-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #5 Eliane Bucher

Eliane Bucher er førsteamanuensis ved BI Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også meddirektør for Senter for internett og samfunn.

Hva har vært din karrierevei frem mot din nåværende stilling?

Jeg studerte ved Universitetet i St. Gallen i Sveits, og tok faktisk et utvekslingssemester på BI her i Nydalen når jeg tok mastergraden min. Jeg husker jeg ble veldig imponert over hvor imøtekommende og vennlige professorene på BI var.

Deretter tok jeg doktorgraden min i St. Gallen, jeg skrev om hvordan arbeidsplasser endres gjennom sosiale medier. I løpet av denne perioden var jeg heldig nok til å få et stipend fra Swiss National Science Foundation, som gjorde at jeg kunne bli et år på Berkman Klein Center for Internet and Society ved Harvard University i Boston.

Etter doktorgraden min jobbet jeg flere år i den digitale industrien, og utviklet digitale produkter for en sveitsisk forhandler. I denne perioden var jeg også adjungert forsker ved BI. Det var i 2018 jeg fikk sjansen til å bli BI på heltid som postdoktor for Christian Fieselers Toppforsk-prosjekt ‘future ways of working in the digital economy’. I fjor fikk jeg muligheten til å søke på en nåværende stillingen min som førsteamanuensis, og sammen med Christoph Lutz er jeg også meddirektør for Senter for internett og samfunn.

Kan du fortelle oss om dine nåværende forskningsprosjekter?

I forskningen min forsøker jeg å forstå hvordan folk organiserer seg utenfor tradisjonelle organisasjoner, og hvordan de bruker internett for å gjøre dette. Jeg ser spesielt på hvordan folk bruker fordelene ved nettsamfunn og andre digitale arbeidsmiljøer til å kommunisere, samarbeide og koordinere handlinger.

Noen av spørsmålene jeg er interessert i er for eksempel hvordan sosiale bevegelser kan oppstå fra nettsamfunn, hvordan digitale arbeidere forstår algoritmisk beslutningstaking, eller hvordan solidaritet dannes i gig-økonomien.

Jeg synes dette er spesielt interessant fordi disse spørsmålene har større implikasjoner, og de forteller oss mye om hvordan samfunnet vårt fungerer. Forskningen har dermed også potensiale til å gi oss et lite glimt inn i fremtiden. For eksempel vil flere og flere arbeidsplasser, både tradisjonelle og andre, bli konfrontert med algoritmisk beslutningstaking.

Hvorfor er forskningen din meningsfull for deg?

Jeg føler at mange av vår tids store spørsmål kan besvares, i det minste delvis, gjennom en bedre forståelse av samspillet mellom mennesker og teknologi. Forskningen vår bidrar til å finne løsninger: rettferdige arbeidsmiljøer, bedre politikkutforming og mer menneskesentrert teknologiutvikling. Ved å engasjere meg innen disse temaene får jeg være med på å svare på noen av disse spørsmålene.

Fra et personlig ståsted gir den nåværende forskningen min meg også muligheten til å arbeide med veldig interessante mennesker – gig-arbeidere, artister, gründere og til og med soldater – og lære om deres realiteter og identiteter. Dette er veldig meningsfullt for meg.

"Fra et personlig ståsted gir den nåværende forskningen min meg også muligheten til å arbeide med veldig interessante mennesker – gig-arbeidere, artister, gründere og til og med soldater – og lære om deres realiteter og identiteter. Dette er veldig meningsfullt for meg."

Eliane Bucher

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Hva vil du si er den største utfordringen du har måttet overkomme i jobben din?

Den største utfordringen så langt var å innse at jeg ikke kunne drive med både industri og akademia, og at jeg derfor måtte gi opp jobben min i bransjen. Heldigvis underviser vi i noen kurs som er ganske «hands-on», så jeg får undervise i noen av temaene jeg var lidenskapelig opptatt av i min gamle jobb.

Kan du fortelle oss om kursene du underviser dette semesteret?

Jeg underviser hovedsakelig tre kurs. I kurset AI, Algorithms and Society ser vi nærmere på det filosofiske grunnlaget, ledelsesmessige implikasjoner og etiske betraktninger av kunstig intelligens. Jeg er veldig lidenskapelig for dette kurset, og det er faktisk løst modellert etter et annet kurs jeg var så heldig å ta på Stanford University.

Det andre kurset, The Digital Platform, er et kurs jeg skulle ønske jeg hadde tatt før jeg begynte i bransjen. I dette kurset går vi gjennom prosessen med å bygge en digital plattform, og det omfatter strategi, struktur/UX, innhold, KPIer og digital prosjektledelse. Det er et veldig praktisk kurs, samtidig som vi også inviterer eksperter  til å dele sine erfaringer fra den virkelige verden.

Det siste kurset heter International Business Environment. Her diskuterer vi sentrale utfordringer i forretningsmiljøet som studentene må takle når de er ferdige. 

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

Jeg jobbet faktisk som tabloidjournalist i Sveits en kort stund, og dette lærte meg mye om historiefortelling! Når man skriver tabloid artikler, må man fortelle historiene i et ekstremt tett format, og ha et veldig tydelig språk. På noen måter har kanskje akademia noe å lære av dette.

Når vi presenterer dataene våre bør vi samtidig sikte på å fortelle en overbevisende historie ved å bruke språk som folk faktisk kan forstå. Å være mer bevisst på dette har potensial til å gjøre forskning mer tilgjengelig for et større publikum