Kurs bachelornivå

Finansiell styring

I dette kurset vil du lære om hva som må til for å kunne fatte optimal kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift. Du vil også få en innføring i opsjonsprising og valutastyring.

Hvorfor finansiell styring?

Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Finansiell styring er hovedsakelig fokusert på betydningen av kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital. Kurset starter dermed med en gjennomgang med hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift.

 

Emneoversikt

  • Gjeldsgrad og risiko
  • Gjeldsgradsbeslutninger
  • Justert nåverdi
  • Dividendebeslutninger
  • Opsjonsprising
  • Valutarisiko og risikostyring

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har tatt BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans  eller tilsvarende kurs. Videre passer det for deg som ønsker kunnskaper og ferdigheter for å delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene. 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: høst 2020
Stavanger: høst 2020
Trondheim: høst 2020