-
Forskning

Institutt for Markeds­føring

Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Målsettingen er at våre kandidater skal arbeide for de beste bedriftene og kunne kvalifisere til lederstillinger hos disse. Vi etterlever vår målsetning ved å fokusere forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Bilde av Line Lervik-Olsen

Line Lervik-Olsen

Instituttleder Institutt for markedsføring +4746410553

Kontakt

Administrasjonssjef
Christine Eriksen
E-post: christine.eriksen@bi.no

Administrasjon: +47 46 41 00 30

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00

Et av Europas største fagmiljøer i markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring, med en stab på 49 faglige ansatte. Andelen internasjonale faglige er 50 %. Vi rekrutterer aktivt internasjonalt for å ligge i forskningsfronten. Gjennom dette anstrenger vi oss for å være en attraktiv rådgiver og samarbeidspartner for norske og internasjonale virksomheter.

Forskningen og undervisningen dekker et bredt spekter av ledelsesutfordringer næringslivet møter i dagens markeder, og instituttets faglige publiserer i anerkjente internasjonale vitenskapelige marketing-journaler.

Flere av artiklene er publisert i journaler som inngår i de viktige rangeringene til Financial Times og ABS (Chartered association of business schools). Instituttets forskning har satt store og viktige spor i markedsføringsfaget og i årenes løp har mange av forskningsartiklene blitt klassikere innenfor fagfeltet. I tillegg publiseres det ny forskning fra våre faglige i et høyt tempo.

Kvaliteten på forskningen og undervisningen gjenspeiles også i en rekke priser og utmerkelser instituttets faglige har mottatt gjennom årene.

Instituttets forskningskompetanse

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Dette får vi til gjennom tett samarbeid med en rekke norske og internasjonalt ledende bedrifter og gjennom et stort internasjonalt forskernettverk.

 • Marketing Strategy - hovedfokus rundt markedsorientert ledelse, CRM, kunderelasjoner, salg, lønnsomhet, markedsføringskanaler, innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring
 • Consumer Behavior - hovedfokus rundt kjøpsatferd, psykologi, og motiver til kjøp samt rasjonell og irrasjonell atferd rundt disse handlingene.
 • Marketing Modeling - hovedfokus rundt empiriske analyser, modellering, og økonometriske analyser av kjøpsatferd og bedrifters lønnsomhet. Faglige i denne disiplinen er eksperter i å anvende og systematisere eksisterende bedriftsdata og markedsdata inn i beslutningsmodeller.

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Institutt for markedsføring tilbyr undervisningsprogrammer på alle nivåer:

 • Onsdag 1. mars 2023 - BI Business Review

  Vi må bevare de mest attraktive selskapene

  Regjeringen ønsker at Vy skal ta over Flytoget. Samtidig har DNB kjøpt opp Sbanken. Begge beslutningene ser bort fra hva kundene mener er best.

 • Tirsdag 29. mars 2022 - BI Business Review

  The tiny Trump in all of us

  A new study proposes why people are impolite when interacting with customer services.

 • Torsdag 20. januar 2022 - BI Business Review

  Bærekraftig forbruk, hvorfor er det så vanskelig?

  Lytt til podkast: Hvordan kan vi bli mer bærekraftige klesforbrukere? Det er mye informasjon der ute om bærekraft, og den endrer seg stadig. Derfor er det lett å være usikker på hva som er gode…