Om BI

Gjester og leietakere

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er gjest, leietaker eller ønsker å bli leietaker på BI.

Gjester

Her finnes informasjon om adkomst, parkering, varemottak og hotellinformasjon for våre besøkende.

Adkomst

Handelshøyskolen BI har en plassering som er enkel å komme til med kollektivtransport fra Oslo sentrum eller Gardermoen.

Kollektivtransport fra sentrum

T-bane: Fra Jernbanetorget T (Oslo Sentralstasjon) har du tre alternativer:

 • 4 Vestli via Majorstuen (vestgående retning)
 • 5 Ringen via Majorstuen (vestgående retning)
 • 5 Ringen via Tøyen" (østgående retning)

Du skal gå av på Nydalen stasjon. Det er en egen utgang fra perrongen som går rett til BI-bygget.

Buss: Fra Jernbanetorget (Oslo Sentralstasjon) har du to alternativer:

 • 37 Nydalen T har endestopp rett utenfor hovedinngangen.
 • 30 Nydalen stopper også på siden av BI-bygget

Til og fra Gardermoen

På Store Ringvei (ring 3) er det holdeplass for Flybussekspressen (Nor-Way Bussekspress og rute F3 til Bekkestua) Mer om flybussekspressen. Det tar ca. 5 minutter å gå fra BI og opp til holdeplassen. Herfra tar bussen ca 40 minutter til Gardermoen.

Alternativt kan du ta T-banen til Nasjonalteateret eller Jernbanetorget, og så ta flytoget videre derfra.

Sykkel

Bruk sykkel til BI. Det er 600 oppstillingsplasser rett ved hovedinngangen. Oslo Bysykkel har også stativ rett utenfor BI dersom du har sesongkort.

Parkering

Nydalen P-hus har parkeringsplasser under BI bygget. Det er også betalingsplasser i området rundt bygget og i Nydalen generelt.

Parkeringsanlegget som ligger under BI, Nydalshøyden, Torgbygget og Solsiden er basert på fri flyt og plassene er tilgjengelige for alle som ønsker å parkere der. Anlegget har en kapasitet på ca 1500 plasser.

Anlegget er overvåket med overvåkningskameraer.

 • Fra Nydalsveien 21 kjører man inn i P3. Innkjøring er merket med Nydalen Parkering Nord.
 • Fra Nydalen Allé vil man kjøre inn i P2. Innkjøring er merket med Nydalen Parkering Sør.

Ved begge innkjøringene er det skilt som viser om det er ledige plasser i anlegget.

Ansatte med ID-kort kan komme inn i bygget via heisene/trappene i bygg A, B og C.  Alle andre som ikke har ID-kort, må gå inn via bygg A eller D. Utgang fra parkeringshuset er via innkjøringene eller utgang merket Nydalen Allé.

Studenter/besøkende må gå ut i plan U1, 1 eller 2.

Gjester kan benytte parkering mot betaling og gangadkomst fra parkeringsanlegget går via bygg A og D. Det er ingen særskilt gjesteparkering til BI.

Parkeringsanlegget er åpent for allmennheten og benyttes av blant annet besøkende og leietakere i A- og D-blokken.

Handicap-parkering

Det er oppmerket handicap-plasser i parkeringsanlegget, og de er plassert i nærheten av heisene. For å bruke disse plassene må en ha utstedt kommunalt parkeringsbevis som må ligge synlig i bilen.

El-bil-plasser

Det er totalt 18 el-bil plasser med ladestasjoner fordelt med seks plasser i P3 og 12 plasser i P2. Disse er plassert mellom B- og C-blokken. El-bil plassene skal kun benyttes av el-biler, og det koster kr 10 per time å stå på plassene.

Apcoa Parkering har ansvar for den operative driften av parkeringsanlegget. I tillegg til i parkeringsanlegget finnes det betalingsplasser i området rundt bygget og i Nydalen generelt. Se Apcoa.no  for oppdatert informasjon for priser og åpningstider.

Ved problemer med tilgang til parkeringen eller andre spørsmål, kontakt Apcoa Parkering Norway AS i Nydalen.

Apcoa Parkering Norway AS – avdeling Nydalen P-hus
Tel: 22 05 75 00
Mobil: 954 03 317

E-post: kundesenter@apcoa.no
Web: www.apcoa.no

Hotell

Handelshøyskolen BI har en hovedavtale med Nordic Choice Hotels som har flere hotell i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

BIs kundenr. er 60230943 - avtalen gjelder hele Nordic Choice Hotels. 

