Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi er et ledende institutt som utvikler og formidler kunnskap innen kommunikasjon, kultur og utdanning. Instituttet har flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Horizon 2020 i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

2021

2020

  • mandag 30. november 2020 - ntb.no Medieinnovasjon under koronakrisen: BI leder nytt forskningsprosjekt

   Førsteamanuensis Mona Kristin Solvoll og partnere skal finne ut hvordan medier kan bygge innovasjonsevne. Prosjektet ‘Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) – how news media can build and implement innovation ability’ er tildelt 5 millioner kroner av Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Det starter 1. desember 2020 og varer ut 2022. Sammen med OsloMet, Høyskolen Kristiania, Medietilsynet, Kantar og Institutt for Journalistikk skal BI undersøke hvordan nyhetsmedier i større grad kan skape merverdi for seg selv, annonsører, publikum og samfunnet som helhet.

  • mandag 9. november 2020 - ntb.no Kultursektoren kan tape 17 milliarder i 2021

   I en ny rapport fra Kulturrådet sier aktørene i kulturlivet at de regner med å omsette for 45% mindre i 2021 dersom smitteverntiltakene videreføres. Det vil utgjøre et tap på 17 milliarder kroner.

   Les mer

   Rapporten er gjennomført av Menon Economics og BI:CCI på oppdrag fra Kulturrådet, og baserer seg på en spørreundersøkelse blant mer enn 4 000 aktører i norsk kultursektor.

  • mandag 9. november 2020 - universitetsforlaget.no Ny bok om Sigrid Undset

   Biografiene pleier å framstille henne som en konservativ forkjemper for konvensjonelle ekteskap. Men hva om Sigrid Undsets egentlig elsket en annen kvinne, spør professor Christine Myrvang i sin nye bok "Tause vitners tale". Boken lanseres på Litteraturhuset 10. november.

   Les mer

   Boken omtales i Klassekampen 7. november og i Dagsavisen 9. november.

  • fredag 16. oktober 2020 - fagbokforlaget.no Å leve på lånt begjær

   Å leve på lånt begjær handler om forbrukersamfunnet og hvordan dette opprettholdes og videreføres. Forfatter Knut Kolnar, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, undersøker hvordan markedskulturen skremmer oss med skammen ved ikke å passe inn og spiller på sosialt stigma og status.

  • fredag 16. oktober 2020 - forebygging.no Tilvenning og foreldresamarbeid

   Tilvenning og foreldresamarbeid er fjerde bok i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Målet med serien er å formidle forskningsbasert kunnskap om barnehagens yngste, og inspirere til god praksis der ute. Bokas forfattere er May Britt Drugli, Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen. Både Drugli og Lekhal er begge ph.d. i pedagogikk. Drugli er professor ved NTNU og Høgskolen i Innlandet, mens Lekhal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen BI.

  • torsdag 8. oktober 2020 - ntb.no ARTSFORMATION: Kunst for en bærekraftig digital fremtid

   3 millioner euro til BI-ledet prosjekt om rollen til kunst i det digitale skiftet. Det er vanskelig å forutse konsekvensene av det digitale skiftet for verdier som demokrati, arbeiderrettigheter og personvern. Private selskaper setter endringstakten, mens styresmakter og sivilsamfunn ofte opplever at de ikke blir lyttet til. Forskningsprosjektet ARTSFORMATION tar sitt utgangspunkt i en anerkjennelse av at kunst kan være en verdifull partner for et bedre digitalt skifte. Prosjektet ledes av professor Christian Fieseler, Institutt for kommunikasjon og kultur.

  • torsdag 10. september 2020 - kulturradet.no Kulturrådet i gang med ny undersøkelse blant kulturaktører

   Kulturrådet setter nå i gang en ny spørreundersøkelse blant aktører i kultursektoren. – Forrige undersøkelse hjalp oss med å forstå konsekvensene av korona-krisen. Denne gang trenger vi også hjelp til å se fremover, sier Kristin Danielsen. Også denne rapporten blir utarbeidet i samarbeid med Menon Economics og BI:CCI.

