-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #2 Mona Solvoll

Mona Solvoll er førsteamanuensis på Institutt for Kommunikasjon og Kultur. Hun mottok en Ph.d. i organisasjonsteori fra BI i 2009 og har jobbet på BI siden. Forskningsinteressene hennes er knyttet til krisekommunikasjon og innovasjon i mediebransjen.

Hva har vært din karrierevei frem mot din nåværende stilling?

- Jeg har en ganske variert bakgrunn fra humaniora med fag innen norsk, kunsthistorie og medievitenskap. Etter dette ble jeg tilbudt en Ph.d.-stilling på BI. For meg var dette en helt fantastisk mulighet, og stipendiatperioden var noen av de beste årene i livet mitt.

Vi var et flott team som jobbet sammen og støttet hverandre. Jeg hadde en veileder som het Tor Hernes. Tor, Tore Bakken og Lars Thue åpnet virkelig øynene mine for hva det vil si å være forsker. De hadde mange filosofiske, nysgjerrige og kunnskapsrike betraktninger om akademiske tema, og de tok godt vare på oss unge stipendiater.

Doktorgraden min var en monografi om endringer og stabilitet i en offentlig institusjon. Det siste året av doktorgraden min fikk jeg også undervisningsansvar. Det var en bratt læringskurve, men jeg gikk i god skole hos Tor Bang, Morten William Knudsen og Gerhard Schjelderup. I 2009 avla jeg Ph.d. og fikk i etterkant fast stilling på BI.

Kan du fortelle oss om dine nåværende forskningsprosjekter?

- Akkurat nå har jeg mange baller i lufta. Det største prosjektet mitt er MICC (Media Innovation Through the Corona Crisis) som er et 2-årig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Her jobber jeg sammen med Ragnhild Kr. Olsen og Peder Inge Furseth. Prosjektet er forankret hos Center for Creative Industries.

Jeg holder også på med en studie med Peter Booth angående medielederes forhold til sosiale medier. I tillegg jobber jeg med to artikler om krisekommunikasjon. Den ene er med Linn-Birgit Kampen Kristensen angående en mislykket reklamekampanje av SAS på Facebook. Den andre er en retorisk analyse av tidligere pressekonferanser om koronapandemien som jeg skriver med Maria Isaksson.

"Det oppleves ekstra meningsfylt når vi kan formidle forskningen til studenter, praktikere, medier og myndigheter. Jeg setter også pris på å skrive sammen med andre og være del av et team med andre akademikere. Det er fascinerende å tenke sammen med andre. "

Mona Solvoll

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Hvorfor er forskningen din meningsfull for deg?

- Jeg opplever å ha mye frihet i jobben min og kan grave meg ned i selvvalgte tematikker som interesserer meg. Det oppleves ekstra meningsfylt når vi kan formidle forskningen til studenter, praktikere, medier og myndigheter. Jeg setter også pris på å skrive sammen med andre og være del av et team med andre akademikere. Det er fascinerende å tenke sammen med andre.

Kan du fortelle oss om kursene du underviser i dette semesteret?

- Jeg er AD for Bachelor i Digital Kommunikasjon og Markedsføring. Kurset jeg underviser i heter Kommunikasjon og Engasjement. Vi har mye omsorg for elevene og deler de derfor inn i små grupper for at de skal bli ekstra godt kjent. Sammen åpner de og utformer et konsept for en Instagramkonto som de drifter i seks uker. Deretter skal de plassere erfaringene de har opparbeidet seg innenfor et teoretisk rammeverk.

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

- Da jeg var 18 år seilte jeg helt fra Bali til Norge med venner i en liten seilbåt. Det var kjempegøy!