-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innen utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.