Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innen utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Senter for innovasjon i utdanning driver forskning og undervisning innen utdanningsledelse. Vi evaluerer og skaper nye måter å styrke læring og utvikling i skole og barnehage. Våre organisasjons- og ledelsesstudier har som mål å bygge kulturer for læring, deling, og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi er spesielt opptatt av innovasjoner i vårt utdanningssystem. Gjennom intervensjoner og forsøk vil vi utvikle nye måter å organisere, lede og kommunisere på, som gjør barnehager og skoler til et bedre sted å være og til et bedre sted å lære. Senteret vil være en aktiv medspiller for dem som ønsker forbedring i barnehager og skoler.

Professor Johan From og Team Education er vinner av Handelshøyskolen BIs første «BI Connected Award 2020».

Johan From

Professor Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410576

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00