-
Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Handelshøyskolen BIs forskningssenter for kreativ næring skal fremme og styrke forskning og høyere utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

Forskere

Anne-Britt Gran
Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran (professor og leder av senteret) er utdannet humanist fra Universitetet i Oslo med teatervitenskap, idehistorie og sosiologi i fagkretsen. Gran har vært tilknyttet BI siden 1999, der hun har vært med på å utvikle bachelorprogrammet i Kultur og ledelse.

Gran har tidligere arbeidet på Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Århus, samt vært teaterkritiker og kommentator i Morgenbladet og medlem av Norsk kulturråds scenekunstutvalg. I 2007 startet hun kulturanalyseselskapet Perduco Kultur AS der hun var partner og daglig leder i fem år. Gran leder forskningsprosjektet Digitization and Diversity (KULMEDIA-programmet 2015-2020, Norges forskningsråd). Gran har forsket på blant annet kultursponsing, estetisering av økonomien, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum.

Terje Gaustad
Terje Gaustad

Terje Gaustad

Terje Gaustad (Førsteamanuensis) har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, en avhandling om verdiskaping i amerikansk filmbransje. Siden 2005 har han vært fagansvarlig for filmbransjekurset på Kultur og ledelsesprogrammet. 

Han har også utviklet og er fagansvarlig for BIs executive program i Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon. Fra 1999 til 2004 arbeidet Gaustad som forsker på Senter for medieøkonomi på BI. Utover sitt akademiske arbeid har han bred erfaring fra internasjonal filmbransje. Gaustad leder i dag Vanquish Alliance Entertainment AG, et sveitsisk filmfinans- og produksjonsselskap som han var med på å grunnlegge i 2001.

Peter Booth
Peter Booth

Peter Booth

Peter Booth er førsteamanuensis ved Centre for Creative Industries ved Institutt for Kommunikasjon og kultur. Booth er koblet til både Centre for Creative Industries og Senter for Internett og Samfunn.

Booth mottok sin doktorgrad i kulturøkonomi fra Erasmus University Rotterdam, og har i tillegg utdanning innen kunst, økonomi and finans ved University of Melbourne, London School of Economics, samt Oslo National Academy of the Arts. Nå bidrar Peter inn mot Artsformation, et prosjekt finansiert av EU H2020, som undersøker sammenhengen mellom kunst, samfunn og teknologi, og i hvilken grad kunst spiller en kritisk rolle inn mot det digitale skiftet. Hans forskning dekker flere fagfelt, henholdsvis sosiologi i kunst og finans, kunstnerarbeid, strukturelle og miljømessige endringer i dne kreative næringen, og interaksjonen mellom teknologi og kunst i museumssektoren. 

Mona Kristin Solvoll
Mona Kristin Solvoll

Mona Kristin Solvoll

Mona K. Solvoll (Førsteamanuensis) er utdannet medieviter fra UiO og har doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med en avhandling om organisatorisk endring av NRK Sporten som allmennkringkaster. 

Hun har forelest på BI siden 2006 på bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon og på Journalistikk-programmet. Siden 2009 har Solvoll forsket på endringer i mediebransjen, og hun er i dag fagansvarlig for BIs executive program i Digital Kommunikasjonsledelse. Solvoll ga nylig ut boken Medieøkonomi: konflikt og samspill sammen med BI-kollega Tor Bang (2014).

Christian Winther Farstad
Christian Winther Farstad

Christian Winther Farstad

Christian Winther Farstad (Doktorgradsstipendiat) har Bachelorgrad i Kultur og ledelse og Mastergrad i organisasjonspsykologi, begge fra Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring som konsulent i næringslivet med ledelse som hovedfelt. 

Han har også undervisningserfaring i kulturledelse og organisasjons psykologi fra Handelshøyskolen BI, Barratt Due Musikkinstitutt og Gateway College (New York). I tillegg er Farstad utøvende musiker på akkordeon/trekkspill. Han har konserter både nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekke profilerte artister.

Sofie Braseth

Sofie Braseth har bachelor i Kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI, og studerer nå MSc in Business (major in strategy) samme sted. Braseth er forskningsassistent for prosjektet Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC). 

Hun er journalist med mangeårig erfaring fra norske mediehus, og har hatt byline hos Avisa Nordland, VG og Dagbladet.

Tor Bang
Tor Bang

Tor Bang

Tor Bang (Førsteamanuensis) er opprinnelig medieviter med en doktorgrad i politisk retorikk. Han har vært fast ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997, først som høyskolelektor ved Norges Markedshøyskole, der han også var leder for det pedagogisk-faglige teamet fra 2001 til 2005.

