-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi utvikler og formidler ny kunnskap basert på kommunikasjon og kulturelle utfordringer i en bærekraftig fremtid der digitalisering står sentralt. Dette gjør vi gjennom engasjement med våre studenter, aktiv dialog og samarbeid med partnere fra næringslivet, frivillige organisasjoner, fremragende forskningsinstitusjoner og finansieringsorganer.

Ansatte ved instituttet