  De som utdanner framtidas PR-folk er ikke imponert over finansministerens siste utspill. Nå inviterer de han til å bli mer kjent med bransjen. Vedum selv sier han skjønner at PR-bransjen mobiliserer.

 • Torsdag 12. Mai 2022 - fremtidensnaringsliv.no

  Sosiale entreprenører og impact washing

  Sosiale entreprenører er bedrifter som forsøker å løse en sosial utfordring. I akseleratoren Ferd Impact Startup er målet å profesjonalisere de sosiale entreprenørene. Benedicte Brøgger er professor…

 • Søndag 10. April 2022 - TV2.no

  – Historisk høyt tempo for politiske skandaler

  Statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad mener tilliten til statsråder kan gå kraftig ned hvis det fortsetter å komme saker der politikere viser manglende dømmekraft. – Dette må håndteres på en…

 • Søndag 3. April 2022 - NRK

  Prisen for popen

  Hvorfor står de største artistene i kø for å selge rettighetene til musikken de har laget? Audun Molde, som er førstelektor i musikk ved Høyskolen Kristiania og ved Handelshøyskolen BI sier det slik.