-
Avfalls- og ombruksinstruks

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Oslo

Fellesarealer – studenter

Det er utplassert avfallsbeholdere i fellesarealene. Disse er plassert i henhold til aktivitet og arealbruk. Disse er gruppert ut i grupper på tre (restavfall, pant og papir). I nærheten av bespisningsområder er det satt ut fem fraksjoner (restavfall, pant, papir, matavfall og plast), og er merket med piktogrammer for å sikre korrekt sortering av avfall. I området ved foodcourt er det i tillegg plassert ut beholder til pizza-esker. Renholdere tømmer avfallsbeholderne, mens driftsgruppen tømmer beholdere for papir.

Sorteringsstasjon studenter.jpg