-
Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Senter for kreativ næring arbeider for å styrke og fremme forskning på kreativ næring i norsk og internasjonal sammenheng.

Senter for kreativ næring har som mål å fremme forskning innenfor ulike kreative bransjer, det vil si hele kultur- og mediesektoren, samt design og arkitektur. Vi legger vekt på en tverrfaglig tilnærming, som inkluderer samfunnsvitenskapelige, økonomiske og humanistiske perspektiver, og vi har en spesifikk interesse for teknologiens innvirkning på de kreative bransjene.

Et av senterets hovedformål er å styrke og synliggjøre forskning om norsk kreativ næring i en internasjonal sammenheng. Det oppnås blant annet gjennom vår egeninitierte grunnforskning og oppdragsforskning. Gjennom forsknings- og formidlingsaktiviteter og samarbeid med lokale og internasjonale nettverk, har senteret som mål å være en viktig brobygger mellom forskere, næringsaktører, offentlige beslutningstakere og studenter innenfor kreativ næring.

Se BI Centre for Creative Industries på  X/Twitter og på LinkedIn: 

X/Twitter: @BI_CCI

LinkedIn: BI Centre for Creative Industries