-
Institutt for kommunikasjon og kultur

Ansattintervju #7 - Dicle Berfin Köse

Dicle Berfin Köse er postdoktorstipendiat ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Forskningsinteressene hennes inkluderer, men er ikke begrenset til, kontekstuell, vanemessig, hedonisk og utilitaristisk bruk av informasjonssystemer, gamification, sosiale medietjenester, mobilteknologi og dataanalyse av sosiale medier.

Hva har vært din karrierevei frem mot den nåværende stillingen din?

Før jeg startet i akademia hadde jeg en del ulike stillinger i næringslivet. Etter å ha fullført bachelorgraden min i datateknikk ved Middle East Technical University i Tyrkia, fikk jeg en AIESEC-praksisplass i Belgia og Spania i et år, hvor jeg tilbrakte seks måneder i hvert av landene. Etter det flyttet jeg tilbake til Tyrkia, og begynte å jobbe i et mellomstort programvareselskap. Men jeg innså etter hvert at denne typen organisasjon ikke var helt ideell for meg.

Derfor byttet jeg til banksektoren, hvor jeg begynte å jobbe i en utviklingsgruppe for datavarehus og infrastruktur. Jeg trivdes godt i denne rollen og med menneskene jeg jobbet med, og kunne gjerne ha fortsatt der til jeg ble pensjonist! Men etter en bankfusjon ble stillingen min endret. Jeg begynte å jobbe som databaseadministrator, noe jeg i utgangspunktet likte, ettersom det var interessant å lære databasebehandling i dybden. Det er imidlertid en slitsom jobb i lengden, og man må ofte jobbe om natten og i helgene, noe som ikke alltid er ideelt. Derfor begynte jeg å søke på andre stillinger, men jeg ble bare tilbudt stillinger som lignet på den jeg allerede hadde. Derfor tenkte jeg at det var på tide å starte på en master, noe jeg alltid har hatt lyst til. Jeg har også alltid hatt lyst til å ta master i utlandet, og var spesielt interessert i Skandinavia. Jeg startet dermed på en mastergrad i informasjonsteknologi ved Universitetet i Jyväskylä (JYU) i Finland, noe jeg likte veldig godt.

Jeg tok doktorgraden min på JYU også – en intensiv periode, der jeg jobbet med en rekke forskjellige prosjekter. Under og etter endt doktorgrad mottok jeg ekstern og intern finansiering. For eksempel fikk jeg en ettårig ekstern finansiering for å fortsette prosjektet mitt som postdoktor. Da flyttet jeg til Tammerfors universitet for å jobbe som postdoktor. Mens jeg var der søkte jeg på min nåværende stilling ved BI, og ble akseptert, så nå er jeg her!

Kan du fortelle litt om forskningen du gjør?

Jeg jobber med flere prosjekter. Ett av dem er en fortsettelse av doktorgradsemnet mitt, som undersøker doble informasjonssystemer (IS). Dette er typer tjenester som kan brukes både for underholdningens skyld og til nyttebruk. Noen eksempler på disse er sosiale medieplattformer og nettbaserte shoppingtjenester. Disse plattformene kan brukes både på en praktisk måte, for eksempel for å få tilgang til informasjon eller for å fullføre oppgaver, men også som en måte å ha det gøy på. Gamified-systemer er en annen type doble IS – de gjør brukeropplevelsen morsommere gjennom bruk av spillelementer. Kort sagt, utviklere gjør "ikke-spill" mer spillaktige. Dette motiverer oss som brukere til å ta i bruk tjenesten eller oppføre oss mer målrettet (f.eks. spise sunn mat eller trene).

Et annet prosjekt jeg jobber med er knyttet til kontekstuell bruk av mobilteknologier, som smarttelefoner og nettbrett. Konteksten og dens egenskaper påvirker vår bruk og kan også reflektere vårt forhold til teknologien. Jeg holder for tiden på med å utvikle en skala som måler hvordan ulike kontekstuelle dimensjoner påvirker bruk og interaksjon med mobilteknologi. Denne informasjonen kan igjen brukes til å skape sømløse opplevelser og fortelle noe om vårt forhold til teknologiene, for eksempel vanedannende bruksmønstre.

Jeg driver også med forskning på gamified bilist-overvåkingssystemer. Jeg jobber for tiden med en litteraturgjennomgang om disse teknologiene sammen med en kollega, med mål om å forstå dagens forskningsstatus på dette feltet.

Til slutt så forsker jeg på bruken av sosiale medier både i personlige og profesjonelle sammenhenger. Et tema jeg studerer på dette området er om bruk av sosiale medier fører til mer arbeidsengasjement eller prokrastinering.

Hva føler du gjør jobben din meningsfylt?

Å lære om nye temaer og forske synes jeg er morsomt i seg selv. Ofte er jeg personlig interessert i temaene jeg forsker på, så gjennom arbeidet mitt finner jeg svar på mine egne spørsmål.

"Jeg tror også at jeg gjennom forskning bidrar til utvikling av mer ansvarlige teknologier og bevisst teknologibruk."

Dicle Berfin Köse

Postdoktorstipendiat ved Institutt for kommunikasjon og kultur

Hva vil du si er den største utfordringen du har måttet overkomme i jobben din?

Når jeg ser tilbake på omfanget av karriereveien min, ser jeg at det har tatt meg mange år å finne ut hva jeg virkelig liker. Likevel tror jeg dette er en felles utfordring for alle - å finne den typen jobb som gir deg noe. Imidlertid tror jeg at jeg er på rett sted nå, og derfor føler jeg meg veldig heldig!

Kan du fortelle litt om undervisningen din dette semesteret?

Dette semesteret underviser jeg i emnet Human-Technology Interaction sammen med Christoph Lutz og Shubin Yu. Jeg veileder også noen masterstudenter med oppgavene deres.

Til slutt, kan du dele en morsom fakta om deg selv?

Jeg liker å skape med hendene mine, og jeg bruker en del tid på å tegne, male og printe. Moren min er kunstner, så jeg vokste opp i en veldig kunstnerisk husholdning. En drøm jeg har er å en dag åpne opp mitt eget kunstgalleri. Et annet sideprosjekt, er at jeg har lyst til å bli yogalærer! Jeg har drevet med yoga i noen år nå; det gir meg rom for å føle meg knyttet til meg selv og "det større bildet". Derfor ønsker jeg å forbedre disse ferdighetene ytterligere.