-
Pris

Executive

Her får du en prisoversikt over kurs og programmer på Executive - videreutdanning ved BI.

  Studiepoeng Pris i kr Pris i kr
Executive Master of Management   2021/2022 2022/2023
Programmer uten utenlandsmodul  30  90 400 93 500
Programmer uten utenlandsmodul  15 45 500 47 100
Programmer med utenlandsmodul 30 96 100  99 400
Programmer med utenlandsmodul 15 51 200 53 000
Spesialisering i skatte- og avgiftsrett 15  45 500 48 100
       
Bachelor of Management-programmer   2021/2022 2022/2023
Bachelorprogram 30 64 400 69 500
Prosjektledelse inkl. Prince2® 30 71 000 76 000
Leadership in Action 30  69 800 72 200
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse 30 45 000 49 500
Innovasjon og organisering i helsetjenesten 30 45 000 49 500
       
Kurs på bachelornivå   2021/2022 2022/2023
Høyskolekurs 7.5 12 405 12 825
Høyskolekurs 15 24 810 25 650
Spesialkurs  7.5 18 100 18 700
Spesialkurs  15 36 200 37 400
Forsikrings- og erstatningsrett 7.5 20 100 20 800
Grunnutdanning i ledelse 30 50 200 56 000
       
Nettbaserte korte kurs   2021/2022 2022/2023
Nettbaserte korte kurs (uten studiepoeng)   6 450 6 450
Eksamensmodul (kursserie)   2 950 2 950
       

Vi tar forbehold om prisendringer.

Eksamensavgiften er inkludert i studieavgiften.
Pensumlitteratur (ca kr 3 000,- - 6 000,- kommer i tillegg).

I programmene som har en samling i utlandet eller på hotell i Norge, enten som en obligatorisk del av programmet eller som et frivillig supplement, vil utgifter til reise og opphold komme i tillegg til ordinær studieavgift.

Ved BI Nettstudier dekker studieavgiften undervisning og veiledning via Internett, studieguider, deltakelse på intensivsamlinger og retting av innsendingsoppgaver.