Høyskolekurs

Finansiell styring

I dette kurset vil du lære om hva som må til for å kunne fatte optimal kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift. Du vil også få en innføring i opsjonsprising og valutastyring.

Hvorfor finansiell styring?

Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Finansiell styring er hovedsakelig fokusert på betydningen av kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital. Kurset starter dermed med en gjennomgang med hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift.

 

Emneoversikt

  • Gjeldsgrad og risiko
  • Gjeldsgradsbeslutninger
  • Justert nåverdi
  • Dividendebeslutninger
  • Opsjonsprising
  • Valutarisiko og risikostyring

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har tatt BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans  eller tilsvarende kurs. Videre passer det for deg som ønsker kunnskaper og ferdigheter for å delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans eller tilsvarende.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå