Fagprofil

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Biografi

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreative næringer («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet, er hun fagansvarlig for det nye personvernkurset på BI (GDPR). I tillegg er hun forsker og deltar bl.a. i et prosjekt som vurderer konsekvensene av digitalisering innen kulturfeltet på en rekke fagområder (film, bok, museum og medier) og foretar også utredninger for Kulturdepartementet om kartlegging av pengestrømmene på film- og musikkfeltet.
Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2006 - 2011 TONO Lawyer
2001 - 2006 Bull & Co Lawyer