-
Forskning

Institutt for Markeds­føring

Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

23rd Nordic Workshop on Interorganisational Research

Handelshøyskolen BI, Institutt for Markedsføring, ønsker velkommen til workshop innen interorganisatoriske emner på campus Stavanger, 26. – 28. april 2017.

 

Denne workshopen har i mange år vært en populær møteplass for doktorgradsstudenter og unge forskere. Fullstendig informasjon finner du på våre engelske nettsider.