Opptakskrav

Executive Master of Management

For å få opptak til denne erfaringsbaserte mastergraden og de enkelte masterprogrammene, må du ha både akademisk bakgrunn og arbeidserfaring.

Opptakskravene er:

 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. 

Slik beregnes din yrkeserfaring: Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst 6 måneder, i minimum 50 % stilling. Yrkeserfaringen må være opparbeidet etter fylte 18 år. Yrkeserfaringen omregnes til full tid, slik at dersom du f.eks. kun har jobbet i 50 % stilling, må du ha jobbet i minst 8 år.


Spesialisering i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse:

For forsvarets søkere gjelder egne opptakskrav.

 

Dokumentasjonskrav

 • Komplett vitnemål. Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.
 • Arbeidserfaringen dokumenteres med arbeidsattester som inneholder: tidsrom for arbeidsforholdet og stillingsbrøk, firmaets logo/ heading på brevpapiret, eventuelt et stempel.
 • CV
 • Navneendring

Realkompetanse

Realkompetanse kan i noen grad kompensere for mangelfull bachelorutdanning. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 studiepoeng fra en akkreditert utdanningsinstitusjon.

Vurdering av realkompetanse baseres på følgende kriterier:

 • Studiepoeng utover kravet på 90 studiepoeng
 • Arbeidslivserfaring etter fylte 25 år
 • Nivå på nåværende stilling
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Egne publikasjoner
 • Særlig tung ledererfaring

Krav for å oppnå graden Executive Master of Management

For å oppnå graden må du ha fullført tilsammen 90 studiepoeng. Du kan søke om å få godkjent ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden. Denne utdanningen må være på masternivå, ha et ledelsesperspektiv, og være erfaringsbasert eller gjennomført i forbindelse med videreutdanning tilknyttet ditt arbeid.

Fritak for Master of Management-program på grunnlag av tidligere ekstern utdanning

Studenter kan få godkjent ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden Executive Master of Management. Det forutsettes at denne utdanningen er på masternivå og følger kriteriene som er nevnt i forrige avsnitt, eller som er gjennomført som videreutdanning via arbeid. 

Ekstern utdanning som godkjennes inn tilsvarende et masterprogram, skal i utgangspunktet være et sammenhengende 30 studiepoengs program, eller om det består av mindre enheter, være beslektet slik at det kan sees på som et helhetlig program. Det kan godkjennes maksimalt to enheter der den minste enheten må være minimum 10 studiepoeng.

Det avsluttende programmet må gjennomføres på BI.

Last ned søknadsskjema om innpassing av tidligere utdanning