  • torsdag 30. april 2020 - kulturradet.no Kartlegger koronakrisens konsekvenser for musikkbransjen

   Musikkindustriens Næringsråd og Kulturrådet kartlegger inntekt- og omsetningstap for musikkbransjen som følge av koronakrisen. Formålet med undersøkelsen er å få et bilde av hvordan koronakrisen har påvirket musikkbransjen, og hvordan ulike tiltak treffer. BI Centre for Creative Industries gjennomfører undersøkelsen, som omfatter et bredt spekter av musikkorganisasjoner og aktører.

  • onsdag 22. april 2020 - bi.edu Professor Christian Fieseler leder nytt EU-prosjekt

   Professor Christian Fieseler leder et EU-prosjekt om kunst i en bærekraftig og inkluderende digital framtid. Les mer om prosjekt Artsformation på våre engelske nettsider.

  • torsdag 19. mars 2020 - dnva.no Guri Hjeltnes innvalgt i Det norske vitenskapsakademi

   Nye medlemmer innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. 17 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, er innvalgt i gruppe 1, historie. Hun er også professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.

2019

  • mandag 19. august 2019 - Det danske finansdepartementet Ide Katrine Birkland deltar i dansk panel

   Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er i uke 35/2019 i Det danske finansdepartementet hvor hun sitter i et rådgivningspanel som skal bidra til utviklingen av et lederevalueringsverktøy som skal brukes i offentlig sektor i Danmark.

  • torsdag 16. mai 2019 - forfatterforeningen.no Guri Hjeltnes med i komite som skal granske æresretten

   De andre medlemmene er Anine Kierulf, Jørn Øyrehagen Sunde, Dag Michalsen og Geir Woxholt som er valgt ut til komiteen som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram en innstilling til neste årsmøte i Den norske forfatterforening.

2018

  • torsdag 6. desember 2018 - Forskerforum.no Ny bok «Gunstig intelligens» av Trond Kjærstad

   Som organisasjonspsykolog og BI-foreleser har Kjærstad et godt utsiktspunkt, og temaet for hans nye bok er så absolutt plassert midt i tiden: kreativitet. Må vi ikke bli mer kreative alle sammen? Men så pass midt i tiden er han at vi endelig kan få en grundig og godt gjennomtygd introduksjon til temaet, der kreativitet først og fremst er knyttet til eksistens og spørsmålet om hvordan vi best er til stede i verden, og mindre til prestasjon og nytte.

  • torsdag 6. desember 2018 - forskerforum.no En bok om kreativitet som vokser underveis

   «Gunstig intelligens» av Trond Kjærstad. Som organisasjonspsykolog og BI-foreleser har Kjærstad et godt utsiktspunkt, og temaet for hans nye bok er så absolutt plassert midt i tiden: kreativitet. Må vi ikke bli mer kreative alle sammen? Men så pass midt i tiden er han at vi endelig kan få en grundig og godt gjennomtygd introduksjon til temaet, der kreativitet først og fremst er knyttet til eksistens og spørsmålet om hvordan vi best er til stede i verden, og mindre til prestasjon og nytte.

  • onsdag 21. november 2018 - universitetsforlaget.no Ny bok: Alltid foran skjermen

   Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet. Boken er skrevet av Martin Eide, UiB, og Christine Myrvang, Handelshøyskolen BI. Boken er nylig kommet ut på Universitetsforlaget.

  • tirsdag 13. november 2018 - Regjeringen.no Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

   I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår. Utvalgets medlemmer består bl.a. av leder, professor Sigrid Røyseng, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI og II'er ved Norges Musikkhøgskole og førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

  • mandag 12. november 2018 - Norway.no Omtale av FairTax-seminaret i Brussel 7. november

   The findings on a four-year research project, called FairTax, was presented at Norway House in Brussels on 7 November, 2018. The project has been finanzed by EU Horizon 2020.

  • tirsdag 18. september 2018 - barnehage.no Stor anerkjennelse for barnehagen

   Fra november i år og fram til 2023 skal implementeringen av ny rammeplan i barnehagen gjennom grundig evaluering. Det er satt av 20 millioner kroner til prosjektet, som tar sikte på en grundig gjennomgang av rammeplanen. Evalueringen vil også si mye om barnehagens rolle som samfunnsinstitusjon. Utdanningsdirektoratet har utnevnt et programstyre og vil utnevne et eksternt fagpanel som sammen med direktoratet vil vurdere tilbudene. Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland, Institutt for kommunikasjon og kultur på BI, er et av 8 medlemmer i fagstyret.

