-
Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Senter for kreativ næring arbeider for å styrke og fremme forskning på kreativ næring i norsk og internasjonal sammenheng.

Forskere