Bachelorstudier

International Management

Vil du studere og jobbe internasjonalt? Dette studiet gir deg muligheter for en internasjonal lederkarriere gjennom en solid grunnutdannelse fra BI og et år med studier på anerkjente universiteter i utlandet.

Hva lærer du?

For å jobbe i en internasjonal bedrift trenger du kunnskaper om kulturforskjeller, språk og markeder. Det samme gjelder norske bedrifter med internasjonale kunder og leverandører. Med dette studiet blir du forberedt på å møte det globale næringslivet. I tillegg vil du bli kjent med de økonomiske og politiske forholdene som påvirker internasjonale bedrifter.

Dette er noe av det du vil lære:

 • Markedsføring på internasjonale markeder. Forstå hvordan bedrifter lykkes i den internasjonale konkurransen.
 • Kulturforståelse. Kunnskaper om andre kulturer er en forutsetning for å jobbe med internasjonale kunder og samarbeidspartnere.
 • Kommunikasjon og forhandlinger. Du vil lære engelsk forretningskommunikasjon, både skriftlig og muntlig, og ferdigheter innen internasjonale salg og forhandlinger.
 • Økonomi og ledelse. Kunnskaper om økonomi, finans og bedriftsledelse er også viktig for å lykkes i den internasjonale konkurransen.
 • Globalt perspektiv. Et år i utlandet vil gi deg kunnskaper og erfaringer som er gull verdt på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Fag på engelsk

For å forberede deg på internasjonale studier vil flere av fagene du tar i Norge undervises på engelsk.

Dette bachelorprogrammet het tidligere Bachelor i internasjonal markedsføring.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

1. År

  60 studiepoeng (stp)

2. År

  60 studiepoeng (stp)

3. År

  60 studiepoeng (stp)

Høst

  Specialisation course

  30 stp

Vår

  Specialisation course

  15 stp

  Bachelor Thesis in International Management

  15 stp

Hele det tredje studieåret foregår ved en skole i utlandet.

Muligheter i studietiden

Et år i utlandet – velg blant syv destinasjoner.

I løpet av dette studiet vil du ta to år i Norge på et av BIs fire campus, og det siste året på en av våre partnerskoler i Europa, USA, Asia eller Australia.

Dette er en unik mulighet til å forberede deg på å bo og jobbe i et internasjonalt miljø, med folk fra mange forskjellige land. Du vil lære å forstå forskjellige perspektiver, både i næringslivet og privat. Våre partnerskoler er alle høyt anerkjente og rangerte universiteter.

Double Degree

Hvis du velger å reise til Frankrike, kan du oppnå to bachelorgrader - en fra BI, og en fra Grenoble School of Management!

Hva kan du bli?

En grad i International Management kan åpne mange muligheter på arbeidsmarkedet. Studiet egner seg også for deg som kan tenke deg å starte din egen bedrift.

Du kan blant annet jobbe med:

 • Markedsføring. Utvikle markedskampanjer som møter den lokale etterspørselen, både i Norge og internasjonalt.
 • Eksport. Finne kjøpere i utlandet for norske varer og tjenester. Dette er spesielt relevant for vår økonomi - visste du at 40% av alt som produseres i Norge eksporteres?
 • Markedsanalyse. For å kunne gjøre effektiv markedsføring må man vite hvem kunden er. Med dagens teknologi vet vi mer om kundene våre enn noensinne. De som kan håndtere denne informasjonen har et stort konkurransefortrinn.
 • Bedriftsutvikling. Bedrifter må stadig fornye seg. Med din innsikt i hvordan bedrifter fungerer, både hjemme og internasjonalt, kan du hjelpe selskaper utvikle seg videre. Kanskje du kan være med på å finne «den neste oljen?»

Nanna Kvannes Digital markedsføringsassistent Jaguar Land Rover Norge Viser hestekrefter i sosiale medier

Hva kan du studere videre?

Etter å ha fullført studiet kan du gå videre med markedsføring på BI med en master i strategisk markedsføringsledelse. Du har også mulighet til å lære mer om hvordan bedrifter fungerer ved å ta en master i ledelse og organisasjonspsykologi. Generelt sett vil du ha mulighet til å søke på de fleste masterprogram ved norske og utenlandske universiteter.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 85.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.