-
Avfalls- og ombruksinstruks

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Oslo

Leietakere

Leietakere håndterer avfall i sine leiearealer. Avfallet leveres i varemottaket som er plassert i P3 og sorteres der i henhold til de fraksjoner som BI har tilrettelagt for. Det er pr. i dag 19 forskjellige fraksjoner. Bruksanvisning for bruk av komprimatorer er lett tilgjengelig. Opplæring i bruk av varemottaket, eller eventuelle spørsmål, kan rettes til personell i varemottaket som er til stede på hverdager kl. 08.00-16.00.

Leietakerne oppfordres til å øke kildesorteringen av avfall og å redusere mengden restavfall, ettersom det bidrar til BIs miljømål om 65 % materialgjenvinningsgrad. Det gjør også avfallshåndteringen billigere.