-
Om BI

Gjester og leietakere

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er gjest, leietaker eller ønsker å bli leietaker på BI.

Om gjestenettverket

Handelshøyskolen BIs WIFI gjestenettverk er basert på UNINETTs tjeneste "Trådløst gjestenett" som er en felles gjestenettløsning for universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Løsningen gir enkel trådløst nettilgang for enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til til eduroam. Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS.

Hvordan ta i bruk gjestenettverket

For å benytte gjestenettverket gjør man følgende:

 1. Velg "BI-Guest" som nettverk du vil koble deg til (fig. 1)
 2. Tast inn mobiltelefonnummer, godta vilkårene og trykk "Register" (fig. 2)
 3. Tast inn passord/PIN som du mottar på SMS og trykk "Logg inn" (fig. 3)
 4. Du har nå tilgang til BIs gjestenett i 12 timer for tre forskjellige enheter (fig. 4)

Ditt brukernavn: mobiltelefonnummer. Passord: mottatt på SMS.

Figur 1: 

Hvordan ta i bruk gjestenettverket bilde

Figur 2: 

Bilde av hvordan du logger på gjestenettverket

 Figur 3:

Bilde av hvordan du logger på gjestenettverket

Figur 4:  

Bilde av at du har logget på gjestenettverket

Hva er Feide?

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Samme brukernavn og passord for flere tjenester.

Basert på Handelshøyskolen BIs opplysninger om studenter og ansatte ved BI, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med dette brukernavnet og passordet kan studenter og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. Feide forenkler påloggingen og gir tilgang til lokale og nasjonale digitale ressurser med samme brukernavn og passord. Feide oppfyller kravene i personopplysningsloven og gir bedre datakvalitet.

Når du logger på en Feide-tjeneste, sjekkes din pålogging mot brukerdatabasen på BI, så du kan bruke det brukernavn og passord som du normalt logger på med på BI. Ansatte på BI endrer passordet sitt på vanlig måte via egen PC og studenter benytter selvbetjeningsløsningen i Studentportalen.

Se mer informasjon om Feide her.

Hvordan bruke Feide?

Feide tas i bruk gjennom den eller de tjenestene du ønsker å benytte.

Måten det skjer på er gjennom pålogging til tjenesten som i sin tur får brukerinformasjon fra Feides innloggingstjeneste som igjen vil spørre BIs Feide katalog om informasjonen som selve tjenesten etterspør.

Når du logger på en tjeneste via Feide får du en oversikt over hvilken brukerinformasjon tjenesten får overlevert. Første gang du benytter en tjeneste må du aktivt gi ditt samtykke til at tjenesten får denne informasjonen om deg. Dersom du ikke samtykker vil du ikke bli logget på tjenesten. Ditt samtykke blir husket til neste gang du logger på tjenesten dersom du krysser av for det. Du slipper derfor å gi ditt samtykke hver gang du logger på den samme tjenesten.

Hvordan dette virker er forklart på Feide sine sider.

Alle BIs studenter som er aktive eller innenfor gjennomføringsfristen og alle ansatte er per i dag oppført i BIs Feide katalog.

For å logge på Feides kundeportal benytter du følgende lenke: http://innsyn.feide.no

På den URLen blir du møtt av innloggingssiden hvor du først må velge hvilken organisasjon du er tilknyttet. Vi på BI ligger under BI Norwegian Business School, på den engelske siden og Handelshøyskolen BI på den norske innloggingssiden.

Velg Feide

Bilde av hvordan bruke feide

Velg BI, trykk Continue / Fortsett

Bilde av hvordan logg inn på feide

I neste vindu må du legge inn brukernavn og passord. Vi benytter følgende format: brukerident@bi.no, f.eks a9910999@bi.no eller s0512345@bi.no med tilhørende AD passord, som er det vanlig passordet du benytter for andre tjenester på BI.

Etter at du er logget inn vil du stå i en fane som viser hvilke opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon (som er BI) og som kan overføres til de enkelte tjenestene som spør om det. Du ser dette ved å trykke på navnet ditt og velge konto.

Har du spørsmål om tjenesten Feide ta kontakt med IT helpdesk.

Tjenester i Feide

Tjenester innenfor Feide gjøres tilgjengelig for medlemsinstitusjoner gjennom Feides portal innsyn.feide.no

Man kan ofte nå de enkelte tjenester og logge inn på en mer direkte måte.

Pålogging i Cristin via Feide

Cristin er det nasjonale forskningsinformasjonssystemet. BIs forskere må benytte innlogging via Feide i Cristin for å registrere sine publikasjoner.

Pålogging
Brukernavn: Din brukerident@bi.no (eks: a9910999@bi.no, eller fgl92006@bi.no).

