-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi utvikler og formidler kunnskap basert på kommunikasjon og kulturelle utfordringer i en bærekraftig fremtid der digitalisering står sentralt. Dette skjer gjennom engasjement med studenter, dialog og samarbeid med partnere.

Forskningsprosjekter ved Institutt for kommunikasjon og kultur er registert i den nasjonale databasen Cristin.