Fagprofil

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreative næringer («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet, er hun fagansvarlig for det nye personvernkurset på BI (GDPR). I tillegg er hun forsker og deltar bl.a. i et prosjekt som vurderer konsekvensene av digitalisering innen kulturfeltet på en rekke fagområder (film, bok, museum og medier) og foretar også utredninger for Kulturdepartementet om kartlegging av pengestrømmene på film- og musikkfeltet.

Publikasjoner

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Creative, Performing Artists: Copyright for Performers

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86(2), s. 130- 146. - Fulltekst i vitenarkiv

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Opphavsrett for utøvende kunstnere – internasjonale skranker?.

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skapende, utøvende kunstnere - Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Universitetsforlaget.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetskriteriet i EU-retten- ny kurs?

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 14(4), s. 5- 9.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetsbegrepet i EU-retten- ny kurs?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 4, s. 403- 423.

I artikkelen foretas en gjennomgang av avgjørelser fremmet overfor EU-domstolen innen opphavsrett de siste tre årene (6)- og det gis en kort beskrivelse av sakene og temaene knyttet til originalitetskriteriet, som er grunnkravet for at noe skal få opphavsrettslig vern både i EU-retten og etter norsk rett. Domstolen synes å anrette et prosessorientert-perspektiv for vurderingen av hvorvidt et åndsverk er originalt. Dersom det - når åndsverket skapes - foreligger frie, kreative valg på uttrykket, er verket originalt, hevder Domstolen. Dette i motsetning til å vurdere graden av originalitet i selve åndsverket, som ville vært et resultatorientert perspektiv på vurderingen.

Eidsvold-Tøien, Irina (2011)

Immaterialrett. Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 24- 25.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Kunstnerne har grunn til bekymring

DN, Dagens Næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina & Thune Husvik, Mari (2017)

Den skapende, utøvende skuespilleren

[Fagblad]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Arendalsuka- hva innebærer forslag til endringer av åndsverkloven?

Offentlig møte [Internett]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Kan man stjele en dans?

Dagens næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skuespillere er mindre verdt

Klassekampen [Avis]

Røyseng, Sigrid; Gaustad, Terje, Eidsvold-Tøien, Irina & De Paoli, Donatella (1)

Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme

Dagsavisen - Nye Meninger [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2006 - 2011 TONO Lawyer
2001 - 2006 Bull & Co Lawyer