  • mandag 17. september 2018 - scenekunst.no Bodø Biennale

   Bodø Biennale imponerer med et mangfoldig og kvalitetssterkt biennaleprogram og byr i år på mange fantastiske øyeblikk. Professor ved Handelshøyskolen BI, Sigrid Røysengs foredrag om “Dansens plass i kulturpolitikken og samfunnet” var særlig engasjerende. Røyseng ga en innføring i dansekunstens eksplosive utvikling de siste årene og svarte senere på spørsmål om hvorvidt instrumentalisering av kunsten er et problem. Røyseng forholdt seg åpen til at en slik “bruk” av kunsten til et annet formål kan være positiv, ikke fordi man vet noe konkret om hva slags positive virkninger kunsten har i samfunnet, men i kraft av at folk tror at den har det. For når folk tror på kunsten og den får rollen som botemiddel, da blir vi friskere, ifølge Røyseng.

  • mandag 16. juli 2018 - ledernett.no Utenlandsstasjonering

   David Guttormsen er forsker ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, men er for tiden tilknyttet Waseda Universitetet i Tokyo i forbindelse med et feltarbeid i Øst-Asia. Guttormsen forsker på internasjonal HR og da særlig på arbeidstakere som for kortere eller lengre tid jobber utenlands, såkalte expats.

  • tirsdag 5. juni 2018 - Cambridge.org Ny bok fra professor Morten Huse

   Boken heter «Value-Creating Boards: Challenges for Future Practice and Research» gis ut på Cambridge Elements.

  • fredag 18. mai 2018 - tono.no 90 år i musikkens tjeneste

   Fra revyscene til eksportvare. Norsk musikkliv er mer pulserende enn noen gang. Veien har vært lang, men resultatet er en musikkbransje og et musikkliv vi kan være stolte av, sier Audun Molde, førstelektor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

  • mandag 9. april 2018 - mediebedriftene.no Årets mediepriser deles ut 2. mai

   Årets digitaljury har bestått av Ragnhild K. Olsen, Handelshøyskolen BI, Bjørn Bore, Dagbladet, Marius Karlsen, iNord og Trine Ohrberg-Rolfsrud, MBL. Hvem er årets lokale nyhetsnettsted? Hvem har laget årets web-tv serie? Prisene deles ut i Bergen 2. mai. Nominasjonene til Årets Avis og Årets Magasin offentliggjøres på 11. april. Over 60 medier har deltatt i årets konkurranse.

  • mandag 19. mars 2018 - juristforbundet.no Rettssikkerhetsprisen 2018

   Juryen for Rettssikkerhetsprisen utnevnes av Juristforbundets hovedstyre, men er uavhengig av forbundet. For 2018 består juryen bla.a av: Guri Hjeltnes, dr. philos, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og professor II ved Handelshøyskolen BI.

  • torsdag 22. februar 2018 - cappelendamm.no Ny bok: POP en historie

   Dette er en historie om popmusikken, gjennom 200 år – fra den industrielle revolusjon til den digitale pionértida: Musikk, teknologi, medier, formater og musikkindustri. Boken kommer ut på Cappelen Damm og er skrevet av Audun Molde, førstelektor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Boken lanseres under BY:LARM 1.-3. mars 2018.

  • mandag 5. februar 2018 - Kulturdepartementet.no Rapport om verdikjeden for norske filmar og seriar

   På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt korleis overgangen frå analog til digital distribusjon av filmar og seriar har endra marknaden og verdikjedene for sal av filmer og serier i Noreg. Prosjektleiar har vore Terje Gaustad, Institutt for kommunikasjon og kultur. Rapporten er også omtala i kampanje.com 6.2.

  • onsdag 31. januar 2018 - NFR.no Får millionstøtte til forskning

   Professor Christian Fieseler og forskningsprosjektet «Future Ways of Working in the Digital Economy» ved Handelshøyskolen BI får tildelt totalt 19,5 millioner de neste fire til fem årene fra Norges Forskningsråd.

