Bachelorstudier

Bachelor of Management

Bachelor of Management er en fleksibel lederutdanning på deltid - utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring. Du bygger opp graden selv basert på hvilke områder du interesserer deg for. Tidligere utdanning kan inngå som en del av graden.

Hva er Bachelor of Management?

  • En fleksibel lederutdanning på deltid - utviklet med tanke på deg som har noen års arbeidserfaring.
  • Bygger opp graden selv basert på hvilke fag du interesserer deg for.
  • Tidligere høyskole- og universitetsutdanning kan inngå som en del av graden.

Gjennom denne utdanningen utvikler du dine lederferdigheter slik at du kan opptre tryggere når utfordringene kommer. Du lærer hvordan du påvirker kvaliteten på arbeidet medarbeiderne gjør, og hvordan du best bidrar til å styrke konkurransekraften i egen bedrift.

Ledelsesperspektivet belyses fra ulike vinkler i flere av kursene som inngår, og du får god kjennskap til sentrale teorier med relevans for lederrollen, basert på forskning innen relevante fagområder. Dette er en solid og helhetlig lederutdanning.

Du trenger ikke ha studert økonomi eller ledelse for å begynne på en Bachelor of Management. Du kan starte så lenge du har generell studiekompetanse, eller er over 25 år og har realkompetanse. 

Hvem passer graden for?

  • For deg som har ambisjoner om å kvalifisere deg for lederrollen eller nye oppgaver. 
  • For deg som har ledererfaring og ønsker å utvikle og formalisere din lederkompetanse.

SLIK BYGGER DU GRADEN

I denne graden setter du sammen de fleste elementene etter eget ønske. Du melder deg på enkeltkurs og enkeltprogrammer som sammen blir en bachelorgrad. Graden bygger du opp av fire deler i ditt eget tempo:

Du velger kurs/programmer som er interessante for deg og relevante for din arbeidssituasjon, og du får uttelling for hvert enkelt kurs i form av kursbevis eller vitnemål.

Det spiller ingen rolle hvor lang tid du bruker eller hvilken rekkefølge du tar enkeltkomponentene i, men du må avslutte med programmet Leadership in Action.

Modell

Video

Ole Henrik Stensrud: Derfor tok jeg graden.

"Da jeg begynte på BI, forsto jeg at vi alle har våre måter å lede på – og at de fleste er like usikre som meg. Jeg lærte å våge og vise svakheter. Det ga meg en helt ny ro, og en evne til å stole på meg selv – og dermed også kollegaene mine."

Hilde Helland

Tidligere daglig leder, Manglerudhjemmet

Praktisk informasjon

Hvordan søke?

Bachelor of Management er ikke et studium du kan søke deg inn på men en grad du bygger opp selv. Du søker om plass for hvert enkelt kurs eller program. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning på hva som kan være lurt å starte med, og for å få satt sammen en studieplan som passer ditt behov.

Innpassing

En innpassing til graden Bachelor of Management er en vurdering av tidligere studiepoenggivende utdanning/kurs på bachelornivå, uavhengig av fagområde, som er gjennomført ved BI eller annet godkjent universitet/høyskole. Studiepoeng fra fagskole gir ikke innpasning til Bachelor of Management.

Innpassingen vil gjelde for den studiemodellen som eksisterer pr. dags dato. Studenten må alltid fullføre sitt studium etter den til enhver tid gjeldende studiemodell.

Innpasningen er et uforpliktende tilbud fra BI.

Faglig overlapp 

Ved en innpassing vil du få vurdert om det er faglig overlapp på fag du allerede har tatt, dette gjelder fag du har tatt på BI og andre studiesteder. I enkelte tilfeller må vi ha kursbeskrivelser fra ekstern utdanning for å vurdere overlapping av fag.

Du er selv ansvarlig for å sikre at det ikke er faglig overlapp mellom kurs du har fått innpasset i graden, både fra BI og ekstern utdanning, og de du ønsker å ta for å fullføre.

Utenlandsk utdanning 

Har du universitet/høyskole utdanning fra utlandet kan dette vurderes for innpassing i graden Bachelor of Management.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden er lenger på utenlandsk utdanning.

Jeg ønsker å få vurdert min bakgrunn