-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #3 Suzanne Van Gils

Suzanne van Gils, PhD, er førsteamanuensis i lederkommunikasjon og etikk. Hun er Associate Dean for det nye masterprogrammet i Digital Communication Management som har oppstart høsten 2022.

Hva har vært din karrierevei frem mot den nåværende stillingen din?

- Jeg studerte først organisasjonspsykologi og sosialpsykologi ved Free University i Amsterdam, før jeg bestemte meg for å ta master innen sosialpsykologi. Frem til da hadde jeg aldri egentlig tenkt at jeg ville bli forsker, jeg hadde alltid sett for meg at jeg kom til å jobbe innen HR. Det var først og fremst masterveilederen min, prof. Caryl Rusbult, som var min viktigste motivator for å søke om å ta doktorgrad. Hun var selv en entusiastisk forsker, og foreslo at jeg burde søke på en doktorgradsstilling innen etikk og ledelse ved Rotterdam School of Management. Etter at jeg hadde fullført doktorgraden jobbet jeg ett år som postdoktor sammen med min tidligere doktorgradsveileder prof. Niels Van Quaquebeke ved Kühne Logistics University i Hamburg. Deretter flyttet jeg til Maastricht hvor jeg jobbet som Assistant Professor i fem år på Maastricht University. I 2019 flyttet jeg til Norge for å jobbe som førsteamanuensis her på BI. Det har blitt mye flytting og reising opp igjennom årene!

 

Kan du fortelle litt om forskningen du gjør?

-Forskningsinteressene mine er etikk, ledelse og kommunikasjon. Jeg jobber for tiden på flere prosjekter, både med internasjonale kolleger og med på kolleger fra the Nordic Alliance for Communication & Management (#NORA) her på BI. Et av forskningsprosjektene jeg holder på med sammen med kollegaer fra Maastricht University ser på lederkommunikasjon og etisk oppførsel i digitale teams. Som en del av dette prosjektet undersøker vi hvordan folk oppfører seg og kommuniserer med hverandre når ens egen fortjeneste er avhengig av noen andre sin innsats. I et annet prosjekt jeg og doktorgradsstudenten min jobber med undersøker vi tankeprosessene bak korrupsjon. Gjennom dette prosjektet har vi funnet at prosessene bak korrupsjon ofte involverer bevisst informasjonsbehandling som er påvirket av ulike aspekter ved organisasjonen, som for eksempel oppførselen til ledere og andre kolleger.

"Jeg har alltid vært interessert i hvordan man kan få folk til å jobbe bedre"

Suzanne Van Gils

Førsteamanuensis i lederkommunikasjon og etikk

Hva føler du gjør jobben din meningsfylt?

- Jeg har alltid vært interessert i hvordan man kan få folk til å jobbe bedre. Da jeg først startet på doktorgraden min fantes det ikke så mye forskning som omhandlet etikk og ledelse, og mange oppfattet faktisk dette temaet som overflødig. I senere tid har oppmerksomheten rundt hvor viktig det er å behandle folk bra i organisasjoner økt. Det å behandle folk dårlig koster, både for enkeltindivider, men også for organisasjonen i sin helhet. Hvis forskningen min kan være med på å gjøre én persons arbeidsopplevelse bedre, så gjør det meg veldig glad.

 

Hva vil du si er den største utfordringen du har måttet overkomme i jobben din?

- På konferanser blir jeg ofte spurt hvem veilederen min er, selv om det jo er jeg som er ansvarlig for prosjektet. Ofte føler jeg meg relativt ung. Jeg var ferdig med masteren min da jeg var 23, og fullførte doktorgraden da jeg var 28. På grunn av dette har jeg noen ganger følt at jeg har måttet streve litt for å få folk til å lytte og dermed skape en karriere i akademia.

 

Kan du fortelle litt om undervisningen din?

- Jeg underviser i “ORG3641 - Organizational Communication and Leadership”. I dette emnet undersøker vi lederkommunikasjon og organisasjonskommunikasjon fra flere ulike vinkler. Vi ser for eksempel på krisekommunikasjon, kommunikasjon innad i grupper og i dag hadde vi et seminar om digital kommunikasjon. Jeg er også Associate Dean for det nye masterprogrammet Digital Communication Management. Vi håper denne masteren vil kunne hjelpe studentene med å forberede seg på en digital fremtid ved å lære dem om digitale metoder, relevant forskning, og ved å ha et tett samarbeid med industrien.

 

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

- Jeg tror ikke jeg er særlig typisk nederlandsk. Jeg liker ikke å spise matjessild, og jeg lærte meg ikke å sykle før jeg var 10 år. Vanligvis lærer nederlandske barn å sykle når de er fire!