-
Pris

Executive

Her får du en prisoversikt over kurs og programmer på Executive - videreutdanning ved BI.

  Studiepoeng Pris i kr Pris i kr
Executive Master of Management   2022/2023 2023/2024
Programmer uten utenlandsmodul  30  93 500 99 600
Programmer uten utenlandsmodul  15 47 100 50 200
Programmer med utenlandsmodul 30 99 400  105 900
Programmer med utenlandsmodul 15 53 000 56 500
Spesialisering i skatte- og avgiftsrett 15  48 100 51 200
       
Bachelor of Management-programmer   2022/2023 2023/2024
Bachelorprogram 30 69 500 74 000
Prosjektledelse inkl. Prince2® 30 76 000 80 900
Leadership in Action 30  72 200 76 900
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse 30 49 500 52 700
Innovasjon og organisering i helsetjenesten 30 49 500 52 700
       
Kurs på bachelornivå   2022/2023 2023/2024
Høyskolekurs 7.5 12 825 13 650
Høyskolekurs 15 26 650 27 300
Spesialkurs  7.5 18 700 19 900
Spesialkurs  15 37 400 39 800
Forsikrings- og erstatningsrett 7.5 20 800 22 200
Grunnutdanning i ledelse 30 56 000 59 600
       
Nettbaserte Executive Short Courses   2022/2023 2023/2024
Nettbaserte korte kurs (uten studiepoeng)   6 450 6 950
Eksamensmodul (kursserie)   2 950 2 950
       

Vi tar forbehold om prisendringer.

Eksamensavgiften er inkludert i studieavgiften.
Pensumlitteratur (ca kr 3 000,- - 6 000,- kommer i tillegg).

I programmene som har en samling i utlandet eller på hotell i Norge, enten som en obligatorisk del av programmet eller som et frivillig supplement, vil utgifter til reise og opphold komme i tillegg til ordinær studieavgift.

Ved BI Nettstudier dekker studieavgiften undervisning og veiledning via Internett, studieguider, deltakelse på intensivsamlinger og retting av innsendingsoppgaver.