-
Kurs bachelornivå

Ledelse og endring

Fordypningen Ledelse og endring består av tre kurs som til sammen gir deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å håndtere endring og skape gode, velfungerende team.

Hva lærer du om i fordypningen Ledelse og endring?

Ledelse er mer komplekst enn noen gang, og ledere må hele tiden håndtere små og større endringsprosesser.  Oppgavene som skal utføres krever mer samhandling enn før, og tverrfaglige team er en vanlig arbeidsform. De ansatte og den enkeltes motivasjon er vesentlig for at organisasjonen skal prestere og overleve. Hva skal til for å lykkes med dette? 

Undervisningsformen er variert med vekt på å koble teori og praksis gjennom eksempler, case og erfaringsutveksling. På den måten blir også medstudentene dine en viktig kilde til læring, og som bidrar til å øke læringsutbyttet du tar med deg ut i praksis.  

Denne fordypningen er på 30 studiepoeng. Undervisningen foregår på fysiske samlinger på BI i kombinasjon med aktiviteter og fagstoff på BIs digitale læringsplattform. Samlingene er på dagtid (hele dager). Se timeplanen for flere detaljer.

Du må også beregne tid til selvstudium, arbeid med øvingsoppgaver, ev. gruppearbeid og eksamen.  
 
Fordypningen kan inngå i graden Bachelor of Management. 

Hvem passer kursene for?

Fordypningen Ledelse og endring passer for de aller fleste. Dette fordi hele arbeidslivet er preget av høy endringstakt og alle ,må være en del av det enten som leder eller medarbeider.  Det passer derfor for alle som ønsker å forstå mer av hva som skjer i endringsprosesser – små og store, hva som er viktig i lederrollen og hva som er suksessfaktorer for at enkeltpersoner og teamet skal team fungere og prestere best mulig.  
 

 

Kurs som inngår i fordypningen

Du søker på hele fordypingen ved å klikke på Søk nå knappen. Det vil gi deg en prisfordel sammenlignet med om du søker på kursene enkeltvis. For å gjennomføre fordypningen må du ta alle tre kursene som strekker seg over to semestre.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo

Høst 2024
Endringsledelse i praksis
1. Samling: 23.09 - 25.09
2. Samling: 04.11 - 06.11

Vår 2025
Effektive Team

Motivasjon og selvledelse

Detaljert timeplan finner du i studentportalen.