  • fredag 26. januar 2018 - udir.no Ide Katrine Birkeland ny rolle i Udir

   Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Udir har satt i gang et evalueringsprogram for å få kunnskap om hvordan rammeplanen implementeres og brukes i praksis. Programmet har varighet fra 2018-2022, med en total kostnadsramme på 20 millioner. Det er etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av programmet, og som er øverste beslutningsmyndighet. Programstyret består av 6 medlemmer, deriblant Ide Katrine Birkeland, førsteamanuensis ved BI. Leder er Henrik Zachrisson, professor, NUBU.

  • fredag 12. januar 2018 - Regjeringen.no Sigrid Røyseng nytt medlem i oppnevnt utvalg

   Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt utvalg for Statens kunstnerstipend for perioden 2018-2021. Ett av medlemmene er Sigrid Røyseng, professor ved BI og professor II ved Norges Musikkhøyskole.

2017

  • torsdag 26. oktober 2017 - Senter for bedriftskommunikasjon er 10 år

   Senter for Bedriftskommunikasjon feirer 10 år 27. oktober. Temaet for dagen er "The Changing Face of PR / Corporate Communication i Norge".

  • tirsdag 30. mai 2017 - BIs Intranett, Bikuben BIs internasjonale sommerskole har "blandet undervisning"

   Ny leder for BIs internasjonale sommerskole, instituttleder Gillian Warner-Söderholm, har gjort noen endringer i det eksisterende programmet. Før programmmet starter i slutten av juni er det satt opp 3 interaktive webinar for studentene, hvor de kan få bedre innsikt i kursene og stille spørsmål. Det er over 200 søkere til ca 100 plasser, og sommerskolen er mer populær enn noensinne.

  • torsdag 27. april 2017 - Cappelen Damm Boklansering: Ny bok om sosialt entreprenørskap

   2. mai kl. 10:00-11:00 lanserer Professor Benedicte Brøgger sin nye bok om sosialt entreprenørskap. Boken gis ut på Cappelen Damm Akademisk forlag. Arrangementet er på BIs bibliotek i C5 og åpent for alle interesserte.

  • torsdag 6. april 2017 - ytringsfrihet.org Seminar 20. april 2017: Ytringsfrhet og sensur - utfordringen fra terror

   Torsdag 20. april 2017 kl. 1200-1600 arrangeres fagseminar på BI i regi av Institutt for kommunikasjon og kultur. Tidligere kulturredaktør i Jyllandsposten Flemming Rose kommer og forteller fra sin bok "De besatte".

   Les mer

   Program for seminaret:

   Kl. 1200-1220
   Velkommen ved instituttleder Gillian Warner-Söderholm. 
   Innledning ved Kristian Alm
   Kl. 1220-1300
   Oppgjøret med Jyllandspostens sensur etter terroren: Flemming Rose forteller fra sin bok «De besatte».
   Kl. 1300-1345
   De sataniske versene, ytringsfrihet og forleggerens oppgave. William Nygaard.
   Kl. 1345-14.30
   Terrorismens historie – forsøkene på å få stater til å overreagere. Professor BI Nick Sitter (ikke bekreftet).
   Kl. 1430-1515
   Chilling effekt og juridiske begrensninger av ytringsfrihet. Adm.dir i Stiftelsen Tinius (tildligere generalsekretær i Norsk Presseforbund) Kjersti Løken Stavrum
   Kl. 1515-1600
   Bevertning

   Påmelding til ytringsfrihet.org

   PST har ansvar for sikkerheten ved arrangementet.

  • torsdag 23. mars 2017 - Juristforbundet.no Hvem har gjort mest for rettssikkerheten?

   Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 12. gang. Hvem bør få den? Professor Guri Hjeltnes er en av fem medlemmer i årets jury.

  • torsdag 9. mars 2017 - BI: Centre for Creative Industries Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

   Den ferske studien “Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling“, gir verdifull innsikt i Norske lokalavisers kommersielle drift. Studien er basert på 23 intervjuer med representanter fra annonse- og markedssiden i 23 norske lokalaviser, i tillegg til en kvalitativ spørreundersøkelse blant leserne ved fire av disse avisene.