-
Studier og kurs

Nettstudier

Med nettstudier får du mulighet til å lære på en fleksibel og effektiv måte - med samme faglige kvalitet som ved tradisjonell klasseromsgjennomføring. Du kan velge mellom årsenheter, hele studier eller frittstående kurs.

HVORFOR NETTSTUDIER VED HANDELSHØYSKOLEN BI?

Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier. BI har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning.

Det er ingen forskjell om du studerer på nett eller på campus. Vitnemålet du får etter endt utdanning er helt likt. Og du har samme tilgang på et av Norges fremste fagmiljøer innen økonomi, markedsføring og ledelse.

Utdanning fra Handelshøyskolen BI på nett gir deg:

  • Vitnemål fra en av Europas fremste utdanningsinstitusjoner
  • Gode verktøy for digital samhandling med medstudenter og faglige
  • Tilgang til BI sitt fagmiljø og ressurser innen studie- og karriereveiledning

OVERSIKT OVER STUDIER OG KURS MED GJENNOMFØRING PÅ NETT

BI Nettstudier kan tilby årsenheter, hele studier eller frittstående kurs med digital gjennomføring. Under finner du hele tilbudet av nettbasert undervisning.

Enkeltkurs på nett

Alle kurs som inngår i våre grader kan også tas enkeltstående, og alle gjennomføres over et semester. 

Årsenheter på nett

En årsenhet er tilsvarende det første året av en treårig bachelorgrad, altså 60 studiepoeng. Årsenhetene nedenfor kan utføres på nett, heltid eller deltid. 

BACHELORSTUDIER PÅ NETT

Du kan gjennomføre hele bachelorgrader som nettstudier både på heltid og deltid. Dette gjør at du kan sette fart på karrieren ved siden av jobb og koble teori og praksis på en unik måte.


Bachelorstudium i Markedsføringsledelse
Har du lyst til å forstå hvorfor vi velger ett produkt framfor et annet? Og hvorfor noen bedrifter lykkes og andre ikke? Markedsføring er et studium som vil gi deg solid kompetanse og et bredt spekter av jobbmuligheter.


Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft og lønnsomhet henger tett sammen. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden.

Full oversikt over valgkurs som tilbys ved nettstudier.


Autorisasjon som regnskapsfører (ARF)
BI Nettstudier er Norges største tilbyder av utdanning som kreves for å bli autorisert regnskapsfører (ARF). Det er to hovedveier for å gjennomføre denne utdanningen:

  • Du har en bachelorgrad eller mastergrad fra tidligere (send inn dokumentasjon på din utdanning, så vurderer BI kostnadsfritt hvilke kurs du må ta).
  • Du kan gjennomføre Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, 180 studiepoeng.

- JEG KJENTE MEG LITT "STUCK"

Da Stine Bottolvs ble forbigått av yngre jobbsøkere med mer utdanning, bestemte hun seg for å ta grep.

HVEM PASSER NETTSTUDIER FOR?

Nettstudier kan passe for deg som:

  • Ønsker å kombinere heltids- og/eller deltidsstudier med jobb og familie
  • Ønsker å fullføre tidligere påbegynte studier på BI
  • Bor langt unna et studiested i Norge, bor i utlandet, eller ønsker å reise samtidig som du studerer
  • Ønsker faglig oppdatering gjennom kortere kurs

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Det eksisterer mange forestillinger om hva online-undervisning er. På BI er vi opptatt av at læring skapes i samspillet mellom foreleser/student og student/medstudent. Og det samspillet blir ivaretatt, også i en interaktiv verden. For selv om studiesamlinger blir gjennomført digitalt, blir de faktisk ikke enveis eller statiske. Våre digitale klasserom baserer seg på interaktive klasserom. Akkurat som vi gjør i en vanlig forelesning, så er det diskusjoner, gruppearbeid og dialog. Den enkelte fagansvarlig tilpasser undervisningen her, som i et klasserom, slik en mener gir best læring og aktivisering.

Med nettstudier får du samme faglige kvalitet og læringsutbytte som ved tradisjonell klasseromsgjennomføring. Dette har hold i våre egne evalueringer og forskning.

Praktisk informasjon

SE VÅRT TILBUD AV KORTE KURS

Tidene forandrer seg og det samme gjør behovet for tilrettelagt undervisning. Vi har derfor utviklet et konsept hvor du kan plukke høyaktuelle temaer som passer deg. Kursene er korte, nettbaserte, og tilbys både med og uten eksamen.