Studier og kurs

Nettstudier

Med nettstudier får du mulighet til å lære på en fleksibel og effektiv måte - med samme faglige kvalitet som ved tradisjonell klasseromsgjennomføring. Du kan velge mellom årsenheter, hele studier eller frittstående kurs.

Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI?

Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning.

Hvordan foregår undervisningen?

Det eksisterer mange forestillinger om hva online-undervisning er. På BI er vi opptatt av at læring skapes i samspillet mellom foreleser/student og student/medstudent. Og det samspillet blir ivaretatt, også i en interaktiv verden. For selv om studiesamlinger blir gjennomført digitalt, blir de faktisk ikke enveis eller statiske. Våre digitale klasserom baserer seg på interaktive klasserom. Akkurat som vi gjør i en vanlig forelesning, så er det diskusjoner, gruppearbeid og dialog. Den enkelte fagansvarlig tilpasser undervisningen her, som i et klasserom, slik en mener gir best læring og aktivisering.

Med nettstudier får du samme faglige kvalitet og læringsutbytte som ved tradisjonell klasseromsgjennomføring. Dette har hold i våre egne evalueringer og forskning.

Det er ingen forskjell om du studerer på nett eller på campus; vitnemålet du får etter endt utdanning er helt likt. Og du har samme tilgang på et av Norges fremste fagmiljøer innen økonomi, markedsføring og ledelse.

Utdanning fra Handelshøyskolen BI på nett gir deg:

  • Vitnemål fra en av Europas fremste utdanningsinstitusjoner
  • Gode verktøy for digital samhandling med medstudenter og faglige
  • Tilgang til BI sitt fagmiljø og ressurser innen studie- og karriereveiledning

Hvem passer nettstudier for?

Nettstudier kan passe for deg som:

Praktisk informasjon