-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Gjennom forskning og undervisning jobber vårt institutt for å skape meningsfull kommunikasjon for bærekraftige organisasjoner og et stadig mer digitalisert samfunn. Dette gjør vi gjennom engasjement med våre studenter, aktiv dialog og samarbeid med partnere fra næringslivet, frivillige organisasjoner, fremragende forskningsinstitusjoner og finansieringsorganer.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Publikasjoner

 • Newlands, Gemma Elisabeth Marjorie (2022)
  “This isn't forever for me”: Perceived employability and migrant gig work in Norway and Sweden
  Environment and Planning A: Economy and Space. Doi: 10.1177/0308518X221083021
 • Gläser, Daniel; van Gils*, Suzanne & Van Quaquebeke, Niels (2022)
  With or Against Others? Pay-for-Performance Activates Aggressive Aspects of Competitiveness
  European Journal of Work and Organizational Psychology. Doi: 10.1080/1359432X.2022.2039125
  Vis sammendrag
 • Wong, Sut I (2022)
  Job Crafting Can Help Digital Gig Workers Build Resilience
  Harvard Business Review.
 • Booth, Peter & Røyseng, Sigrid (2022)
  Artists and Online Dissemination: An Analysis of Positions and Position-Takings
  The Journal of Arts Management, Law, and Society. Doi: 10.1080/10632921.2022.2034691
 • Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona K & Futsæter, Knut Arne (2022)
  Gatekeepers as Safekeepers—Mapping Audiences’ Attitudes towards News Media’s Editorial Oversight Functions during the COVID-19 Crisis
  Journalism and Media, 3(1), p. 182-197. Doi: 10.3390/journalmedia3010014
Vis flere publikasjoner