Fagprofil

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreative næringer («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet, er hun fagansvarlig for det nye personvernkurset på BI (GDPR). I tillegg er hun forsker og deltar bl.a. i et prosjekt som vurderer konsekvensene av digitalisering innen kulturfeltet på en rekke fagområder (film, bok, museum og medier) og foretar også utredninger for Kulturdepartementet om kartlegging av pengestrømmene på film- og musikkfeltet.

Publikasjoner

Tøien, Irina Eidsvold (2017)

Creative, Performing Artists: Copyright for Performers

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86(2), s. 130- 146.

Tøien, Irina Eidsvold (2016)

Opphavsrett for utøvende kunstnere – internasjonale skranker?.

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Tøien, Irina Eidsvold (2016)

Skapende, utøvende kunstnere - Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Universitetsforlaget.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetskriteriet i EU-retten- ny kurs?

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 14(4), s. 5- 9.

Tøien, Irina Eidsvold (2012)

Originalitetsbegrepet i EU-retten- ny kurs?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 4, s. 403- 423.

I artikkelen foretas en gjennomgang av avgjørelser fremmet overfor EU-domstolen innen opphavsrett de siste tre årene (6)- og det gis en kort beskrivelse av sakene og temaene knyttet til originalitetskriteriet, som er grunnkravet for at noe skal få opphavsrettslig vern både i EU-retten og etter norsk rett. Domstolen synes å anrette et prosessorientert-perspektiv for vurderingen av hvorvidt et åndsverk er originalt. Dersom det - når åndsverket skapes - foreligger frie, kreative valg på uttrykket, er verket originalt, hevder Domstolen. Dette i motsetning til å vurdere graden av originalitet i selve åndsverket, som ville vært et resultatorientert perspektiv på vurderingen.

Eidsvold-Tøien, Irina (2011)

Immaterialrett. Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 24- 25.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Kunstnerne har grunn til bekymring

DN, Dagens Næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina & Thune Husvik, Mari (2017)

Den skapende, utøvende skuespilleren

[Fagblad]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Arendalsuka- hva innebærer forslag til endringer av åndsverkloven?

Offentlig møte [Internett]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Kan man stjele en dans?

Dagens næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skuespillere er mindre verdt

Klassekampen [Avis]

Røyseng, Sigrid; Gaustad, Terje, Eidsvold-Tøien, Irina & De Paoli, Donatella (1)

Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme

Dagsavisen - Nye Meninger [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2006 - 2011 TONO Lawyer
2001 - 2006 Bull & Co Lawyer