Oslo

Nordic Choice Hotels har flere hoteller i Oslo sentrum. Det tar 11-14 minutter med T-bane til Nydalen. 

Nedenfor er alle hotellene satt opp med avstand til nærmeste T-banestasjon og lenke til hotellenes hjemmesider:

Nært Jernbanetorget T-banestasjon
(11 minutter med T-bane til/fra Nydalen)

Nær Nationaltheateret T-banestasjon
(11 minutter med t-bane fra Nydalen)

For samtlige hoteller i Choice-kjeden, se http://www.nordicchoicehotels.no/

 

I tillegg til avtalen med Nordic Choice Hotels, har Handelshøyskolen BI avtale med Radisson Blu Hotel i Nydalen. Fra hotellet er det under ett minutt å gå til BI. Tlf. 23 26 30 00.

Vi har også avtale med Radisson Blu Plaza i Oslo sentrum. 

 

Bergen, Stavanger og Trondheim

Nordic Choice Hotels har flere hoteller i Bergen, Stavanger og Trondheim. Benytt følgende link for valg av hotell: https://www.nordicchoicehotels.no/ 

Prisene gjelder ved fremvisning av studentkort (evt annen bekreftelse) ved ankomst på hotellet.

WIFI gjestenettverk

Handelshøyskolen BIs WIFI gjestenettverk er basert på UNINETTs tjeneste "Trådløst gjestenett" som er en felles gjestenettløsning for universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Løsningen gir enkel trådløst nettilgang for enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til til eduroam. Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS.

Hvordan ta i bruk gjestenettverket

For å benytte gjestenettverket gjør man følgende:

 1. Velg "BI-Guest" som nettverk du vil koble deg til (fig. 1)
 2. Tast inn mobiltelefonnummer, godta vilkårene og trykk "Register" (fig. 2)
 3. Tast inn passord/PIN som du mottar på SMS og trykk "Logg inn" (fig. 3)
 4. Du har nå tilgang til BIs gjestenett i 12 timer for tre forskjellige enheter (fig. 4)

Ditt brukernavn: mobiltelefonnummer. Passord: mottatt på SMS.

Figur 1: 

Figur 2: 

 Figur 3:

Figur 4:  

Korttidsleie av rom

Ønsker du å leie et rom hos oss?


Handelshøyskolen BI ønsker utleie til konferanse og seminarer velkommen. Vi tilbyr leie av auditorier og klasserom til eksterne aktører.

BI ligger i hjertet av Nydalen og har enkel adkomst med kollektivtransport. Vi har alle fasiliteter som man trenger for å gjennomføre konferanser, møter og seminarer. Rommene våre har moderne teknisk utstyr, bygget har flere mingle/fellesarealer og vår leverandør Gastro kan levere catering. BI har også en egen eventavdeling som kan hjelpe til med koordineringen av arrangementet.

På vår campus finnes det rom i en rekke størrelser, fra store auditorier med plass til 650 personer, til små klasserom med plass til 28 personer. Rommene har flere faste oppsett for å møte behovet for forskjellige typer foredrag, debatter og gruppearbeid.

BI ønsker å skape synergieffekter på konferanser og seminarer som avholdes hos oss. Vi kan eksempelvis formidle informasjon til relevante institutt og studenter, eller se på muligheter for faglig samarbeid. Du kan også ta kontakt hvis du ser et allerede planlagt arrangement hos oss der du eller din bedrift ønsker å delta eller bidra. En rekke av arrangementene har også åpent for utleie av standplass.

Kapasiteten kan være noe begrenset deler av året, da den er påvirket av undervisning og eksamensperioder.

Ønsker dere mer informasjon om muligheter for leie av rom, stand, faglige bidrag eller samarbeid, send oss en e-post (events@bi.no).

Varemottak

Varemottaket er åpent mellom mandag til fredag kl 08:00-16:00. Ring 46 41 03 84 eller bruk calling ved ankomst.

Varelevering til Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 35) og leietakere (Sandakerveien 116/118) har innkjøring via Nydalsveien 23 – se vedlagt kart.

Vareleveringen har ikke egen lasterampe, men truck for å laste av biler. Større lastebiler (semi og vogntog) kan ikke kjøre inn under bygget og må losses på utsiden.

På grunn av skader på dører/terskler/heis/vegger/ er det ikke tillatt med varetransport på paller inne i huset og det anbefales å bruke firehjuls- eller sekketraller som kan lånes i varemottaket. Varemottaket er en del av fellesarealet.