-
Om BI

Gjester og leietakere

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er gjest, leietaker eller ønsker å bli leietaker på BI.

Leietakere CAMPUS OSLO

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er leietaker eller ønsker å bli leietaker.

Fasiliteter

I BI-bygget kan leietakere, i tillegg til studenter og ansatte, benytte en rekke fasiliteter i glassgaten samt i underetasjen.

Hvem Hva Hvor Mer info
Gastro Catering Personalrestaurant leietakere D6 Gastro Catering nettside
Gastro Catering The Living Kitchen, Food Court U1 Gastro Catering nettside
Gastro Catering Leveranse av møtemat - Gastro Catering nettside
Chaqwa Kaffebar D1 Gastro Catering nettside
Starbucks Kaffebar B1 Starbucks nettside
Amigo Kiosk A1 Amigo på Facebook
Athletica Nydalen Treningssenter D2 Athletica nettside
CopyCat Grafisk leverandør D1 CopyCat nettside
Raah Velvære/Hudpleie D1 Raah nettside

Smil Tannlegesenter Tannlege D2 Smil Tannlegesenter nettside
Takterrasse Takterrasse D  
Facility Leie av lagerplass DU1 Kontakt Svein eller Gisle for avtale
BI Varemottak Varemottak / Varelevering Nydalsveien 23  Varemottak - gjester

Vakthold / alarm

Bygget har vakthold via Nokas.

Illustrasjon av en bjelle med rød bakgrunnKontaktinfo til vektertjenesten (etter klokken 16.00 og i helger) er 47 64 65 74. Skallsikring (ytre fasade) er montert i skalldører. Heis har nøkkelkortstyring utover ordinær åpningstider.

 
Styring og tilpassing av lokalt alarmanlegg som er koblet til alarmsentral er mulig, hvis det er ønskelig kostes dette av leietager.

Profilering

Parkering

Leietakere har anledning til å leie parkeringsplasser i Nydalen P-hus av BI. Parkeringsanlegget har plasser under BI bygget og Solsiden.

BI eier 689 parkeringsplasser under blokk A,B,C og D. Gjeldende pris pr. parkeringsplass utgjør kr. 23.900 pr. 1. oktober 2019. Leieavtale for parkering håndteres av BI v/Facility. Plassene er ikke øremerket, det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder. Det utstedes ett parkeringskort pr. parkeringsplass. Det må benyttes samme kort ved inn- og utkjøring.

Det er ingen særskilt gjesteparkering til BI-bygget. Gjester kan benytte parkering ute eller i p-hus mot betaling og gangadkomst fra parkeringsanlegget går via bygg A og D.

Sykkelparkering for leietakere

​I tillegg til utendørs sykkelparkering er det et eget låst rom for sykkelparkering for ansatte ved BI og leietakere. Rommet er lokalisert i blokk B i P3. Se oppslag på døren til rommet for retningslinjer for bruken av rommet. Det er ikke tillatt å bringe sykkelen opp i bygget på grunn av renhold og slitasje.

Miljø

Gårdeier har et høyt fokus på miljø og har som mål å være klimanøytral. Utleier er Miljøfyrtårn-sertifisert og dette krever en kontinuerlig utvikling og forbedring av miljøtiltak.

OMBYGGING I LEIETAKERAREALER

Bygningsmessige endringer skal forhåndsgodkjennes av BI. Dette gjelder både fysiske ombygging og kabling.

Leiekontrakt og driftskontrakt ligger til grunn for hvilke rammer leietagere må holde seg innenfor.

Leietakere har ikke anledning til å hente inn håndverkere uten at disse er forhåndsgodkjent av BI. Det er inngått service-/rammeavtaler for alle områder i bygget. BI ønsker i hovedsak at disse avtalene skal følges.

Alle bygningsmessige endringer og kabling skal dokumenteres i byggets FDV web. BI stiller krav om at alle leverandører som skal jobbe på huset fremlegger elektronisk dokumentasjon på det arbeidet som er utført. Alle bygningsmessige endringer skal skje innenfor gjeldende lover og regler.

Alle gjennomføringer i vegg, tak/gulv skal branntettes og dokumenteres av FireSafe. Dokumentasjonen skal sendes til forvaltningssjef Svein R. Kristiansen. Ved spørsmål om branntetting kan brannvernleder Ronny Stålvang.

Bygningsmessige ombygginger kan varsles BI skriftlig. BI Facility skal innkalles til etterkontroll når ombygging er gjennomført.

Ta kontakt med forvaltningssjef Svein R. Kristiansen ved spørsmål.

Brannsikkerhet

Leietakere har en viktig rolle i BIs brannvernorganisering som etasjevakter. Hver leietaker utnevner etasjevakt som rapporterer til BIs brannvernansvarlig.

Etasjevaktens hovedoppgave ved brannalarm er å:

  • Iføre seg refleksvest dersom dette er utdelt.
  • Sørge for at sitt tildelte ansvars område blir evakuert ved brann/brannalarm. Husk å gå innom toaletter etc.
  • Lukk alle dører og vinduer etter hvert som området gås igjennom.
  • Møte opp i resepsjonen og melde fra til BI når området er gjennomgått/tømt. Alternativt melde fra til brannvernkoordinator eller brannvesenet dersom arbeidsgivers brannvernansvarlig ikke er tilgjengelig.

Videre skal etasjevakten:

  • Melde ifra til brannvernansvarlig eller eventuelt direkte til Facility om feil og mangler som vedrører brannsikringen i eget område eller andre steder i bygget.
  • Være tilgjengelig på bygget, alternativt ha en stedfortreder.
  • Ha god kunnskap om forholdsregler ved brann.
  • Delta ved alle brannøvelser som arrangeres.

Bygget er fullsprinklet og i hver etasje er det installert brannslanger. Det skal ikke være behov for installasjon/utplassering av brannvernutstyr, med mindre en har utstyr som krever dette.

Illustrasjon av et hvitt plusstegn med grønn bakgrunnVi anbefaler våre leietakere å ha førstehjelpsskrin lett tilgjengelig i sine lokaler. Det er hjertestarter i resepsjonen ved hovedinngangen. Merk at resepsjonen kun er bemannet fra kl 07.30 til 16.00 mandag til fredag.

Fakta om bygget

​BI-bygget i Nydalen er BI sitt hovedsete og har som visjon å være "Et inspirerende læringsrom" for både studenter, ansatte og leietakere.

Bygget består av fire blokker - A, B, C og D. A-C er helheid av Stiftelsen Handelshøyskolen BI. D-blokken er en egen juridisk enhet, BI-bygget D-blokka AS, og er heleid av Stiftelsen Handelshøyskolen BI. Hele bygget driftes og forvaltes av BI sin egen driftsenhet, Facility. Dette innebærer at utleier er tilstede på bygget og har en egen interesse av god kvalitet og en kosteffektiv drift av bygget.

Det er i tillegg utstrakt bruk av gode leverandører som er spesialister på de forskjellige fagfeltene. Liste over leverandører i BI-bygget.

Byggeår 2005
Arkitekt Niels Torp AS
Byggherre Avantor ASA
BTA 95.200 kvm
BTA utleie 20.000 kvm