-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Senter for innovasjon i utdanning fremskaffer forskning, ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet programmer i utdanningsledelse for kommuner, fylkeskommuner og for Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje som fokuserer på skolens og barnehagens hovedoppdrag; barn og unges læring og endring av praksis i skolen og barnehagen. 

I programmene er lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse en integrert del. Alle programme kan tas enkeltvis, med unntak av Utdanningsledelse og strategisk utvikling som er det obligatoriske avsluttende programmet. 


Programmene kjennetegnes av: 

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av barn og unges læringsutbytte og ”læringstrykket” til skolen og barnehagen. 
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole og barnehage står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.