Siden samlokaliseringen av BIs høyskoler til Campus Nydalen i 2005, har han vært tilknyttet Institutt for kommunikasjon og kultur. Bang har skrevet og redigert en rekke bøker om markedskommunikasjon  og medier, den siste Medieøkonomi: Konflikt og samspill med Mona Solvoll (2014). 

Peder Inge Furseth
Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth (Førsteamanuensis) er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo med doktorgrad i sosiologi og embetseksamen i samfunnsøkonomi. Han har vært ansatt på BI siden 2000, der han er fagansvarlig for master of management-programmet Nyskaping og kommersialisering. 

Han arbeidet ved Norges Varehandels Høyskole fra 1994-2000. Furseths forskningstema er innovasjonsstrategier, tjenester, kultur, og verdiskaping. Hans spesialitet er å kombinere etterutdanning med forskning, workshops, og profesjonelle nettverk.  Han har laget årlige seminarer i Oxford og Silicon Valley siden 1999. Furseth ledet det NFR-finansierte forskningsprosjektet 'Verdi-drevet serviceinnovasjon', som blant annet resulterte i bøkene 'Innovation in an Advanced Consumer Society' (Oxford University Press 2016), Innovation and Culture in Public Services (Edward Elgar 2016), og Innovating in a Service-Driven Economy (Palgrave Macmillan 2015).

Christine Myrvang
Christine Myrvang

Christine Myrvang

Christine Myrvang er professor i økonomisk historie. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og arbeidet der en årrekke som forsker ved det tverrfaglige Senter for teknologi, innovasjon og kultur (det tidligere Senter for teknologi og menneskelige verdier). 

Myrvang har vært ansatt ved BI siden 2009, hvor hun blant annet har ledet Senter for næringslivshistorie. Hun har utgitt en rekke publikasjoner innen næringslivshistorie, teknologihistorie og forbrukshistorie, hvor kulturperspektivene er framtredende. Hun er bl.a. medforfatter av en bok om Dagbladets nyere historie gjennom det digitale skiftet (2018), og har skrevet en kildekritisk bok om forfatteren Sigrid Undset (2020). Myrvang har innehatt en rekke verv innen kulturfeltet, vært spaltist i Dagbladet og er for tiden bokanmelder i Morgenbladet.

Linn-Birgit Kampen Kristensen

Linn-Birgit Kampen Kristensen (PhD og Høyskolelektor) har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, og var stipendiat i Digitization and Diversity-prosjektet. 

Hennes doktorgradsavhandling «Digital or physical, streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry. A Norwegian Case” tok for seg hvordan digitalisering av den norske bokbransjen påvirker spredning og mangfold. Kampen Kristensen har vært fast ansatt på Handelshøyskolen BI siden september 2020, og er kursansvarlig for kommunikasjon i sanntid, bærekraftig eventledelse og ledelse av kunst og kreativ næring. Samtidig underviser hun i en rekke andre fag innen kreativ næring, internship og kommunikasjon. Kampen Kristensen sine forskningsinteresser ligger i kreativ næring, digitalisering, kommunikasjon og innovasjon, og hun har publisert sin forskning i internasjonale tidsskrifter.

Irina Eidsvold Tøien
Irina Eidsvold Tøien

Irina Eidsvold Tøien

Irina Eidsvold Tøien (Førsteamanuensis) Dr. juris (PhD). Eidsvold Tøien har nylig skrevet doktorgradsarbeid på Universitetet i Oslo, i opphavsrett: «Skapende, utøvende kunstnere». Hovedspørsmålet hun reiser i oppgaven er hvorvidt de utøvendes fortolkninger (utøverprestasjonen) innfrir kravet til «åndsverk» og kan beskyttes av opphavsretten. Dette bekrefter hun i arbeidet.

Irina har tidligere vært juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og advokat med immaterialrett som hovedarbeidsområde. Hun har også utdannelse som skuespiller fra Statens teaterhøgskole (1982-85), og jobber fortsatt som skuespiller innimellom. Eidsvold Tøien er i dag ansatt som førsteamanuensis på BI. I tillegg til å undervise i kurset Jus for kreative næringer på bachelorprogrammet i Kultur og ledelse, deltar hun for tiden i Digitization and Diversity. Her arbeider hun i filmgruppa, sammen med Terje Gaustad og Monica Viken.

Eksterne samarbeidspartnere