Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Handelshøyskolen BI har opprettet et forskningssenter for kreativ næring for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Publikasjoner
 • Forskningsrapporter
 • Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld

  Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse

  Les mer (+)

  Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld. Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse. Menon-publisering nr. 69/2020 i samarbeid med BI:CCI.

 • Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth

  Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020

  Les mer (+)

  Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth. Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020. Rapport nr. 1. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

 • Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran

  Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor

  Les mer (+)

  Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran. Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor. DnD-rapport nr. 6. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

   

 • Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth

  Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020

  Les mer (+)

  Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth.
  Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020. Oslo: Menon Economics, rapport, nr. 56, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries.

 • Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina

  Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina. Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren – om forbrukere,
  museumsledere og kunstnere. DnD-rapport nr. 5. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina

  Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina. Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider. DnD-rapport nr. 4. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt

  Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

  Les mer (+)

  Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt. Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. Rapport nr 1. 2019. Oppdragsgiver Kulturdepartementet. Samarbeidspartner Menon Economics. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

 • Olsen, Ragnhild Kristin; Solvoll, Mona Kristin

  Reinventing the business model for local newspapers by building walls

  Les mer (+)

  Olsen, Ragnhild Kristin; Solvoll, Mona Kristin. 2018. Reinventing the business model for local newspapers by building walls. Journal of Media Business Studies

 • Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt

  Digitalisering av lokal mediebruk (2. versjon)

  Les mer (+)

  Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt. 2018. Digitalisering av lokal mediebruk. DnD-rapport 1, 2. versjon. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina; Booth, Peter

  Digitaltmuseum.no

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina; Booth, Peter. 2018. Digitaltmuseum.no. DnD-rapport nr. 3. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind

  Digitalisering av bok og bibliotek

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind. 2018. Digitalisering av bok og bibliotekDnD-rapport 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne

  Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

  Les mer (+)

  Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne. 2018. Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serierOslo: Menon Economics og BI Centre for Creative Industries

 • Øyvind Torp, Anne-Britt Gran, Irina Eidsvoll Tøien og Marcus Gjems Theie

  Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper

  Les mer (+)

  Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Tøien, Irina Eidsvoll; Theie, Marcus Gjems. 2017. Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper  Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Mona Solvoll

  Annonse+

  Les mer (+)

  Solvoll, Mona. 2017. Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetalinger. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng

  Kommunikasjon og Ytringsfrihet i Organisasjoner

  Les mer (+)

  Alm, Kristian, Mark Brown, Sigrid Røyseng. 2016. Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk

 • Anne-Britt Gran

  Økonomisk selvsensur i kultursektoren

  Les mer (+)

  Anne-Britt Gran: Økonomisk selvsensur i kultursektoren. I Kristian Alm , Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.) Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner, Oslo: CappelenDamm Akademisk, 2016.

 • Anne-Britt Gran, Øyvind Torp og Marcus Theie

  Kreativ Næring i Norge 2008-2014

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp, Marcus Theie. 2015. Kreativ næring i Norge 2008-2014. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Peder Inge Furseth og Richard Cuthbertson

  Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation

  Les mer (+)

  Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson. 2016. Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation. UK: Oxford University Press

 • Steven DeMello og Peder Inge Furseth

  Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living

  Les mer (+)

  DeMello, Steven og Furseth Peder Inge. 2016. Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living. UK: Edward Elgar Publishing.

 • Anne-Britt Gran og Øyvind Torp

  Eksportundersøkelsen 2015

  Les mer (+)

  Gran, Anne-Britt og Øyvind Torp. 2015. Eksportundersøkelsen 2015. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Richard Cuthbertson, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell

  Innovating in a Service-Driven Economy

  Les mer (+)

  Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell. 2015. Innovating in a Service-Driven Economy.  UK: Palgrave Macmillan.

 • Margit Daams og Anne-Britt Gran

  Drømmeløftet kulturell og kreativ næring

  Les mer (+)

  Daams, Margit og Anne-Britt Gran. 2015. Drømmeløftet kulturell og kreativ næring. Oslo: Innovasjon Norge

 • Sigrid Røyseng

  Sosiologiske studier av kunst. I: Kultursosiologisk forskning

  Les mer (+)

  Røyseng, Sigrid. 2015. Sosiologiske studier av kunst. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. p. 97-10

 • Mona K. Solvoll

  Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?

  Les mer (+)

  Solvoll, Mona K. 2015. Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?. Media Culture and Society 2015; Volume 38.(2) p. 141-158

 • Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J

  Medieøkonomi: Konflikt og samspill

  Les mer (+)

  Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J. 2014. Medieøkonomi: Konflikt og samspill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013.

  Les mer (+)

  Bech-Karlsen, J. 2014. Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 • Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A

  A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28

  Les mer (+)

  Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A. 2014. “A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28 (4): 551-570. 

 • Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G.

  Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of Computer‐Mediated Communication.

  Les mer (+)

  Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G. 2014. “Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of ComputerMediated Communication. doi: 10.1111/jcc4.12103

 • Gran, A-B.

  Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep". Sosiologi i dag.

  Les mer (+)
 • Gran, A-B

  Status 2013. Om privat kulturfinansiering, Rapport Arts & Business.

  Les mer (+)

  Gran, A-B. 2014. Status 2013. Om privat kulturfinansieringRapport Arts & Business.

 • Røyseng, S

  Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet

  Les mer (+)

  Røyseng, S. 2014. "Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet". Sosiologi i dag 44 (1): 66-89.

 • Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM

  Doing Business in Norway: An International Perspective

  Les mer (+)

  Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM. 2014. "Doing Business in Norway: An International Perspective". Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (11): 32-45.

 • Bech-Karlsen, J

  Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage

  Les mer (+)

  Bech-Karlsen, J. 2013. "Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage". Literary Journalism Studies, Vol. 5, No. 1.

 • Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G

  Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development

  Les mer (+)

  Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G. 2013. «Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development”. SAGE Open. July-September, 3 (3)

 • Fieseler, C. og Fleck, M.

  The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging

  Les mer (+)

  Fieseler, C. og Fleck, M. 2013. “The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging.” Journal of Business Ethics 118 (4): 759-775.

 • Gaustad, T. og Gran, A-B

  Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel

  Les mer (+)

  Gaustad, T. og Gran, A-B. 2013. "Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel"The Nordic Journal of Cultural Policy 16 (1): 106-124.

 • Gran, A-B

  Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

  Les mer (+)

  Gran, A-B. 2013. “Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring”. In L. Lindeborg, og Lindkvist, L. (eds.)The Value of Arts and Culture for Regional Development - A Scandinavian Perspective. London: Routledge.

 • Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A

  The Stress Potential of Social Media in the Workplace

  Les mer (+)

  Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A. 2012. “The Stress Potential of Social Media in the Workplace.” Information, Communication & Society 16 (19): 1639-1667.

 • Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A

  Digitalt kulturkonsum - en norsk studie

  Les mer (+)

  Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A. Molde 2012. Digitalt kulturkonsum - en norsk studie. Forskningsrapport nr. 2: Handelshøyskolen BI.

 • Larsen, S. og Solvoll, M

  Medieplanlegging

  Les mer (+)

  Larsen, S. og Solvoll, M. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S

  Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions

  Les mer (+)

  Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S. 2012. ”Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions.” The Journal of Arts Management, Law, and Society 42 (4):156-175.

 • Warner-Söderholm, G

  But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context

  Les mer (+)

  Warner-Söderholm, G. 2012. “But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context.” Journal of Intercultural Communication. Issue 29.

 • Røyseng, S

  Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder.

  Les mer (+)

  Røyseng, S. 2011. Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. Oslo/Bergen: Norsk kulturråd/Fagbokforlaget

 • Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M

  Corporate Social Responsibility in the Blogosphere

  Les mer (+)

  Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M. 2010. "Corporate Social Responsibility in the Blogosphere”. Journal of Business Ethics 91 (4): 599-614.

 • Bech-Karlsen, J

  Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?

  Les mer (+)

  Bech-Karlsen, J. 2009. "Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?" Materialisten, Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Nr 1-2

 • Gaustad, T

  Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?

  Les mer (+)

  Gaustad, T. 2009. “Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?”. Nordicom Review 30 (2): 179-197.

 • Mangset, P. og Røyseng, S

  Kulturelt entreprenørskap

  Les mer (+)

  Mangset, P. og Røyseng, S. 2009. Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget

 • Bech-Karlsen, Jo

  Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i flermediale redaksjoner

  Les mer (+)

  Bech-Karlsen, Jo. 2008. Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i  flermediale redaksjoner. Fredrikstad: IJ-forlaget

 • Røyseng, S

  Arts management and the autonomy of art

  Les mer (+)

  Røyseng, S. 2008. ”Arts management and the autonomy of art”. International Journal of Cultural Policy 14, (1): 37-48.

 • Kultursponsing

  Gran, A-B og Hofplass, S

  Les mer (+)

  Gran, A-B og Hofplass, S. 2007. Kultursponsing. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk

  Les mer (+)

  Bech-Karlsen, J. 2007. Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk. Oslo: Universitetsforlaget

 • Gaustad, T

  The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels

  Les mer (+)

  Gaustad, T. 2002. “The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels.” Electronic Markets 12 (4): 248-252

 • Gaustad, T

  Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector

  Les mer (+)

  Gaustad, T. 2002. “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

 • Helgesen, T. og Gaustad, T

  Medieøkonomi

  Les mer (+)

  Helgesen, T. og Gaustad, T. 2002. Medieøkonomi. Nesbyen: Stølen.