Passord: Ditt vanlige BI-passord (det du bruker for å logge på din BI-pc og til BIs datanett)
(Når du endrer BI-passordet på vanlig måte via egen PC, er det det samme nye passordet du bruker til Cristin. Altså alltid ditt BI-passord.)

Første gang du logger deg inn
Gå til innloggingssiden i . Velg hvilken organisasjon du er tilknyttet, – altså Handelshøyskolen BI, trykk Fortsett.

I neste vindu står det «Logg inn» og en Feide logo. Trykk på «Logg inn» og legg inn brukernavn og passord. Dette er de samme som vist i avsnittet «Pålogging» over.

Etter at du er logget inn vil det komme opp en side som viser hvilke opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon (dvs BI). Du må gi ditt samtykke til at Cristin får denne. Neste gang du logger inn i Cristin slipper du denne mellomsiden.

Filesender

Filesender er en tjeneste for å sende store filer på en sikker måte.
Store filer kan være filer som er for store til å sende på mail.
Prinsippet er at du logger deg inn på en webtjeneste som lar deg laste opp den store filen og angi en mailadresse som du skal sende filen til.

Du finner tjenesten her: https://filesender.uninett.no/
Logg inn ved å bruke Feide identiteten din.

Grensesnittet er relativt selvforklarende.
Skulle det skje at overføringen stopper opp eller henger lenge på xx% så kan du bare trykke Cancel og avbryte overføringen.
Start overføringen på nytt med samme fil og den vil fortsette der den slapp sist.
Du skal til slutt få en positiv beskjed om at filen er overført.
Filesender kan overføre filer med størrelse opptil 250 GB (det er svært stort).

På mottagende mail side (den du sender til) vil det dukke opp en mail fra tjenesten som forteller at det er kommet en fil fra deg.
Mottageren trenger da kun å trykke på linken i mailen og tas direkte til tjenesten hvor det bare er å trykke «Start Download».

Når mottageren har lasten ned filen vil du motta en mail fra Filesender om at filen er lasten ned.

Ytterligere beskrivelsen av selve Filesender tjenesten finnes her om nødvendig:
https://www.unit.no/tjenester/filoverforing-filesender

Om eduroam

Eduroam er et globalt, trådløst nettverk som gir medlemmer av akademiske institusjoner over hele verden gratis internettilgang på universiteter/høyskoler og flere andre lokasjoner som f.eks. endel flyplasser. Det er allerede flere millioner brukere som benytter eduroam ved mer enn 6000 aksesspunkter verden over.

Se eduroam's norske eller internasjonale hjemmeside for mer informasjon.

Hvorfor bør man benytte eduroam?

Eduroam tilbyr sikker og kryptert trådløs internettilgang basert på standard 802.1x. Dersom eduroam er tilgjengelig der du befinner deg anbefaler vi at dette benyttes da sikkerheten typisk overgår det som tilbys ved mange kommersielle trådløse nett. I tillegg kan du benytte samme brukerprofil overalt der eduroam er tilgjengelig. Autentisering skjer mot brukerkatalogen til den akademiske institusjonen du tilhører.
Hvordan ta i bruk eduroam?

Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI må gjøre følgende for å installere og konfigurere en profil for eduroam på sin enhet:

 1. Gå til nettadressen https://cat.eduroam.org
 2. Velg eller søk opp 'BI Norwegian Business School'
 3. Nettsiden foreslår automatisk riktig profil for den enheten du benytter (PC/Mac/Linux/iPhone/iPad/Android). Alternativt kan du laste ned profil for alternative operativsystemer.
 4. Klikk på den grønne knappen og følg instruksjonene for å installere eduroam profilen
 5. Du vil under installasjonen bli spurt om ditt BI-brukernavn/-passord. Viktig! Benytt <brukernavn>@bi.no (der <brukernavn> er ditt ansatt eller student brukernavn) samt ditt vanlige passord. Dersom passordet må byttes, benytt https://passord.bi.no (kun for BI ansatte).
 6. Når du befinner deg på et sted der eduroam er tilgjengelig velger du dette nettverket og vil da bli logget på automatisk
 7. Dersom du er ansatt eller student ved en annen akademisk institusjon velger du denne fra listen på https://cat.eduroam.org istedet og følger instruksjonene for å installere riktig profil. Alternativt besøker du nettsidene til den akademiske institusjonen du hører til og følger deres instruksjoner for å installere og konfigurere eduroam.
 8. Vær oppmerksom på at signalstyrke og kvalitet på eduroam aksesspunkter rundt om i verden vil variere. Dette avhenger av hvordan eduroam er implementert på det enkelte brukersted. Hastighet som oppnås vil derfor avhenge av dette og kan også variere på tvers av ulike enheter.