-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #4 - Terje Gaustad

Terje Gaustad er assisterende professor og associate dean for BI sitt bachelorprogram i Ledelse av Kreativ Næring. Han har en doktorgrad i strategisk ledelse og en master i kommunikasjonsledelse, i tillegg til erfaring fra den profesjonelle underholdningsindustrien.

Hva har vært din karrierevei frem mot den nåværende stillingen din?

- Jeg har nok hatt en litt uvanlig karrierevei sammenlignet med mange andre på BI. Jeg tok en master i Communication Management ved Annenberg School of Communication and Journalism i Los Angeles. Etter dette begynte jeg å jobbe i filmbransjen der. Jeg jobbet med internasjonal distribusjon i noen år, innenfor det som kalles “legal and business affairs”. Deretter dro jeg tilbake til Europa, og startet et produksjonsselskap i Storbritannia. Dette produksjonsselskapet flyttet vi etterhvert til Sveits. I denne perioden av livet mitt jobbet jeg internasjonalt i hele verden med mange ulike filmprosjekter. 

Professor emeritus Rolf Høyer på BI, daværende leder for det som het Senter for Medieøkonomi, var den som “inviterte” meg inn i akademia. Han visste jeg var interessert, og hjalp meg med å ordne et doktorgradsstipend. Dette muliggjorde at jeg kunne begynne på en doktorgrad her på BI. Etter at jeg hadde fullført denne ble jeg tilbudt en toer-stilling. Jeg kombinerte i flere år arbeidet på BI med arbeidet mitt i filmbransjen. Først i 2019 ble jeg fulltidsakademiker på BI. Jeg er vel det man kaller en “prakademiker”, ettersom bakgrunnen min består av en blanding av både praktisk og akademisk erfaring. 

Kan du fortelle litt om forskningen du gjør?

- Jeg jobber hovedsakelig innenfor to retninger. Den ene retningen er sentrert rundt transaksjonskostnadsøkonomi, som jeg bruker til å studere kreativ næring, da spesielt underholdingsbransjene. Akkurat nå holder jeg på med et samarbeidsprosjekt med professor Harry Arne Solberg fra NTNU, hvor vi undersøker hvordan rettighetsavtaler for norsk fotball har utviklet seg gjennom de siste 20 årene. Det har vært en stor verdiøkning der, og vi ser spesielt på agentenes rolle i avtaleinngåelser, deres bidrag til verdiskapingen og hvordan disse avtalene vedlikeholdes. 

Den andre retningen er storytelling, som naturligvis har sammenheng med min bakgrunn i filmbransjen. Vi ser på hvordan storytelling brukes i arbeidslivet. For tiden holder jeg på med en casestudie om hvordan miljøverndepartementet i Sveits bruker storytelling i sitt arbeid for biodiversitet. 

"Jeg har jobbet så mange år i en kreativ bransje, og jeg ser det glødende engasjementet, og all den skaperkraften som finnes der"

Terje Gaustad

Postdoktorstipendiat - Institutt for kommunikasjon og kultur

Hva føler du gjør jobben din meningsfylt?

- Det er å jobbe med ting som jeg er veldig interessert i. Det er også veldig inspirerende å kunne jobbe med forskning innenfor dette, og finne ut skritt for skritt hvordan ting faktisk fungerer. Jeg har jobbet så mange år i en kreativ bransje, og jeg ser det glødende engasjementet, og all den skaperkraften som finnes der. Derfor håper jeg at forskningen kan bidra til at hverdagen til de som jobber innen kreativ næring og de ulike underholdningsbransjene blir litt enklere.

Det samme gjelder for storytelling. Det er spennende å se hvordan den kreative kompetansen, som det jo finnes masse av i kreativ næring, er relevant og kan anvendes i næringslivet, ikke bare innenfor kreativ næring. 

Hva vil du si er den største utfordringen du har måttet overkomme i jobben din?

- Jeg tror prakademikere som meg har lett for å falle mellom to stoler. Fra et rent akademisk ståsted, slik det fungerer i dag, har vi “kastet bort” mesteparten av livene våre utenfor akademia. Dessverre teller ikke internasjonale filmproduksjoner og festivaldeltakelser i henhold til akademisk publisering. På den annen side føler jeg meg veldig tett på næringslivet og bransjen. Denne innsikten ville vært vanskelig å tilegne seg på noen annen måte. 

Kan du fortelle litt om undervisningen din dette semesteret?

- Dette semesteret har jeg kjørt første kull på et Executive Master of Management program i bruk av storytelling som strategisk verktøy. Mange av studentene har bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen, men vi har også hatt gründere, advokater, finansfolk og folk som jobber innen forsikring. Det er veldig interessant å få jobbe med en så bredt sammensatt gruppe. Jeg synes det har vært spennende å se hvordan alle disse forskjellige folkene kan lære om storytelling, for så å bruke ferdighetene innenfor sine arbeidsområder. 

I tillegg har vi dette semesteret hatt et spennende samarbeidsprosjekt med Aalto University Executive Education i Finland gjennom et nordisk program som heter Business of Culture. Her får vi inn mange ledere fra kulturbransjene i Norden og de baltiske statene. Jeg har fått muligheten til å lede en modul på BI hvor jeg underviser i transaksjonskostnadsøkonomi, og om hvordan studentene kan anvende teorien til å tenke mer strategisk rundt relasjoner i sitt arbeid. 

Utover dette er jeg også Associate Dean på bachelorprogrammet i Ledelse av Kreativ Næring her på BI. Jeg har derfor veiledet en del studenter med bacheloroppgaven deres dette semesteret. Det er veldig spennende å se alt studentene har lært og hva de får til på slutten av studiene!

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

- Jeg har høydeskrekk, men tross dette har jeg USHPA-sertifisert meg som paraglider! Dessverre har ikke dette kurert høydeskrekken…