Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Handelshøyskolen BI har opprettet et forskningssenter for kreativ næring for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Publikasjoner
 • Forskningsrapporter
 • Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld

  Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse

  Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld. Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse. Menon-publisering nr. 69/2020 i samarbeid med BI:CCI.

 • Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth

  Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020

  Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth. Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020. Rapport nr. 1. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

 • Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran

  Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor

  Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran. Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor. DnD-rapport nr. 6. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

   

 • Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth

  Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020

  Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth.
  Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020. Oslo: Menon Economics, rapport, nr. 56, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries.

 • Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina

  Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren

  Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina. Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren – om forbrukere,
  museumsledere og kunstnere. DnD-rapport nr. 5. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina

  Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

  Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina. Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider. DnD-rapport nr. 4. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt

  Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

  Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt. Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. Rapport nr 1. 2019. Oppdragsgiver Kulturdepartementet. Samarbeidspartner Menon Economics. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Olsen, Ragnhild Kristin; Solvoll, Mona Kristin

  Reinventing the business model for local newspapers by building walls

  Olsen, Ragnhild Kristin; Solvoll, Mona Kristin. 2018. Reinventing the business model for local newspapers by building walls. Journal of Media Business Studies

 • Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt

  Digitalisering av lokal mediebruk (2. versjon)

  Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt. 2018. Digitalisering av lokal mediebruk. DnD-rapport 1, 2. versjon. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina; Booth, Peter

  Digitaltmuseum.no

  Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina; Booth, Peter. 2018. Digitaltmuseum.no. DnD-rapport nr. 3. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind

  Digitalisering av bok og bibliotek

  Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind. 2018. Digitalisering av bok og bibliotekDnD-rapport 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne

  Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

  Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne. 2018. Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serierOslo: Menon Economics og BI Centre for Creative Industries

 • Øyvind Torp, Anne-Britt Gran, Irina Eidsvoll Tøien og Marcus Gjems Theie

  Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper

  Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Tøien, Irina Eidsvoll; Theie, Marcus Gjems. 2017. Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper  Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Mona Solvoll

  Annonse+

  Solvoll, Mona. 2017. Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetalinger. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng

  Kommunikasjon og Ytringsfrihet i Organisasjoner

  Alm, Kristian, Mark Brown, Sigrid Røyseng. 2016. Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk

 • Anne-Britt Gran

  Økonomisk selvsensur i kultursektoren

  Anne-Britt Gran: Økonomisk selvsensur i kultursektoren. I Kristian Alm , Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.) Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner, Oslo: CappelenDamm Akademisk, 2016.

 • Anne-Britt Gran, Øyvind Torp og Marcus Theie

  Kreativ Næring i Norge 2008-2014

  Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp, Marcus Theie. 2015. Kreativ næring i Norge 2008-2014. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Peder Inge Furseth og Richard Cuthbertson

  Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation

  Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson. 2016. Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation. UK: Oxford University Press

 • Steven DeMello og Peder Inge Furseth

  Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living

  DeMello, Steven og Furseth Peder Inge. 2016. Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living. UK: Edward Elgar Publishing.

 • Anne-Britt Gran og Øyvind Torp

  Eksportundersøkelsen 2015

  Gran, Anne-Britt og Øyvind Torp. 2015. Eksportundersøkelsen 2015. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Richard Cuthbertson, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell

  Innovating in a Service-Driven Economy

  Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell. 2015. Innovating in a Service-Driven Economy.  UK: Palgrave Macmillan.

 • Margit Daams og Anne-Britt Gran

  Drømmeløftet kulturell og kreativ næring

  Daams, Margit og Anne-Britt Gran. 2015. Drømmeløftet kulturell og kreativ næring. Oslo: Innovasjon Norge

 • Sigrid Røyseng

  Sosiologiske studier av kunst. I: Kultursosiologisk forskning

  Røyseng, Sigrid. 2015. Sosiologiske studier av kunst. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. p. 97-10

 • Mona K. Solvoll

  Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?

  Solvoll, Mona K. 2015. Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?. Media Culture and Society 2015; Volume 38.(2) p. 141-158

 • Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J

  Medieøkonomi: Konflikt og samspill

  Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J. 2014. Medieøkonomi: Konflikt og samspill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013.

  Bech-Karlsen, J. 2014. Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 • Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A

  A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28

  Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A. 2014. “A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28 (4): 551-570. 

 • Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G.

  Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of Computer‐Mediated Communication.

  Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G. 2014. “Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of ComputerMediated Communication. doi: 10.1111/jcc4.12103

 • Gran, A-B.

  Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep". Sosiologi i dag.

  Gran, A-B. 2014. Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslepSosiologi i dag, 44 (1), 13-38.

 • Gran, A-B

  Status 2013. Om privat kulturfinansiering, Rapport Arts & Business.

  Gran, A-B. 2014. Status 2013. Om privat kulturfinansieringRapport Arts & Business.

 • Røyseng, S

  Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet

  Røyseng, S. 2014. "Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet". Sosiologi i dag 44 (1): 66-89.

 • Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM

  Doing Business in Norway: An International Perspective

  Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM. 2014. "Doing Business in Norway: An International Perspective". Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (11): 32-45.

 • Bech-Karlsen, J

  Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage

  Bech-Karlsen, J. 2013. "Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage". Literary Journalism Studies, Vol. 5, No. 1.

 • Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G

  Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development

  Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G. 2013. «Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development”. SAGE Open. July-September, 3 (3)

 • Fieseler, C. og Fleck, M.

  The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging

  Fieseler, C. og Fleck, M. 2013. “The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging.” Journal of Business Ethics 118 (4): 759-775.

 • Gaustad, T. og Gran, A-B

  Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel

  Gaustad, T. og Gran, A-B. 2013. "Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel"The Nordic Journal of Cultural Policy 16 (1): 106-124.

 • Gran, A-B

  Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

  Gran, A-B. 2013. “Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring”. In L. Lindeborg, og Lindkvist, L. (eds.)The Value of Arts and Culture for Regional Development - A Scandinavian Perspective. London: Routledge.

 • Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A

  The Stress Potential of Social Media in the Workplace

  Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A. 2012. “The Stress Potential of Social Media in the Workplace.” Information, Communication & Society 16 (19): 1639-1667.

 • Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A

  Digitalt kulturkonsum - en norsk studie

  Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A. Molde 2012. Digitalt kulturkonsum - en norsk studie. Forskningsrapport nr. 2: Handelshøyskolen BI.

 • Larsen, S. og Solvoll, M

  Medieplanlegging

  Larsen, S. og Solvoll, M. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S

  Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions

  Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S. 2012. ”Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions.” The Journal of Arts Management, Law, and Society 42 (4):156-175.

 • Warner-Söderholm, G

  But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context

  Warner-Söderholm, G. 2012. “But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context.” Journal of Intercultural Communication. Issue 29.

 • Røyseng, S

  Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder.

  Røyseng, S. 2011. Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. Oslo/Bergen: Norsk kulturråd/Fagbokforlaget

 • Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M

  Corporate Social Responsibility in the Blogosphere

  Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M. 2010. "Corporate Social Responsibility in the Blogosphere”. Journal of Business Ethics 91 (4): 599-614.

 • Bech-Karlsen, J

  Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?

  Bech-Karlsen, J. 2009. "Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?" Materialisten, Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Nr 1-2

 • Gaustad, T

  Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?

  Gaustad, T. 2009. “Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?”. Nordicom Review 30 (2): 179-197.

 • Mangset, P. og Røyseng, S

  Kulturelt entreprenørskap

  Mangset, P. og Røyseng, S. 2009. Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget

 • Bech-Karlsen, Jo

  Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i flermediale redaksjoner

  Bech-Karlsen, Jo. 2008. Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i  flermediale redaksjoner. Fredrikstad: IJ-forlaget

 • Røyseng, S

  Arts management and the autonomy of art

  Røyseng, S. 2008. ”Arts management and the autonomy of art”. International Journal of Cultural Policy 14, (1): 37-48.

 • Kultursponsing

  Gran, A-B og Hofplass, S

  Gran, A-B og Hofplass, S. 2007. Kultursponsing. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk

  Bech-Karlsen, J. 2007. Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk. Oslo: Universitetsforlaget

 • Gaustad, T

  The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels

  Gaustad, T. 2002. “The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels.” Electronic Markets 12 (4): 248-252

 • Gaustad, T

  Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector

  Gaustad, T. 2002. “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

 • Helgesen, T. og Gaustad, T

  Medieøkonomi

  Helgesen, T. og Gaustad, T. 2002. Medieøkonomi. Nesbyen: Stølen.