-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Senter for innovasjon i utdanning fremskaffer forskning, ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Senter for innovasjon i utdanning driver forskning og undervisning innen utdanningsledelse. Vi evaluerer og skaper nye måter å styrke læring og utvikling i skole og barnehage. Våre organisasjons- og ledelsesstudier har som mål å bygge kulturer for læring, deling, og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi er spesielt opptatt av innovasjoner i vårt utdanningssystem. Gjennom intervensjoner og forsøk vil vi utvikle nye måter å organisere, lede og kommunisere på, som gjør barnehager og skoler til et bedre sted å være og til et bedre sted å lære. Senteret vil være en aktiv medspiller for dem som ønsker forbedring i barnehager og skoler.

Robin Ulriksen er leder for Senteret og Ide Katrine Birkeland er nestleder.

Professor Johan From og Team Education er vinner av Handelshøyskolen BIs første «BI Connected Award 2020».

Bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen

Førsteamanuensis Institutt for kommunikasjon og kultur

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00