-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #6 Kristian Alm

Kristian Alm er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet som foreleser og forsker på BI siden tidlig på 2000-tallet.

Hva har vært din karrierevei frem mot den nåværende stillingen din?

Jeg avla embetseksamen og tok doktorgrad ved Det teologiske fakultet på UiO. Man kan si at jeg har “vokst opp” på et fakultet som har holdt institusjonell kritikk i høysetet, og akkurat dette har påvirket mitt akademiske virke fram til i dag.

Etter at jeg var ferdig med embetsstudiet på 7 år hadde jeg egentlig tenkt å gå ut i prestetjeneste, men i stedet fikk jeg mulighet til å drive med forskning. Jeg skrev doktoravhandling om skyld og skyldfrihet. Dette var en tverrfaglig avhandling innenfor litteraturvitenskap, filosofi og teologi. Mens jeg fullførte doktorgraden jobbet jeg som redaktør og faglig sekretær i styringsgruppa for Verdikommisjonen.

Etter det var jeg en kort tid innom skolen som lærer, og kom deretter til BI på begynnelsen av 2000-tallet. Det var på den tiden et sterkt behov for undervisning i etikk, og jeg fikk hovedansvaret for etikkundervisningen på et program som utdannet finansielle rådgivere og ledere i finansnæringen. Etterhvert som årene gikk steg jeg i gradene, og jeg er i dag førsteamanuensis.

Kan du fortelle litt om forskningen du gjør?

Jeg driver med en del forskjellige ting. Jeg sitter blant annet i den nasjonale ledergruppa for AFINO-prosjektet (Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge). Akkurat nå holder vi på med å utarbeide en global bibliografi om varslingsforskning. Med på laget har vi 20-30 internasjonale partnere fra hele verden som alle lager nasjonale bibliografier. Planen er å utgi dette som en encyklopedi., som skal legge grunnlag for samarbeid om publikasjoner på tvers av kulturer og nasjoner.

I tillegg arbeider jeg på flere artikler innenfor temaene etikk og varsling. Noen overordnede temaer er etiske investeringer og barnearbeid, marginaliserte gruppers kritikk av forhold i næringslivet, og varsling og etterforskende journalistikk.

Akkurat nå er jeg i Beograd for å gjennomføre intervjuer til denne forskningen, hvor vi blant annet intervjuer representanter for sårbare og marginaliserte grupper. Fremover kommer vi også til å gjennomføre intervjuer i England, Norge og forhåpentligvis også i Asia.

Hva føler du gjør jobben din meningsfylt?

Samtalene jeg har med studentene er ofte berikende. Voksne studenter på executive med høy ansiennitet i yrkeslivet har ofte vært åpne om erfaringer som etisk sett har vært utfordrende, det har gjort diskusjoner i plenum intense og spennende. For meg har slik tillit vært et privilegium.

Det har også vært flott å kunne bygge stein på stein med forskning gjennom årene. Det er veldig inspirerende å samarbeide med kolleger nasjonalt såvel som internasjonalt om noe som kan utgjøre et verdifullt bidrag til samfunnet.

"Samtalene jeg har med studentene er ofte berikende. Voksne studenter på executive med høy ansiennitet i yrkeslivet har ofte vært åpne om erfaringer som etisk sett har vært utfordrende, det har gjort diskusjoner i plenum intense og spennende. For meg har slik tillit vært et privilegium. "

Kristian Alm

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Hva er noen av utfordringene du har møtt på i ditt yrkesliv?

I en hierarkisk organisasjon går beslutninger gjennom flere ledd. Det har til tider vært utfordrende å ikke ha skikkelig autonomi når det kommer til for eksempel undervisning. Etikkundervisning er viktig og må tørre å utfordre!

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

Jeg er en lidenskapelig fluefisker! Faktisk så kom jeg nettopp hjem fra fem dager med ørretfiske i Tanaelva i Finnmark. Spør du meg er det å gå tung sekk og fiskestang innover i ødemarken noe av det fineste jeg vet.