-
Om BI

Disclaimer

Din tilgang til og bruk av innholdet på bi.no/edu og BI Business Review er underlagt følgende vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser

Korrekt informasjon
BI.no/edu og BI Business Review er under konstant utvikling, og innholdet nettsiden inneholder kan endres uten varsel. Mens Handelshøyskolen BI gjør sitt ytterste for å sikre at innholdet på bi.no/edu er korrekt, kan BI ikke godta ansvaret for nøyaktigheten av alt innhold på et gitt tidspunkt.

Sikkerhet
Handelshøyskolen BI gjør sitt ytterste for å sikre at datamaskininfrastrukturen er fri for virus, men tar ikke ansvar for skade forårsaket av virus som er anskaffet via bi.no/edu.

Personlig ikke kommersiell bruk
Du kan laste ned, dele, kommentere på, referere til eller skrive ut informasjon fra dette nettstedet for personlig ikke-kommersiell bruk.

Kommersielle formål
Du kan ikke distribuere eller bruke innholdet fra dette nettstedet for kommersielle formål, medregnet tekst, bilder, audio og video uten skriftlig tillatelse fra Handelshøyskolen BI. Du bør regne med at alt du ser eller leser på dette nettstedet har copyright med mindre annet er gjort kjent, og kan ikke benyttes med unntak av det som står beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Handelshøyskolen BI.

BI Business Review
Mye av innholdet på dette nettstedet er den spesifikke forfatterens mening og er ikke uttalelser om råd, mening eller informasjon fra Handelshøyskolen BI.

Varemerket
Logoen, navnet og all grafikk på bi.no/edu er varemerker for Handelshøyskolen BI. Bruk, reproduksjon, kopiering eller omfordeling av varemerker, uten skriftlig tillatelse fra BI er forbudt. Alle andre varemerker eller servicemerker som vises på nettstedet, er merkene til deres respektive eiere.