Pris

Executive

Her får du en prisoversikt over kurs og programmer på Executive - videreutdanning ved BI.

Priser Executive

  Studiepoeng Pris i kr Pris i kr
Executive Master of Management   2020/2021 2021/2022
Programmer uten utenlandsmodul  30  89 000 90 400
Programmer uten utenlandsmodul  15 44 800 45 500
Programmer med utenlandsmodul 30 94 600  96 100
Programmer med utenlandsmodul 15 50 400 51 200
Spesialiseringene i skoleledelse og skatte- og avgiftsrett 15  44.800 45 500
       
Bachelor of Management-programmer   2020/2021 2021/2022
Bachelorprogram 30 63 400 64 400
Prosjektledelse inkl. Prince2® 30 69 900 71 000
Leadership in Action 30  68 800 69 800
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse 30 44 400 45 000
Innovasjon og organisering i helsetjenesten 30 44 400 45 000
       
Nettbaserte kurs på bachelornivå   2020/2021 2021/2022
Kurs 7.5  12 225 12 405
Fordypning 15 24 450 24 810
       
Kurs på bachelornivå   2020/2021 2021/2022
Kurs  7.5 17 800 18 100
Kurs  15 35 600 36 200
Utviklende og motiverende lederskap 7.5 19 800 20 100
Forsikrings- og erstatningsrett 7.5 19 800 20 100
Grunnutdanning i ledelse 30 49 400 50 200
       
Nettbaserte korte kurs   2020/2021 2021/2022
Nettbaserte korte kurs (uten studiepoeng)   5 950 6 450
Eksamensmodul (kursserie)   2 950 2 950
       

Vi tar forbehold om prisendringer.

Eksamensavgiften er inkludert i studieavgiften.
Pensumlitteratur (ca kr 3.000,- - 6.000,- kommer i tillegg).

I programmene som har en samling i utlandet eller på hotell i Norge, enten som en obligatorisk del av programmet eller som et frivillig supplement, vil utgifter til reise og opphold komme i tillegg til ordinær studieavgift.

Ved BI Nettstudier dekker studieavgiften undervisning og veiledning via Internett, studieguider, deltakelse på intensivsamlinger og retting av innsendingsoppgaver.