-
Om BI

Gjester og leietakere

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er gjest, leietaker eller ønsker å bli leietaker på BI.

Leie av lokaler campus Oslo

BI ligger i hjertet av Nydalen og bygget kalles gjerne for BI-bygget på folkemunne, men sannheten er at det fylles av langt flere bedrifter og institusjoner enn  Handelshøyskolen BI.

BI har ca 20.000 m2 med ulike næringslokaler til utleie.

Har du spørsmål angående leie av arealene, ta kontakt med Eiendomsforvalter Stian W. L. Jakobsen på stian.w.jakobsen@bi.no eller tlf 41 90 99 52

Korttidsleie av rom campus Oslo

Ønsker du å leie et rom hos oss?


Handelshøyskolen BI ønsker utleie til konferanse og seminarer velkommen. Vi tilbyr leie av auditorier og klasserom til eksterne aktører.

BI ligger i hjertet av Nydalen og har enkel adkomst med kollektivtransport. Vi har alle fasiliteter som man trenger for å gjennomføre konferanser, møter og seminarer. Rommene våre har moderne teknisk utstyr, bygget har flere mingle/fellesarealer og vår leverandør Gastro kan levere catering. BI har også en egen eventavdeling som kan hjelpe til med koordineringen av arrangementet.

På vår campus finnes det rom i en rekke størrelser, fra store auditorier med plass til 650 personer, til små klasserom med plass til 28 personer. Rommene har flere faste oppsett for å møte behovet for forskjellige typer foredrag, debatter og gruppearbeid.

BI ønsker å skape synergieffekter på konferanser og seminarer som avholdes hos oss. Vi kan eksempelvis formidle informasjon til relevante institutt og studenter, eller se på muligheter for faglig samarbeid. Du kan også ta kontakt hvis du ser et allerede planlagt arrangement hos oss der du eller din bedrift ønsker å delta eller bidra. En rekke av arrangementene har også åpent for utleie av standplass.

Kapasiteten kan være noe begrenset deler av året, da den er påvirket av undervisning og eksamensperioder.

Ønsker dere mer informasjon om muligheter for leie av rom, stand, faglige bidrag eller samarbeid, send oss en e-post: rent@bi.no

"Naturlig lys og åpne arealer bidrar til å gjøre bygget til en liten landsby der alle kan føle seg velkommen. Her vil 8000 mennesker konstant være i bevegelse og de vil synes fra utsiden"

Niels Torp

Arkitekt