-
Kurs masternivå

Utdanningsledelse og strategisk utvikling

I programmet gjennomføres det en strategisk analyse av egen virksomhet, for å evaluere muligheter, utfordringer, svakheter og styrker for din skole eller barnehage.

Hvorfor utdanningsledelse og strategisk utvikling?

Deltakerne skal i kurset gjennomføre en strategisk analyse (selvevaluering) av egen virksomhet for å vurdere muligheter, utfordringer, svakheter og styrker i egen institusjon. Den strategiske analysen baseres på målrettet datainnhenting fra egen virksomhet, for å sikre velfunderte strategiske handlingsvalg. Deltakerne vil utarbeide en ledelsesstrategi for å videreutvikle egen virksomhet med sikte på å øke barn og unges læring og utviklingsutbytte. Strategien omfatter både endringstiltak og evalueringsverktøy. Det legges stor vekt på de faglige, pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å utvikle gode barnehager og skoler.

Programmet har en utenlandsmodul i New York som vil være 5 dager i november 2024.

Programmet er for både barnehage- og skoleledere og det er det avsluttende programmet i Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg  som er barnehage- eller skoleleder og som ønsker å  gjennomføre en selvevaluering av egen skole eller barnehage for å utarbeide en strategi for videre utvikling. Du må ha gjennomført 60 studiepoeng fra før innen utdanningsledelse for å få opptak til dette programmet. 


Kursets innhold

  • Strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger.
  • Selvevaluering av ledelseseffektivitet, pedagogiske opplegg, barn og unges utvikling og læring.
  • Pedagogers arbeid med tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet og ledelsens analyse av tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet.
  • Organisasjons- og ledelsesteoretiske perspektiver innenfor utdanningsledelse
  • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
  • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring og utvikling i egen virksomhet
  • Metodiske forskningsdesign og endring
  • Evalueringsverktøy for å måle utvikling hos barn og unge
  • Hvordan tolke og vurdere endring

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Datoer kommer.