Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Handelshøyskolen BI har opprettet et forskningssenter for kreativ næring for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
  • Arena Oslo - the Smart Event City: https://arenaoslo.no/

   BI:CCI er forskningspartner i klyngen «Arena Oslo – the Smart Event City» (Norwegian Innovation Clusters Arena-program 2017)  https://arenaoslo.no/ 

   Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, KULMEDIA-programmet og er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, NTNU, Nasjonalbiblioteket og Universitetet i København.

   I prosjektet skal vi undersøke hvordan offentlige og private digitaliseringsinitiativ påvirker mangfoldet i sektoren. Vi konsentrerer oss om fire bransjer: Bokbransjen og biblioteker (e-bok), museum (digitale samlinger), film (digital kino og filmfiler), og pressen med fokus på lokalavisene (e-avis). I Norge spiller staten en betydelig rolle i både finansieringen og digitaliseringen av sektoren, og vi fokuserer derfor spesielt på samspillet mellom offentlige og private aktører.

   Mangfold handler om selve innholdsproduksjonen, om hvem brukeren er og om digitale brukermønstre, om private og offentlige distribusjons- og formidlingskanaler, og om nye teknologiske produksjonsvilkår knyttet til grensesnitt, dataprogrammer (algoritmer) og nye analysemåter (Big Data).

   Det overordnede forskningsspørsmålet i prosjektet er: Hvordan påvirker digitaliseringen de ulike mangfoldsdimensjonene i kultur- og mediesektoren?

   Andre viktige problemstillinger er:

   • Hva er de uforutsette konsekvensene av digitaliseringen for mangfoldet i sektoren og i kultur- og mediepolitikken?
   • Hvem benytter og hvordan bruker den heterogene befolkningen private og offentlige digitale tjenestene?
   • Hvordan endrer digitaliseringen vilkåret for kulturarvens mangfold når det gjelder utvelgelse, formidling, deltagelse og bruk av digitale verktøy for analyse av store datamengder?
   • Hvordan påvirker digitale innovasjoner, forretningsmodeller og distribusjonskanaler mangfoldet av innhold som tilbys og benyttes?

   I kultur- og mediepolitikken er kultur- og mediemangfold en hovedmålsetting, og det å sørge for offentlighetens infrastruktur er en hovedoppgave. Nye digitale vilkår for produksjon, distribusjon og konsumpsjon betyr nye utfordringer for politikkutforming og virkemiddelapparatet. Dette forskningsprosjektet kan bidra med en kunnskapsproduksjon som er relevant for en ny digital kultur- og mediepolitikk.

   Link til DnDs nettsider finner du her

  • Kartlegging av Norsk Musikkbransje 2008-2015

   Kartlegging som utføres av BI:CCI på oppdrag av Music Norway.

   Involverte: 
   Music Norway (oppdragsgiver)
   BI:CCI ved Øyvind Torp (prosjektleder) og Prof. Anne-Britt Gran (kvalitetssikrer)
   Menon Economics (Underleverandør av dataanalyse)

  • Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund Teater

   Evaluering av fire norske scenekunstinstitusjoner, som utføres av Oslo Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet. BI:CCI er involvert i prosjektet som underleverandør til Oslo Economics. 

   Involverte:

   Oslo Economics (Leverandør av rapport) ved Ove Skaug Halsos, Karl Rikard Løvhaug, Aleksander Bråthen og Svend Boye Butenschøn.

   BI:CCI, ved Prof. Anne-Britt Gran (Kvalitetssikrer) og Øyvind Torp (Prosjektdeltaker)

   Fagfellepanel oppnevnt av Kulturdepartementet (Ansvarlig for evaluering av kunstnerisk kvalitet) ved Elisabeth Hansen, Trine Wiggen, Hild Borchgrevink, Audun Hasti og Eirik Raude.

  • Digitale lokalaviser, betalingsmurer og annonsemarkedet.

   Et nytt utviklingstrekk i dagens mediemarked er at opplaget til lokale dagsaviser faller mer enn gjennomsnitt, samtidig som flere lokale mediehus innfører brukerbetaling for det digitale innholdet sitt.

   Vi skal undersøke hvordan leserne vurderer betalingsmur og hvordan innføringen av ulike betalingsmurer endrer lokalavisenes egenskaper som annonsemedium.

   Finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning.

   Medvirker: Mona Solvoll.

   Dette prosjektet er avsluttet, rapporten finner du her: Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetalinger

  • Musikkeksport

   Oppdragsgiver Music Norway.

   Formålet med prosjektet er å forstå bedre hvordan eksport av norsk musikk fungerer og hva som skal til for å lykkes. Det skal produseres en pilot for best practice, samt foretas en survey blant musikere med eksporterfaring.

   Medvirker: Professor Anne-Britt Gran og Vitenskapelig Assistent Øyvind Torp. 

   Dette prosjektet er avsluttet, du finner rapporten her: Eksportundersøkelsen 2015

  • Sensitivitet i ledelse

   Oftere ser vi begreper som sansing, emosjoner, og sensitivitet bli brukt for å beskrive ledelse. Det er også flere som bruker kulturfeltet som metafor når ledelse diskuteres.

   Med utgangspunkt i kulturfeltet vil derfor personlighetstrekk forbundet med sensitivitet bli undersøkt i dette prosjektet. Målet er å se på hvordan sensitivitet påvirker ledere, også i forhold til andre ledertrekk som for eksempel narsissisme.

   Doktorgradsprosjekt, Christian Winther Farstad.

  • Kreativ næring i Norge 2008-2014

     • mandag 1. februar 2016

   Samarbeid med MENON Economics.

   Oppdatering, forbedring og utvidelse av kartleggingen av kulturnæringen i 2011. Kartleggingen omfatter bransjene Arkitektur, Aviser og magasiner, Bøker, Dataspill, Film, Musikk, Reklame og event, TV og radio, Utdanning og undervisning, Utøvende virksomhet og Visuell virksomhet (fordelt på design, kunst og museum & kulturarv).

   Dette prosjektet er avsluttet. Rapporten ble publisert i februar 2016 og kan leses her: Kreativ Næring i Norge 2008-2014

   Forfattere: Anne-Britt Gran, Øyvind Torp og Marcus Gjems Theie. Øvrige medvirkene: Anne Espelien og senterteamet.